English

Kodeks EQFKodeks EQF

V letu 2008 je KID Kibla postala partner v novem projektu na področju vseživljenjskega učenja. Projekt je utemeljen na vse večjem pomanjkanju znanja v sektorju multimedije v številnih evropskih državah (npr. v Nemčiji, na Madžarskem, v Švici), kar posebej prizadene področje razvoja vsebin (razvoj elektronskih iger, vsebine elektronskega učenja in razvoj multimedijskih vsebin). To pomanjkanje znanja bi lahko presegli z zaposlovanjem strokovnih delavcev iz drugih držav članic EU. Vendar pa takšno početje ovira pomanjkanje transparentnosti in primerljivosti kvalifikacij za te poklice na evropski ravni. Zaradi velike raznolikosti sistemov poklicnega izobraževanja po Evropi in hitro spreminjajočih se potreb glede usposabljanja ter potreb na multimedijskem področju je pogosto nemogoče, da bi multimedijska podjetja, ki nameravajo zaposliti strokovne delavce iz drugih evropskih držav, določila dejansko strokovno usposobljenost in znanje morebitnih delavcev iz tujine. Trenutno se poklicno usposabljanje za razvijalce vsebin po državah članicah EU močno razlikuje glede trajanja, vsebin in kompleksnosti. Zato imajo razvijalci vsebin po Evropi zelo različne profile sposobnosti in znanj, čeprav imajo pogosto podobne službe ali nazive.

Na podlagi tega so glavni cilji projekta naslednji: 1. Analiza trenutnih profilov usposobljenosti na področju razvoja vsebin in opis profilov glede na rezultate učenja. 2. Prenos opredeljenih profilov kvalifikacij v Evropski kvalifikacijski okvir (EQF) v nacionalne sektorske kvalifikacijske okvirje in kvalifikacijske okvirje, ki se na evropski ravni razvijajo na podlagi pristopov, ki so bili razviti v predhodnih projektih "CompTrain" in "Embedding standards". 3. Določiti celovit evropski kvalifikacijski okvir za razvijalce vsebin in 4. na podlagi tega "idealnega profila" razviti referenčne materiale za podjetja in smernice za izobraževalne institucije, da lahko ustrezno prilagodijo svoje izobraževalne ponudbe za področje razvoja vsebin.

Projektno partnerstvo obsega 8 partnerjev iz 7 držav članic EU in enega tihega partnerja iz Švice. Partnerstvo vključuje in zagovarja interese glavnih deležnikov zaposlovanja na področju razvoja vsebin. Sestavljajo ga regionalne, državne in evropske zveze delodajalcev iz sektorja multimedijskih vsebin, zasebni ponudnik svetovanja in usposabljanja za IKT in inovacijske projekte, multimedijsko podjetje, ki je hkrati koordinator vplivne državne skupine za IT, združenje za multimedijske poklice in nacionalno gospodarsko zbornico, ki je odgovorna za standarde VET v multimedijskem sektorju. Projektni konzorcij že ima uspešno skupno zgodovino v projektu Leonardo in drugih projektih s finančno podporo EU, zato sodelovanje med partnerji temelji na medsebojnem zaupanju in zanesljivosti. Sposobnosti konzorcija bo dopolnil svetovalni odbor, ki ga sestavljajo strokovnjaki za politike VET v multimedijskem sektorju. Ti bodo po eni strani zagotavljali dragocene povratne informacije glede dosežkov projekta, hkrati pa bodo podpirali širjenje in rabo rezultatov.

Glavni učinki in rezultati projekta bodo: 1. nacionalni profili kvalifikacij na področju razvoja vsebin, opisani s pomočjo izsledkov učenja, 2. prenos metod in pristopov, razvitih znotraj projektov "CompTrain" in "Embedding standards", s čimer se bodo kvalifikacije povezale z nacionalnimi sektorskimi okvirji in evropskim okvirom kvalifikacij. 3. Celoviti evropski profili kvalifikacij za delovna mesta na področju razvoja vsebin, 4. referenčni materiali za podjetja in smernice za izobraževalne institucije, da lahko ustrezno prilagodijo svoje izobraževalne ponudbe za področje razvoja vsebin.

EQF Code projektni partnerji:
AME – Multimedia Jobs Association – Francija
Kulturno izobraževalno društvo (KID) KIBLA – Slovenija
European Multimedia Forum (EMF) – Združeno kraljestvo
GAIA – Španija
MATISZ – Madžarska
md-pro – Nemčija
milestone – Avstrija
Swiss Media – Švica
WIFI – Avstrija
Koordinator:
md-pro, Nemčija


Priročniki EQF projekta:

  • Evropski kompetenčni profili v poklicih s področja e-vsebin
    DE/EN/FR/ES/HU/SI

  • Evropski kompetenčni profili v poklicih s področja e-vsebin: Referenčni materiali in metodologija v povezavi z vzporejanjem eCF/EQF
    DE/EN/FR/ES/HU/SI

  • Smernice za razvoj usposabljanja v poklicih s področja razvoja e-vsebin
    DE/EN/FR/ES/HU/SI

Info:
Dejan Pestotnik
dejanx@kibla.org
.
Več informacij - izobraževanje v letu 2010, EQF Code konferenca v Kölnu 19.3.2010, sejem didacta
http://www.kibla.org/dejavnosti/izobrazevanje/2010/eqf-koln/

 

 

      

– v okviru programa javnih del –

 

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 2. razvojne prioritete »Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih« 2.1. prednostne usmeritve »Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih« v okviru programa »Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb 2009/2010«

Dejavnosti


KIBLA PORTAL

KiBela

artKIT

KIBLA2LAB

Neformalno izobraževanje

Spremljevalni program

Sodelovanja in gostovanja

KIBAR

Za:misel

TOX

folio

Festivali


KIBLIX

MED

Festival ljubezni 2008-2012

Dnevi radovednosti 1997-2011

Ciklus (DA)(NE)S

Projekti, koprodukcije in mednarodna sodelovanja


Aktualni projekti

Koprodukcije

Zaključeni projekti
  - Risk Change / Tvegaj spremembo
  - Zelene veščine za mlade
  - Carnval
  - mGames - Mobile Games
  - VETLICAT
  - eCultSkills
  - ECultValue
  - Soft Control
  - Evropska prestolnica kulture
  - Program Kultura
  - Kultura 2000
  - Mladi v akciji
  - IPA SI-HR 2007–2013
  - Socrates-Grundtvig
  - EMF
  - e-Contentplus
  - Leonardo da Vinci
    - Joconda
    - EQF
  - Lektor
  - INDU.PIK
  - Patent
  - Europrix TTA
  - EMMA
  - Slovenske koprodukcije in sodelovanja
  - MB Mina
  - WSA

Naročilo obvestil

Poiščite nas na socialnih omrežjih:Nagrada e-odličnost 2008
MULTIMEDIJSKI CENTER KIBLA / Ulica kneza Koclja 9, 2000 Maribor, Slovenija, Evropa
telefon: 059 076 371 ali 059 076 372 / e-pošta: kibla@kibla.org