English

European mobility as springboard for young people with fewer opportunities / Evropska mobilnost za mlade z manj možnostmi

Misija Locale du centre Bretagne iz Francije je združenje javnega interesa, katerega naloga je pomagati in voditi mlade, stare od 16 do 25 let, ki iščejo zaposlitev, zlasti tiste z manj priložnostmi. Misija želi s projektom European mobility as springboard for young people with fewer opportunities / Evropska mobilnost kot odskočna deska za mlade z manj priložnostmi v obliki seminarja sodelovati z drugimi evropskimi mesti v sklopu programa Mladi v akciji – akcija 4.3.

Seminar bo potekal med 21. in 25. februarjem 2012 v mestu Pontivy. Kulturno izobraževalno društvo KIBLA bo na seminar poslala štiri udeležence. Udeleženci bodo v sklopu seminarja obiskali lokalne socialne službe, kjer bodo spoznali zaposlitveni integracijski program, obiskali lokalni zavod za zaposlovanje, se udeležili različnih predstavitev in delavnic na temo slabih rezultatov mladih pri izobraževanju in srečevanju mladih z manj priložnostmi z ekonomskimi in socialnimi težavami.

Seminar o evropski mobilnosti za mlade z manj možnostmi

Mladi v akciji / Youth in Action, Pontivy in Loudeac, Francija, 21. 2. do 24. 2. 2012
Seminar o evropski mobilnosti za mlade z manj možnostmi / Seminar: European mobility as springboard for young people with fewer opportunities


organizator: Mission locale Centre Bretagne (http://www.ml-cb.fr/)
koordinator: Pays de Pontivy (http://www.pays-pontivy.fr/)
Udeleženci srečanja iz Slovenije: Monika Pocrnjić, Denis Savkić, Helena Fošnjar, Mirjana Predojevič

Seminar agenda PDF

Once upon a time in Pontivy ...
Francija je dežela, ki je s svojo zgodovino, kulturo in tudi filozofijo močno vplivala na svet, kakršnega poznamo danes. Francoska revolucija je prinesla načela kot so svoboda govora, tiska, človeške vesti, enakost državljanov pred zakoni ter zaščita zasebne lastnine. Rodile so se ideje razsvetljenstva svoboda, enakost, bratstvo. Kralji so se poslovili od absolutne oblasti in meščanstvo je pozdravilo tako imenovane razsvetljene monarhe za kakršnega je takrat veljal Napoleon Bonaparte. Po njem so leta 1804 Pontivy začasno preimenovali v Napoleonville. Takrat je kraj štel tri tisoč prebivalcev. Danes ima 13.508 prebivalcev in je, tako kot večina mest znotraj Bretanske regije, usmerjen v agrikulturo. Svež zrak, nižine in zelena pokrajina so nas spremljali na poti z letališča (Rennes) v Pontivy. Nastanili so nas v Hotel de L'Europe. Ob hotelu je bil začasno postavljen lunapark, kjer smo imeli prvi stik z mladino, ki tam prebiva. Vendar smo lahko le opazovali prešerne nasmehe, za pogovor ni bilo časa. Mudilo se nam je v gledališče, kjer nas je sprejel župan Jean-Pierre Le Roch.
Prvi dan seminarja smo preživeli tudi v sosednjem mestu Loudeac, v instituciji, ki se imenuje Mission locale Centre Bretagne, ki ga vodi Henry Le Dorze. Christophe Moreau je bil v vlagi moderatorja. Prvo predavanje je imel Philippe Labbe, etnolog in doktor sociologije, na temo mladih z manj priložnostmi. Govoril je o integraciji in zaposlovanju mladih v današnji družbi. Izpostavil je problem socializacije mladih v manj dinamičnem okolju, kar posledično vodi v socialni hendikep. Mladi dobijo negativni predznak, češ da so leni sebični itd. Vzroki izvirajo iz modela odraslega človeka, ki je integriran, socialno avtonomen in finančno neodvisen, ki ga nekateri mladi ne sprejmejo. Predispozicije takih posameznikov so slabe. Nimajo ugodnega okolja za razvoj svojih sposobnosti, deležni pa so tudi stigmatizacije kot delovna sila. Mladostniki so glede svojih izkušenj in znanj v primerjavi z odraslimi v slabšem položaju. Vendar je prav delo eno od integracijskih možnosti, ki povrh nudi eksistenco. Naše prioritete so se spremenile, če je bila nekoč zaposlitev na prvem mestu, so jo izpodrinile vrednote kot so partnerstvo, družina, ljubezen. In tako zapadajo v začaran krog začasnih zaposlitev, kjer ima plačilo prednost pred zadovoljstvom.
Sledil je ogled prostorov, stavba ima dva vhoda in je prilagojena za invalide, s prostori, opremljenimi  z brošurami in računalniki, kjer lahko tudi sam poljubno brskaš in iščeš svojo novo ali prvo zaposlitev. Na voljo so svetovalci, ki pomagajo pri iskanju ustrezne zaposlitve. Centri so neposredno povezani z delodajalci in  ponujajo pomoč za pridobitev osnovnih spretnosti kot so branje in pisanje. S prilagojenimi tečaji poskrbijo za mobilnost mladine. Finančno ogroženim omogočajo poceni tečaj opravljanja vozniškega izpita. Lahko pa si tudi sposodiš kak skuter. Sledil je družaben večer s kulinaričnimi dobrotami iz Finske, Belgije, Škotske, Nemčije, Italije in Slovenije.
Predavatelj Herve Serieyx je govoril o pojavu nomadskega kapitalizma, o povečanju konkurenčnosti v zadnjih 20-ih letih za tri krat in o spletu okoliščin, ki lahko vplivajo na spremembe ter predstavil model sodelovanja za vzpostavitev zaposlovanja. Sledil je ogled kratkega filma s primerom dobre prakse priprav na intervju za službo. Slišali smo tudi nekaj mnenj mladih, ki jim je ustanova omogočila dodatna izobraževanja, kakor tudi pomoč pri ustvarjanju podjetja.
Popoldanski program je bil obisk podjetja Retritex, ki se ukvarja z reciklažo tekstila, ki ga ljudje oddajo posebne kesone. Razen tega zbirajo tudi obutev, igrače, pa tudi razne elektronske aparate. Vse je skrbno ločeno na več sektorjev, kjer se oceni ali je izdelek ustrezno ohranjen, da gre dalje v prodajo, ostanek ločujejo glede na sestavo, ki se delno razpara, zapakira in uporabi za gradbeni material. Delavci so zaposleni največ eno leto, minimalna plača je tisoč evrov. Nato smo si ogledali tudi kmetijo, kjer se ukvarjajo z biopredelavo in z rejo perutnine in sprejemajo mladino od 15 let dalje. Del programa vključuje tudi zdravo prehranjevanje in predavanja o medsebojnih odnosih. Na delavnici smo se posvetili vsaki državi posebej in načinih reševanja težav z integracijo in zaposlovanjem mladine. V petek, zadnji dan intenzivnega seminarja smo poslušali še dve predavanji, katerim so sledile prezentacije o Youth in Action / Mladi v akciji in mreži Salto.
eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.php
www.salto-youth.net/rc/eeca/eecacooperation/SALTONetwork/
Več o predavanju Lasse Siurala iz Finske:
youth-partnership-eu.coe.int/youth-partnership/documents/EKCYP/Youth_Policy/docs/YP_strategies/Policy/COE_european_framework_4YP_EN.pdf
Predavanje Patricia Loncle s statističnimi podatki o mladini v EU:
europa.eu/index_en.htm

Monika Pocrnjič

Dejavnosti


KIBLA PORTAL

KiBela

artKIT

KIBLA2LAB

Neformalno izobraževanje

Spremljevalni program

Sodelovanja in gostovanja

KIBAR

Za:misel

TOX

folio

Festivali


KIBLIX

MED

Festival ljubezni 2008-2012

Dnevi radovednosti 1997-2011

Ciklus (DA)(NE)S

Projekti, koprodukcije in mednarodna sodelovanja


Aktualni projekti

Koprodukcije

Zaključeni projekti
  - Risk Change / Tvegaj spremembo
  - Zelene veščine za mlade
  - Carnval
  - mGames - Mobile Games
  - VETLICAT
  - eCultSkills
  - ECultValue
  - Soft Control
  - Evropska prestolnica kulture
  - Program Kultura
  - Kultura 2000
  - Mladi v akciji
    - Mladi v akciji 2012/13
    - Nasilje informacij
    - YOUp@
    - Spletno sodelovanje mladih pri preprečevanju virusa HIV/AIDSa
    - Mladi Romi v Evropi in njihova pravica do enakih možnosti v izobraževanju in zaposlovanju
  - IPA SI-HR 2007–2013
  - Socrates-Grundtvig
  - EMF
  - e-Contentplus
  - Leonardo da Vinci
  - Lektor
  - INDU.PIK
  - Patent
  - Europrix TTA
  - EMMA
  - Slovenske koprodukcije in sodelovanja
  - MB Mina
  - WSA

Naročilo obvestil

Poiščite nas na socialnih omrežjih:Nagrada e-odličnost 2008
MULTIMEDIJSKI CENTER KIBLA / Ulica kneza Koclja 9, 2000 Maribor, Slovenija, Evropa
telefon: 059 076 371 ali 059 076 372 / e-pošta: kibla@kibla.org