English

Kultura 2000

 V letu 2006 je Kibla pridobila sofinanciranje s strani programa Kultura 2000 za 2 večletna projekta, od leta 2002 do 2005 je sodelovala že pri šestih projektih, ki jih sofinancira Evropska komisija s programom Culture 2000/Kultura 2000.

  • gRig
  • Travel in Europe
  • e-AGORA
  • TRG
  • txOom
  • VCMnet
  • TranzArt Dislocated
  • Socialna šumenja

 

V letu 2006 smo pričeli z aktivnostmi na dveh večletnih projektih:

- gRig - Guild for Reality integrators and generators
gRig (Guild for Reality integrators and generators) - Bratovščina za integratorje in generatorje resničnosti je intermedijski projekt in hkrati projekt diskurzivne narave, ki vključuje raziskave, delavnice, simpozije, razne delovne sestanke in srečanja, delo s skupinami s posebnimi potrebami in različnimi starostmi prebivalstva (otroci – starejši), javne predstavitve in seveda umetniške postavitve in uprozoritve, pri katerih je praviloma občinstvo aktivno udeleženo.
- TIE - Travel in Europe
Projekt Travel in Europe namerava za promocijo evropske dediščine širši javnosti uporabiti najnovejše informacijske in komunikacijske tehnologije. Spletno okolje Travel in Europe bo dostopno kot enostavna spletna stran, ki bo uporabnikom omogočala izkušnjo osebnega in očarljivega doživetja nekaterih evropskih mest (za vsako državo bodo predstavljena tri do štiri mesta). Osnovni vmesnik bo zemljevid Evrope.

V letih 2004-2005 smo kot soorganizatorji izpeljali 2 enoletna projekta, odobrena s strani programa Kultura 2000, to sta e-AGORA in TRG:

- e-AGORA
Ta projekt je razvil virtualni multimedijski prostor za produkcijo in predstavitev igrane umetnosti. e-AGORA je vključevala delavnice je izdealvo DVD-ja, zaključek projekta je bila predstavitev na praškem festivalu entermultimediale2 v začetku maj 2005.


http://www.e-agora.info

- TRG – Transient reality generators
Generatorji prehodne resničnosti ali transient Reality Generators je nadaljevanje projekta tx0om.Osredotoča se na relativno novi fenomen, imenovan mešana resničnost (Mixed Reality) in raziskuje interaktivna odzivajoča se okolja, kjer je vmesnik človek.

 

V letih 2002-2003 je KIBLA kot soorganizator sodelovala pri dveh projektih: pri enoletnem (tx0om) in večletnem projektu (Virtual Centre Media Net), kot partner prav tako pri dveh enoletnih projektih (TRANZart disLOCATED in Soziale Geraeusche), ki jih je s programom Kultura 2000 sofinancirala Evropska komisija:

- tx0om
Textures in bloom (tx0om) je projekt, ki je raziskoval interaktivne, inteligentne in odzivajoče se ambiente, kjer telo postaja vmesnik. Vključeval je javne predstavitve znanstvenih eksperimentov, delavnice in področje raziskovanja in razvijanja eksperimentalnih tehnologij, interakcijo med človekom in računalnikom, digitalno fiziko, fenomenologijo in biomimetiko.

http://fo.am/txoom

- Virtual Centre Media Net
Cilj virtualnega centra VCMN, ki Kiblo povezuje z evropskimi medijskimi centri, je koprodukcija in promocija sodobnih umetnosti (kibernetična in video umetnost, digitalna fotografija, multimedijsko oblikovanje, glasba) in soorganizacija spletnih dogodkov ter dogodkov v resničnem prostoru.

http://www.virtualcentre-media.net

- TRANZart disLOCATED
Konec maja 2003 je Kibla zaključila projekt TransArtDislocated, ki je skušal dogodkovno oživeti srednjeevropske sinagoge. Slovensko umetnost sta zastopali Polona Maher in Simona Šuc. Ob koncu projekta (jeseni 2003) je bil izdan katalog, ki je zajemal teoretični, umetnostno zgodovinski, sodobni in pregledno dokumentarni del.

- Soziale Geraeusche
Kibla je pri projektu Socialna šumenja (Soziale Geraeusche) sodelovala kot partner, vsebinsko pa so Šumenja vzpostavljala dialog med 4 državami in iskala strukturalne in historične vzporednice ali razlike, hkrati pa želela opozoriti na ksenofobijo, stereotipe in medčloveško izmenjavo ob širitvi Evropske unije.

Kontakt:
Peter Tomaž Dobrila

Dejavnosti


KIBLA PORTAL

KiBela

artKIT

KIBLA2LAB

Neformalno izobraževanje

Spremljevalni program

Sodelovanja in gostovanja

KIBAR

Za:misel

TOX

folio

Festivali


KIBLIX

MED

Festival ljubezni 2008-2012

Dnevi radovednosti 1997-2011

Ciklus (DA)(NE)S

Projekti, koprodukcije in mednarodna sodelovanja


Aktualni projekti

Koprodukcije

Zaključeni projekti
  - Risk Change / Tvegaj spremembo
  - Zelene veščine za mlade
  - Carnval
  - mGames - Mobile Games
  - VETLICAT
  - eCultSkills
  - ECultValue
  - Soft Control
  - Evropska prestolnica kulture
  - Program Kultura
  - Kultura 2000
    - gRig
    - Travel in Europe
  - Mladi v akciji
  - IPA SI-HR 2007–2013
  - Socrates-Grundtvig
  - EMF
  - e-Contentplus
  - Leonardo da Vinci
  - Lektor
  - INDU.PIK
  - Patent
  - Europrix TTA
  - EMMA
  - Slovenske koprodukcije in sodelovanja
  - MB Mina
  - WSA

Naročilo obvestil

Poiščite nas na socialnih omrežjih:Nagrada e-odličnost 2008
MULTIMEDIJSKI CENTER KIBLA / Ulica kneza Koclja 9, 2000 Maribor, Slovenija, Evropa
telefon: 059 076 371 ali 059 076 372 / e-pošta: kibla@kibla.org