English

Spletno sodelovanje mladih pri preprečevanju virusa HIV/AIDSa

Glavni cilj projekta Spletno sodelovanje mladih pri preprečevanju virusa HIV/AIDSa je razviti inovativen niz multimedijskih spletnih iger na temo vidikov preprečevanja virusa HIV/AIDSa, ki bodo primerne za mladinske delavce in trenerje. Usmerjen je tudi v razvoj novih metod za usposabljanje mladih z manj priložnostmi (iz Afrike) z namenom povečevanja njihove ozaveščenosti o preprečevanju virusa HIV in povečanega sodelovanja pri doseganju enega od milenijskih razvojnih ciljev (MDG 6). Nenazadnje bodo v okviru projekta predlagane posebne metode za skupinske spletne igre, namenjene delu z mladimi.

Projekt se prioritetam programa Mladi v akciji, posebej vključevanju mladih z manj priložnostmi, posveča preko usposabljanja afriških mladinskih delavcev in trenerjev (iz držav, ki so močno prizadete zaradi virusa HIV/AIDSa) na področju uporabe sodobnih medijev in posebej spletnih igračarskih orodij v neformalnih mladinskih dejavnostih. Prioritetnim temam se posveča s prispevkom na področju enega od milenijskih razvojnih ciljev “Boriti se proti virusu HIV/aidsu, malariji in drugim boleznim”. Spodbuja tudi sodelovanje med programskimi in drugimi državami.


Cilji projekta so:
- Razviti nov niz multimedijskih spletnih iger, ki so posvečene tematiki preprečevanja virusa HIV/AIDSa in so primerne za neformalno usposabljanje mladih;
- Razviti nove metode usposabljanja (preko skupinskih spletnih iger) ki bi jih lahko uporabljali mladinski trenerji in delavci;
- Spodbujati sodelovanje med evropskimi in afriškimi mladinskimi organizacijami in mladinskimi centri, ki so aktivni na področju neformalnega usposabljanja mladih; Projekt bo tudi omogočil izmenjavo izkušenj in okrepil evropsko-afriški dialog na področju mladine, hkrati pa afriške mladinske organizacije seznanil z metodami in načeli programa “Mladi v akciji”;
- Povečevati ozaveščenost mladih o trenutno zelo pomembnem problemu, širjenju virusa HIV/AIDSa med mladimi, s pomočjo novih medijev, kar bo prispevalo k uresničevanju enega od milenijskih razvojnih ciljev (MDG 6);
- Usposobiti mladinske delavce, trenerje in voditelje tako, da se jih vključi v posebna usposabljanja (tečaje usposabljanja, spoznavne seminarje, spletne tečaje) in z ustvarjanjem konkretnih orodij za usposabljanje;


Predvidene dejavnosti:  
- Podporna platforma o HIV/AIDS, osnovana na igri, in spletni tečaj usposabljanja za mladinske delavce in trenerje;
- 2 interaktivni e-igri o tematiki virusa HIV/AIDSa in spletno usposabljanje za mladinske delavce;
- 1 mednarodni tečaj usposabljanja in 1 mednarodni seminar za vzpostavljanje stikov;
- Priročnik “Platforma HIV/AIDS in skupinske igre v delu z mladimi”;
- CD z nespletno različico skupinskih iger;
- partnerska srečanja;

Prizorišča glavnih dejavnosti: Sofija (Bolgarija); Freetown (Sierra Leone) in Kampala (Uganda). 7 partnerjev iz 3 držav članic EU (Bolgarija, Slovenija in Latvija) in 2 afriških držav – Sierra Leone in Uganda.


Število udeležencev: 190 mladinskih delavcev in trenerjev, 100 mladih in ustrezno osebje.
 

Oprijemljivi rezultati:
- Spletna platforma za usposabljanje s spletnim tečajem in 2 spletnima skupinskima igrama (na temo preprečevanja virusa HIV/AIDSa);
- 190 usposobljenih mladinskih delavcev, trenerjev in voditeljev;
- 100 usposobljenih mladih ljudi;
- v času trajanja projekta bo več kot 4000 ljudi obiskalo platformo HIV/AIDS;
- organizacija tečaja za usposabljanje mladih, seminar za vzpostavljanje stikov in srečanja, povezana s temo projekta;
- 200 mladinskih organizacij, NVO ter evropskih in afriških centrov bo prejelo informacije o projektu – od tega jih bo 100 prejelo pakete s projektnimi proizvodi;
- 500 izvodov priročnika "Platforma HIV/AIDS in skupinske igre v delu z mladimi” v angleščini (različici v jezikih krio in luganda bosta na platformi na voljo za prenos kot elektronski knjigi);
- 100 izvodov plakata za spoznavni seminar “Sodelovanje mladih pri preprečevanju virusa HIV/AIDSa " ,
- 100 izvodov plakata za tečaj usposabljanja "Izvajanje strategije preprečevanja virusa HIV/AIDSa na podlagi iger" in 250 izvodov CD-ja.


Strategijo širjenja informacij imamo za zelo pomembno, zato ji je posvečen poseben delovni sklop, v okviru katerega bo neposredno usposobljenih več kot 190 mladinskih delavcev/voditeljev/trenerjev, neposredno vključenih bo 100 mladih, 100 mladinskih organizacij bo prejelo proizvode, več kot 4000 ljudi pa bo imelo posredne koristi.

Vpliv: Kratkoročen: večje kompetence mladinskih delavcev in trenerjev, inovativna spletna orodja, ki jih mladi lahko uporabljajo ob premisleku o virusu HIV/AIDSu ali soočenju z njim; razvoj mladinskega sodelovanja med EU in Afriko; Dolgoročen: večja motivacija mladih za premišljevanje o vprašanjih, kot je HIV/AIDS in s tem povezano boljše ukrepanje glede soočenja s takšnimi vprašanji in problemi; spodbujeno sodelovanje.

Dejavnosti


KIBLA PORTAL

KiBela

artKIT

KIBLA2LAB

Neformalno izobraževanje

Spremljevalni program

Sodelovanja in gostovanja

KIBAR

Za:misel

TOX

folio

Festivali


KIBLIX

MED

Festival ljubezni 2008-2012

Dnevi radovednosti 1997-2011

Ciklus (DA)(NE)S

Projekti, koprodukcije in mednarodna sodelovanja


Aktualni projekti

Koprodukcije

Zaključeni projekti
  - Risk Change / Tvegaj spremembo
  - Zelene veščine za mlade
  - Carnval
  - mGames - Mobile Games
  - VETLICAT
  - eCultSkills
  - ECultValue
  - Soft Control
  - Evropska prestolnica kulture
  - Program Kultura
  - Kultura 2000
  - Mladi v akciji
    - Mladi v akciji 2012/13
    - Nasilje informacij
    - YOUp@
    - Spletno sodelovanje mladih pri preprečevanju virusa HIV/AIDSa
    - Mladi Romi v Evropi in njihova pravica do enakih možnosti v izobraževanju in zaposlovanju
  - IPA SI-HR 2007–2013
  - Socrates-Grundtvig
  - EMF
  - e-Contentplus
  - Leonardo da Vinci
  - Lektor
  - INDU.PIK
  - Patent
  - Europrix TTA
  - EMMA
  - Slovenske koprodukcije in sodelovanja
  - MB Mina
  - WSA

Naročilo obvestil

Poiščite nas na socialnih omrežjih:Nagrada e-odličnost 2008
MULTIMEDIJSKI CENTER KIBLA / Ulica kneza Koclja 9, 2000 Maribor, Slovenija, Evropa
telefon: 059 076 371 ali 059 076 372 / e-pošta: kibla@kibla.org