English

KIBLA, ŽENSKE V DIGITALNI TEHNOLOGIJI, Maribor, Slovenija, 9. 5. 2013

"Ali so digitalno knjigo pravil, našo digitalno zgodovino, napisali moški? Ali moški dobivajo in ženske izgubljajo?" Kathryn Parsons, soustanoviteljica Decoded, www.decoded.com

Ta debata, ki jo bodo vodile ženske, se bo osredotočala na naraščajočo potrebo žensk in deklet, da bi se pridružile naraščajočemu digitalnemu tehnološkemu medijskemu svetu, v katerem živimo kot aktivni/e producenti/ke, komunikatorji/ice, učitelji/ce, pisci/ke kod, digitalni/e umetniki/ce, oblikovalci/ke, kuratorji/ice in kreativci/ke.

Ženske bi morale izkoristiti priložnosti in znanje, ki se ponuja s tehnično revolucijo – enako kot moški. Prihodnost dizajna in kreativnosti, ki temelji na softveru in hardveru, bi morala vključevati žensko vizijo uporabe novih orodij.

Profesionalke, delujoče v polju digitalne umetnosti in kulture v povezavi s projektom Roboti in avatarji, bodo aktivno sodelovale in predočale vizije in izkušnje pri vključevanju in napredovanju žensk v digitalnih tehnologijah v različnih evropskih kontekstih.

V času vedno globlje vpletenosti v digitalni svet virtualne fizične komunikacije, sodelovanj in povezav po Evropi preučujemo razmere in dostopnost novih tehnologij ženskam. Osnovne tehnične spretnosti in digitalno opismenjevanje je nuja v vseh družbenih vlogah.

  • Kako pristopamo k digitalnim spretnostim, ki jih večina šolark ocenjuje kot fantovske spretnosti?
  • Kako pritegnemo dekleta k razvijanju digitalnih spretnosti, povezanih z reševanjem problemov in iskanjem rešitev?
  • Kako spodbujamo vznikanje ženskih stališč kot spodbuda za prihajajoče generacije v umetnosti in novih tehnologij?

Debata bo vzporedno potekala tudi na Twitterju in v javni publikaciji Robotov in avatarjev in v ostalih elektronskih medijih.

Debato bodo vodile ženske vseh starosti različnih izobrazb, toda vabljeni tudi moški!

Gostje večera:
Ghislaine Boddington (bodydataspace, GB)
Dejan Pestotnik (KIBLA, SI)
Rarita Zbranca (AltArt, Romunija)
Istvan Szakats (AltArt, Romunija)
Robertina Šebjanič (umetnica, SI)
Saša Špacal (umetnica, SI)
Ida Hiršenfelder (publicistka, SI)
Maja Smrekar (umetnica, SI)
Leanne Hammacott (bodydataspace, GB)
Anna Kronenburg (Liverpool, GB)
Lesley Taker (Liverpool, GB)
Marie Proffit (bodydataspace, GB)
Ana Botella (FACT, GB)
Michael Takeo Magruder (umetnik)

www.kibla.org
www.robotsandavatars.net

Pričujoča debata je hkrati prva tematska napoved letošnje združene festivalske platforme KIBLIX-MFRU, ki bo potekala od 6. do 9. novembra letos v KIBLA PORTALU, na Valvazorjevi 40.

Dejavnosti


KIBLA PORTAL

KiBela

artKIT

KIBLA2LAB

Neformalno izobraževanje

Spremljevalni program

Sodelovanja in gostovanja

KIBAR

Za:misel

TOX

folio

Festivali


KIBLIX

MED

Festival ljubezni 2008-2012

Dnevi radovednosti 1997-2011

Ciklus (DA)(NE)S

Projekti, koprodukcije in mednarodna sodelovanja


Aktualni projekti

Koprodukcije

Zaključeni projekti
  - Risk Change / Tvegaj spremembo
  - Zelene veščine za mlade
  - Carnval
  - mGames - Mobile Games
  - VETLICAT
  - eCultSkills
  - ECultValue
  - Soft Control
  - Evropska prestolnica kulture
  - Program Kultura
    - Materiality
    - Caravan
    - EuroPA
    - Roboti in avatarji
    - X-OP
    - Hallerstein
    - Post Me_New ID
  - Kultura 2000
  - Mladi v akciji
  - IPA SI-HR 2007–2013
  - Socrates-Grundtvig
  - EMF
  - e-Contentplus
  - Leonardo da Vinci
  - Lektor
  - INDU.PIK
  - Patent
  - Europrix TTA
  - EMMA
  - Slovenske koprodukcije in sodelovanja
  - MB Mina
  - WSA

Naročilo obvestil

Poiščite nas na socialnih omrežjih:Nagrada e-odličnost 2008
MULTIMEDIJSKI CENTER KIBLA / Ulica kneza Koclja 9, 2000 Maribor, Slovenija, Evropa
telefon: 059 076 371 ali 059 076 372 / e-pošta: kibla@kibla.org