English

Podelitev nagrade Beli Aphroid

Nagrada Beli Aphroid 2016 / Risk Change
Nagrada Beli Aphroid je letos podeljena prvič. V okviru razstave MIG 21 & KIBLIX-MFRU 2016 festivalski platformi je žirija izbirala med več kot 70 domačimi in mednarodnimi posameznimi udeleženci in kolektivi.
Strokovna komisija (žirija) je izbrala enajst finalistov v kategoriji umetniških dosežkov in šest v kategoriji izobraževalnih dosežkov (delavnice, predavanja, predstavitve).
Nominiranci v kategoriji umetniških dosežkov:

-    AES+F
-    Herlinde Koelbl
-    Bureau d’Etudes
-    Adela Jušić & Andreja Dugandžić
-    Brigitta Zics
-    Ale de la Puente
-    Špela Petrič
-    Robertina Šebjanič
-    Jusuf Hadžifejzović
-    Tina Dobrajc
-    Marko Brecelj


AES+F
Rusija

V dobi razsvetljenstva so razum častili bolj kot telo, miselni in logični konstrukti pa so veljali za superiorne človeškim čustvom. V tem obdobju so se rodile podobe in pripovedi iz žanra "narobe obrnjenega sveta", izoblikoval se je koncept komedije in lik norca. Skupina AES+F referira neposredno na "narobe obrnjen svet". Posledično postane vidna perverznost resničnosti. 

Herlinde Koelbl
Nemčija

Eno njenih del prikazuje begunca, ki na sebi ne nosi nič drugega kot grelno odejo. To zlato odevalo privablja našo pozornost. Lahko bi rekli, da obleka naredi človeka, a na obrazu portretiranca ni nasmeška. Kar človeka naredi kralja, ni zlato, ampak njegovo bitje, njegova osebnost, ki jo izraža, kjerkoli je.

Bureau d’Etudes
Francija

Bureau d´Études sta ustanovila pariška umetnika Léonore Bonaccini in Xavier Fourt.
Zadnjih nekaj let se skupina ukvarja s produkcijo kartografskih prikazov sodobnih političnih, družbenih in ekonomskih sistemov. Vizualne analize transnacionalnega kapitalizma temeljijo na poglobljenem raziskovanju in so običajno predstavljene javnosti kot zidne poslikave velikih formatov. Delo World government prikazuje delitev moči v modernem svetu, povezave med najmočnejšimi skupinami, ki kažejo povezanost mednarodnih konglomeratov in politik.

Adela Jušić & Andreja Dugandžić
Bosna in Hercegovina

Na prvi pogled deluje vse zelo domače, a občutek je varljiv. Izvezena tkanina ima političen značaj, gre za obliko komunikacije žensk v času odpora. Skozi zgodovino je v zasebnem življenju "mesto ženske" pomenilo točko subverzivne moči – točko, na kateri se pomembna politična sporočila ustvarjajo, pripovedujejo, pomnijo, zapisujejo, šifrirajo, skrivajo in nato prenašajo v kruhu, senu, laseh, vezeninah, z enega kraja na drugega, od ust do ust. Projekt Ilegalno poustvarja zgodovino ženskega odporništva.

Brigitta Zics
Madžarska / Združeno kraljestvo

Medijska umetnica madžarskega rodu v digitalne prakse vnaša izrazito interdisciplinarni pristop. Osredotoča se na izkustveno umetnost in oblikovanje ter raziskovanje novih interakcijskih paradigem skozi inovativne prakse, ki generirajo nove domene znanja. Njena interaktivna video instalacija vključuje somatske in multimodalne vmesnike, vizualizacijo podatkov in dokumentacijo dela "Očesni resonator", ki je bilo postavljeno v čarobno lepem ambientu nekdanje elektrarne v Budimpešti, grajene v slogu art decoja. Ponuja potopitveno čutno izkušnjo, ki buri domišljijo in čustva opazovalcev.

Ale de la Puente
Mehika

Video z naslovom Nuklearne kartografije prikazuje nežno gibanje stiroporne pene, ki gledalca asociira na premikanje možnih kontinentov. Omogoča nam osnovno razumevanje ideje spreminjanja, migracije in krhke narave človekovega okolja. Ale de la Puente je industrijska oblikovalka, z izobrazbo tudi na področjih zlatarstva in čolnogradnje; deluje kot umetnica, pesnica, učiteljica in kuratorica. V svoji umetniški praksi združuje konceptualizem, multimedijsko podporo, tehnologijo in znanost ter razkriva do podrobnosti izdelan, celo ritualističen proces, v katerem subtilni, preprosti objekti vznikajo iz navidezno neznanega.  

Špela Petrič
Slovenija

Na poetičen in hkrati konkreten (torej, biološko testiran in potrjen) način delo z naslovom Fitoteratologija predpostavlja idejo simbiotičnega načina življenja med človekom in rastlinami, živalmi in človekom ter med ljudmi samimi. Umetnica razkriva skrivno življenje bioloških procesov znotraj začasnega laboratorija: procese naredi vidne s pomočjo analogne prezentacije (projekcije podob na steni s pomočjo steklenih leč) ter s tem omogoči razumevanje odnosov, ki se odvijajo na mikrocelični ravni, česar ne moremo opazovati s prostim očesom.


Robertina Šebjanič
Slovenija

15-kanalni podvodni posnetki, ki so uporabljeni za delo z naslovom Aquatocene / V iskanju podvodne tišine, so nastali na petih različnih pomorskih lokacijah po Evropi. Instalacija obravnava dihotomiji čisto-onesnaženo ter izolirano-združeno in predstavlja idejo "uskladitve", ki jo lahko interpretiramo takole: če nas je veliko, potem je onesnaženje naše normalno stanje; migriramo in spreminjamo se zaradi interakcij, v iskanju podvodne tišine. 

Jusuf Hadžifejzović
Bosna in Hercegovina

V svojem delu "Strah pred pitno vodo" (1994 do 2016) Jusuf Hadžifejzović pristopa k tematiki migracij osebno in izhaja iz družbenega konteksta nekdanje Jugoslavije ter raziskuje problematiko vere, ideologije in politike. Sporočilo njegovega dela je prepričljivo in vsem razumljivo. Performans označuje močan politični naboj, ki se nanaša na državljansko vojno v nekdanji Jugoslaviji. Metanje pikada na fotografijo svojih sorodnikov in prijateljev, ki jih metaforično uporablja kot tarče, spodbuja razmislek o vprašanju umora.

Tina Dobrajc
Slovenija

Na svojih slikah slovenska umetnica Tina Dobrajc prikazuje notranji boj kot del procesa iskanja stalnih potez lastne identitete, pri čemer se sooča z družbenim okoljem, kjer imajo tradicija, vera in vsakodnevni rituali pomembno vlogo pri določitvi pozicije ženske v skupnosti. Njene slike so nabite s čustvi in prikazujejo golo žensko telo, odeto zgolj v simbole folkloristične tradicije. Pripovedni in občasno nadrealističen značaj njenega imaginarija zajema elemente ljudskega spiritualizma in podobe tesnih vezi med človekom in naravo, ter razkriva zmedenost v obdobju spreminjanja tradicionalnih vrednot.

Marko Brecelj
Slovenija

Družbeno angažirano lokacijsko specifično umetniško delo je neposredna intervencija v javni prostor. Umetnik na ulici, v neposredni bližini smetnjaka, izvede kuharski performans, kjer mimoidočim ponuja hrano, pa tudi podarja  kose rezilne žice (tehnična ovira, uporabljena na slovenski meji). Delo ima pomemben družbeno-kritičen naboj, saj gre za resnične družbene situacije, ki jih umetnik izvede v živo, pri čemer preiskuša meje in omejitve, hkrati pa svoj diskurz deli s publiko.


Finalisti v kategoriji izobraževalnih dosežkov:

-    Trbovlje Novomedijsko mesto (TNM)
-    pETER Purg : "art@blackbox.edu"
-    Varna in ozaveščena uporaba spleta
-    Delavnica kratkega videa
-    Lego Robotika
-    Zavod 404: Migracija energije

Trbovlje Novomedijsko mesto (TNM)
Delavski dom Trbovlje (DDT)

Predstavitev Andrej Uduč in Alenka Prezelj
Trbovlje novomedijsko mesto (TNM) je program, ki že 9. leto soustvarja trende novomedijske navezave med znanostjo, tehnologijo, umetnostjo in gospodarstvom. S svojim delovanjem si prizadeva za celovito transformacijo postindustrijskega mesta Trbovlje in njegove rudarske preteklosti. Na področju srednješolskega izobraževanja predlagani program "Novomedijski tehnik" cilja na izobraževanje za aktivno in samostojno življenje na začetku 21. stoletja. Program predvideva znanja, veščine, službe in poklice, ki bodo iskani v prihodnosti.

pETER Purg : "art@blackbox.edu"
Participatorno (performativno) predavanje

Univerza v Novi Gorici
Peter Purg deluje na področju izobraževanja. Poučuje nove medije oziroma novomedijsko umetnost na Akademiji umetnosti Univerze v Novi Gorici. Na   predavanju je predstavil vprašanja, povezana z vlogo umetnosti v izobraževanju ter idejo o poučevanju umetnosti na način, ki je sam po sebi umetniški.
“Uspešen zakon med akademiki in resničnim svetom utegnejo spodbuditi prav interdisciplinarna sodelovanja, če so izvedena na premišljen, dobro organiziran in vključujoč način, tako da gojijo kolektivni duh in spodbujajo participatorne prakse znotraj individualistično usmerjenega mainstreama družbenih vrednot."

Varna in ozaveščena uporaba spleta
(v sodelovanju z Varnim internetom)

Predavanje Tilen Dominko
Nekritično presojanje pridobljenih informacij, naivno razkrivanje osebnih podatkov, spletno nasilje, vdor v zasebnost in zasvojenost z internetom so le nekatere nevarnosti, ki prežijo (tudi) na mlade uporabnike spleta. Teme, na katere uporabniki spleta redkeje pomislimo, predstavljajo aktualne težave in postajajo nujen del sodobnih IKT kompetenc: problem kritičnega presojanja informacij, pridobljenih preko spleta, možne posledice nepazljivosti pri ohranjanju zasebnosti, še posebej na spletnih družbenih omrežjih, problematika objavljanja lastnih fotografij, spletnega ali mobilnega nasilja, sovražni govor na spletu, nevarnosti zasvojenosti s spletom, ipd.

Delavnica kratkega videa
V sodelovanju s Šolskim centrom Ptuj, Srednja elektro in računalniška šola
Mentorji Franc Vrbančič, Domen Mlakar, Saša Ristov
Vsebina delavnice povezuje umetnost, znanost in tehnologijo. S pomočjo tehnologij, ki so na voljo, s sodobnimi telefoni, tablicami in podobnim lahko vsak postane avtor, snemalec in režiser kratkega filma. Tehnologija je sicer dostopna, ni pa hkrati tudi merilo za estetski, družbeno in pravno sprejemljiv film. Delavnica je bila izvedena celostno in uspešno v navezavi na festivalsko temo migracij.

Lego Robotika
Migracije živali v različna naravna okolja
Mentorja Jure Pikl, Tina Žehelj
Delavnica Lego robotike se ukvarja s tematiko migracij živali in s spremembami naravnega okolja. Skozi igro, sestavljanje in razdiranje gradnikov ter programiranje se otroci soočajo s tematiko migracij živali in na delavnici izdelajo in zgradijo različna okolja. S pomočjo programiranja živali oživijo in se gibljejo, kar omogoča simulacijo naravnih migracij. Delavnica Lego robotike je bila namenjena otrokom v starosti od 6 do 11 let.

Zavod 404 – Mladinski tehnološki center
Migracija energije

Mentorji Barbi Seme, Milan Grašič, Petra Maršič
Kakšno pot opravijo elektroni? Kako lahko vplivamo nanje s preusmerjanjem začrtanih tirnic? Na delavnici so udeleženci spoznavali te procese in njihove povezave ter ugotavljali, katere so optimalne. Kaj lahko z njimi merimo, kakšni so njihovi učinki in zakaj jih sploh uporabljamo?
Zavod 404 je prvi mladinski tehnološko-raziskovalni center v Sloveniji, ustanovljen z namenom, da mladim posreduje tehnične veščine in jih navduši za raziskovanje, znanost in podjetništvo. V njihovih delavnicah ekipe zatopljeno opazujejo nastajajoči prototip in izgrajujejo skupnosti, kjer so ideje cenjene in se lahko razvijejo resnični talenti.


Finaliste in dva nagrajenca, prejemnika nagrade Beli Aphroid 2016, je izbrala ekspertna komisija v sestavi:

Barnabas Bencsik / neodvisni kurator, Budimpešta, Madžarska

Ghislaine Boddington / kreativna direktorica body>data>space, predavateljica na Univerzi Greenwich, London, Združeno kraljestvo
Henriette Horny / neodvisna kuratorica in umetnostna kritičarka, Dunaj, Avstrija

Sanja Kojić Mladenov/ kuratorka v Muzeju za sodobno umetnost Vojvodina, Novi Sad, Srbija

Sabina Salamon / kuratorka v Muzeju za moderno in sodobno umetnost, Rijeka, Hrvaška

Rasa Smite / so-ustanoviteljica E-LAB/RIXC, kuratorka, urednica in raziskovalka, RIXC - Center za novomedijsko kulturo, Riga, Latvija

Nagradi Beli Aphroid 2016 sta prejela:

- Špela Petrič (Slovenija) Fitoteratologija ter
- Zavod 404 – Mladinski tehnološki center Migracija energije
  Mentorji Barbi Seme, Milan Grašič, Petra Maršič.

Foto: Kristijan Robič, arhiv Kible

Dejavnosti


KIBLA PORTAL

KiBela

artKIT

KIBLA2LAB

Neformalno izobraževanje

Spremljevalni program

Sodelovanja in gostovanja

KIBAR

Za:misel

TOX

folio

Festivali


KIBLIX

MED

Festival ljubezni 2008-2012

Dnevi radovednosti 1997-2011

Ciklus (DA)(NE)S

Projekti, koprodukcije in mednarodna sodelovanja


Aktualni projekti
  - RUK
  - Digitalni dediščinski inkubator (DDI)
  - Virtualni multimodalni muzej (ViMM)
  - Ruritage
  - Caravan NEXT
  - Mreža multimedijskih centrov
  - X-OP

Koprodukcije

Zaključeni projekti

Naročilo obvestil

Poiščite nas na socialnih omrežjih:Nagrada e-odličnost 2008
MULTIMEDIJSKI CENTER KIBLA / Ulica kneza Koclja 9, 2000 Maribor, Slovenija, Evropa
telefon: 059 076 371 ali 059 076 372 / e-pošta: kibla@kibla.org