English

VIMM: virtualni multimodalni muzeji, konferenca Berlin

ekspertna konferenca v Berlinu, 12. in 13. april 2018

12. in 13. aprila je potekala v Berlinu konferenca v okviru EU projekta Virtualni multimodalni muzeji, kjer je več kot 100 strokovnjakov na področju digitalne kulturne dediščine oblikovalo navodila in priporočila za evropske muzeje za naslednjih 5 let.

Področji virtualnih muzejev ter digitalne kulturne dediščine v najširšem smislu je potrebno zastaviti in umestiti tako, da bo mogoče s pomočjo pametnih, dobro strukturiranih investicij na evropski, nacionalni in lokalni ravni kar najbolje izkoristiti njun doprinos k razvoju gospodarstva in družbe. Na konferenci v Berlinu smo predstavili zasnovo ViMM manifesta, zemljevida in akcijskega načrta, ki so osrednji cilji projekta. Konferenca je bila zaključek specifične faze projekta ViMM, v kateri je bilo delo razdeljeno med 21 delovnih skupin in na 7 tematskih sklopov: definicije, smernice, dokumentacija, razsežnosti,  zahteve, odkritja in odločitve.

Prvi dan konference so strokovnjaki obravnavali sadove devetmesečnega dela delovnih skupin, vodje posameznih skupin so jih v obliki seznama predlogov pripravili za strnjeno obravnavo na dogodku v Berlinu. O osnutkih in predlogih so razpravljale delovne skupine posameznih tematskih  sklopov, jih dopolnjevale ter zbrale v enoten dokument. Drugi dan konference je vsak vodja posamezne delovne skupine predlog predstavil več kot stotim strokovnjakom kot pitch oz. 4-minutni argumentirani govor, za predstavitve so na koncu glasovali kot najpomembnejše za manifest VIMM, zemljevid poti, ki so nujne za vzpostavitev, vzdrževanje in posodobitve virtualnega muzeja, obogatene resničnosti v muzeju ter mešane resničnosti, ki povezuje virtualnost z realnimi muzejskimi objekti.

V naslednji fazi projekta bomo predloge izoblikovali v še bolj strnjeni obliki, saj obstajajo prekrivanja, podvajanja in celo manjše nezdružljivosti med posameznimi podanimi predlogi, ki jih bomo prečistili in sestavili v pregledno in smiselno celoto. Prav tako bomo zbrali in pripravili dodatne podporne materiale ter z njimi po potrebi opremili vse projektne sklope. Strukturo tematskih sklopov, ki je bila zasnovana v okviru projekta ViMM za zbiranje materialov in idej ter z namenom spodbujanja aktivne debate med strokovnjaki, bomo v naslednji fazi projekta nadgradili.

https://www.vi-mm.eu/

Prvi dan, foto: Kibla arhivDrugi dan, foto: Kibla arhivDejavnosti


KIBLA PORTAL

KiBela

artKIT

KIBLA2LAB

Neformalno izobraževanje

Spremljevalni program

Sodelovanja in gostovanja

KIBAR

Za:misel

TOX

folio

Festivali


KIBLIX

MED

Festival ljubezni 2008-2012

Dnevi radovednosti 1997-2011

Ciklus (DA)(NE)S

Projekti, koprodukcije in mednarodna sodelovanja


Aktualni projekti
  - RUK
  - Digitalni dediščinski inkubator (DDI)
  - Virtualni multimodalni muzej (ViMM)
  - Ruritage
  - Caravan NEXT
  - Mreža multimedijskih centrov
  - X-OP

Koprodukcije

Zaključeni projekti

Naročilo obvestil

Poiščite nas na socialnih omrežjih:Nagrada e-odličnost 2008
MULTIMEDIJSKI CENTER KIBLA / Ulica kneza Koclja 9, 2000 Maribor, Slovenija, Evropa
telefon: 059 076 371 ali 059 076 372 / e-pošta: kibla@kibla.org