English

Evropska prestolnica kulture 2012

Slovenija je v letu 2012 skupaj s Portugalsko povabljena k organizaciji programa Evropske prestolnice kulture (EPK). Glede na to, da sodelujemo skupaj z državo, s katero smo leta 2008 predsedovali Evropski skupnosti (ES), je nedvomno ena izmed najpomembnejših hkratnih dejavnosti pletenje kulturnih niti.

Mestna občina Maribor se je odločila, da bo kandidirala na Javnem razpisu za izbor mesta za nominacijo za naslov »Evropska kulturna prestolnica« za leto 2012, ki ga je objavilo Ministrstvo za kulturo. Razpis je bil namenjen slovenskim mestnim občinam, med katerimi bo izbrana v programu Evropska prestolnica kulture 2012 (EPK 2012) sodelovala z izbranim mestom iz Portugalske, kjer je že določeno zgodovinsko in industrijsko mesto Guimarães.

KID KIBLA je kot pripravljalec razpisa za Mestno občino Maribor v predlogu programa navedlo, da v EPK 2012 vključi in poveže vse mestne občine t.i. Vzhodne kohezijske regije – Murska Sobota, Ptuj, Slovenj Gradec, Velenje, Celje, Novo mesto in Maribor ter regije Pomurska, Podravska, Koroška, Savinjska, Jugovzhodna Slovenija, Zasavska, Spodnjeposavska, Notranjsko-kraška – in je takšno zasnovo tudi podkrepilo z zgodovinskimi, kulturnimi, etnografskimi, naravnimi in gospodarskimi argumenti. Poleg 7 mestnih občin bi želeli k sodelovanju in pripravi programa povabiti tudi občine, ki so središča regij, denimo Notranjsko-kraške je Postojna, Posavja Krško, Zasavja Trbovlje, Bele Krajine Metlika, Prlekije Ljutomer. Pomeni, da bi tako zajeli 12 krajev, s čimer bi tudi simbolno označili leto 2012. Potemtakem je taka zasnova medregijska in policentrična, kar je tudi eden izmed osnovnih postulatov delovanja in razvoja Evropske skupnosti.
Prepričani smo, da pridobljen projekt EPK 2012 pomeni razvoj Vzhodne kohezijske regije iz manj razvite, ki bi moral tudi z državnega stališča biti spoznan kot enkratna priložnost za celotno Slovenijo, saj bi z njim dvignili gospodarstvo več kot polovice države na raven razvitih. To je nedvomno ambicija, ki je nadvse pomembna tako z narodnogospodarskega kot širše socialnega stališča in bi jo morala imeti med svojimi prioritami vsaka politična oblast oz. vlada. Slovenija ima z zastavljenim konceptom vzhodno-kohezijske EPK 2012 priložnost, da vzpostavi model razvoje neke širše regije s pomočjo kulture in z njo povezanih dejavnosti iz nerazvite v razvito regije in s tem postane svojevrstni evropski (in verjetno tudi svetovni) unicum, ki služi vsem drugim državam in regijam s podobnimi problemi kot primer odlične prakse, s čimer bi se Slovenija kot država zagotovo najbolje spromovirala in vpisala na evropski in svetovni zemljevid z najbolj pozitivno konotacijo in razvojno umerjeno vzorčnostjo.

Namen projekta:

- celostni pristop (kreativnost + dediščina + izobraževanje + raziskovanje + digitalna pismenost + kulturni turizem + gospodarstvo + ekologija = čista energija)

- trajnostni razvoj regije (nova delovna mesta, dolgoročni urbanistični razvoj mest in podeželja, višja gospodarska rast, višja konkurenčnost regije, kreativna uporaba sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij, obnovljivi viri energije in sonaravno delovanje)

- medregionalno in policentrično delovanje (povezovanje v regiji in navzven, čezmejno in meddržavno)

- utrjevanje lokalnih identitet (samozavest prebivalstva, dostopnost kulturnih dobrin za lokalno prebivalstvo, razvoj lokalnih kre(art)ivcev, sodelovanje med političnimi akterji, vzpostavljanje informacijske družbe)

- promocija evropskega kulturnega sodelovanja, mednarodna prepoznavnost Maribora, partnerskih mest, pokrajin, vzhodne kohezijske regije in Slovenije

- sodelovanje med neprofitnim in gospodarskim sektorjem (javno-zasebno partnerstvo, razvoj javnega in nevladnega sektorja)

- ustvarjanje pogojev za ustvarjanje in reprezentacijo kulture (kulturna infrastruktura, mednarodno programsko in poslovno sodelovanje)

- prenova kulturne in industrijske dediščine in zagotovitev trajnih vsebin

- dopolnjevanje obstoječe in izgrajevanje nove turistične, rekreativne in prometne infrastrukture

- digitalizacija kulture (mreženje in predstavljanje virtualiziranih vsebin)

- vzpodbujanje medkulturnega dialoga (etnične manjšine, verske skupnosti, slovenski kulturni prostor)

- vzpostavitev izobraževalnih deficitarnih programov in ustanov

- vključevanje vseh družbenih skupin, še posebej ranljivih (starostniki, otroci, mladina, invalidi, kmečko prebivalstvo, brezposelni, brezdomci)

 

KID KIBLA je na pobudo Ministrstva za kulturo novembra 2005  pripravila koncept Evropske prestolnice kulture 2012, ki jo bo organizirala Slovenija. Koncept sta izdelala Peter Tomaž Dobrila, svetovalec,  in Dejan Pestotnik, podpredsednik KID KIBLA. Elaborat si lahko ogledate tukaj: Evropska prestolnica kulture 2012.

 

Info:
Peter Tomaž Dobrila
Dejan Pestotnik

DOGODKI EPK 2005–2012

Koncept EPK 2012 (december 2005)
Priprava kandidature 2006 in medijske objave
Novinarska konferenca - predstavitev kandidature, 4. april 2007
Noite portuguesa v Mariboru, 19. maj 2007 / Maribor & Guimarães
Oddaja razpisa EPK 2012, 28. februar 2007
Silvestrovanje in odštevanje do 2012 (31. december 2009)
Mobile Institute in Audio Gruppe, javna predstavitev, 15. decembra 2010
Spletna stran programa KIBLA 2012
Roboti in avatarji 2012
Soft Control 2012
Spletna stran Soft Control 2012
Spletna stran Maribor 2012

PURE ENERGY! Culture is the Generator of Evolution The proposal for the European Capital of Culture Maribor, 2008

Dejavnosti


KIBLA PORTAL

KiBela

artKIT

KIBLA2LAB

Neformalno izobraževanje

Spremljevalni program

Sodelovanja in gostovanja

KIBAR

Za:misel

TOX

folio

Festivali


KIBLIX

MED

Festival ljubezni 2008-2012

Dnevi radovednosti 1997-2011

Ciklus (DA)(NE)S

Projekti, koprodukcije in mednarodna sodelovanja


Aktualni projekti

Koprodukcije

Zaključeni projekti
  - Risk Change / Tvegaj spremembo
  - Zelene veščine za mlade
  - Carnval
  - mGames - Mobile Games
  - VETLICAT
  - eCultSkills
  - ECultValue
  - Soft Control
  - Evropska prestolnica kulture
  - Program Kultura
  - Kultura 2000
  - Mladi v akciji
  - IPA SI-HR 2007–2013
  - Socrates-Grundtvig
  - EMF
  - e-Contentplus
  - Leonardo da Vinci
  - Lektor
  - INDU.PIK
  - Patent
  - Europrix TTA
  - EMMA
  - Slovenske koprodukcije in sodelovanja
  - MB Mina
  - WSA

Naročilo obvestil

Poiščite nas na socialnih omrežjih:Nagrada e-odličnost 2008
MULTIMEDIJSKI CENTER KIBLA / Ulica kneza Koclja 9, 2000 Maribor, Slovenija, Evropa
telefon: 059 076 371 ali 059 076 372 / e-pošta: kibla@kibla.org