English

Možnosti za aktivno sodelovanje mladih, Plovdiv, Bolgarija, 30.–31. 5. 2012

Možnosti za aktivno sodelovanje mladih
Srečanje Plovdiv, Bolgarija, 30.–31. 5. 2012
KID KIBLA se je med 30. in 31. 5. 2012 udeležila sestanka v Plovdivu, Bolgarija, v sklopu projekta Možnosti za aktivno sodelovanje mladih (program Mladi v akciji).


Osrednji cilj projekta Možnosti za aktivno sodelovanje mladih je spodbujanje sodelovanja mladih v gradnji bolje povezane, demokratične, v svet usmerjene in združene Evrope, reševanje vprašanja brezposelnosti mladih kot "priložnosti" za razvoj aktivnega državljanstva in občutek "lastništva" EU, hkrati pa povečanja strpnosti, solidarnosti in medsebojnega razumevanja. Projekt vsebuje vrsto dejavnosti, ki daje mladim možnost za sodelovanje – tako na lokalni kot na evropski ravni – in priložnost, da delajo v smeri skupnega cilja.

Poseben cilj projekta je dodatno izboljšanje metodologije "državljanskih forumov za mlade" z dodanim elementom – brezposelnost mladih. Forum predstavlja nepristransko platformo, kjer mladi in druge interesne skupine zbirajo informacije (s pristopom od spodaj navzgor), v razpravah zbirajo individualna in kolektivna mnenja, oblikujejo svoje mnenje (ustrezno vodeni in podprti) in jih pripravljajo v obliki priporočil za oblikovalce politik na evropski ravni na področju "brezposelnosti mladih".

Partnerji:
NATIONAL FORUM ALTERNATIVES, PRACTICE, INITIATIVES – Bolgarija
RJOS Litva
KONYA Turčija
GIE Romunija
KIBLA Slovenija

FotografijeDejavnosti


KIBLA PORTAL

KiBela

artKIT

KIBLA2LAB

Neformalno izobraževanje

Spremljevalni program

Sodelovanja in gostovanja

KIBAR

Za:misel

TOX

folio

Festivali


KIBLIX

MED

Festival ljubezni 2008-2012

Dnevi radovednosti 1997-2011

Ciklus (DA)(NE)S

Projekti, koprodukcije in mednarodna sodelovanja


Aktualni projekti

Koprodukcije

Zaključeni projekti
  - Risk Change / Tvegaj spremembo
  - Zelene veščine za mlade
  - Carnval
  - mGames - Mobile Games
  - VETLICAT
  - eCultSkills
  - ECultValue
  - Soft Control
  - Evropska prestolnica kulture
  - Program Kultura
  - Kultura 2000
  - Mladi v akciji
    - Mladi v akciji 2012/13
    - Nasilje informacij
    - YOUp@
    - Spletno sodelovanje mladih pri preprečevanju virusa HIV/AIDSa
    - Mladi Romi v Evropi in njihova pravica do enakih možnosti v izobraževanju in zaposlovanju
  - IPA SI-HR 2007–2013
  - Socrates-Grundtvig
  - EMF
  - e-Contentplus
  - Leonardo da Vinci
  - Lektor
  - INDU.PIK
  - Patent
  - Europrix TTA
  - EMMA
  - Slovenske koprodukcije in sodelovanja
  - MB Mina
  - WSA

Naročilo obvestil

Poiščite nas na socialnih omrežjih:Nagrada e-odličnost 2008
MULTIMEDIJSKI CENTER KIBLA / Ulica kneza Koclja 9, 2000 Maribor, Slovenija, Evropa
telefon: 059 076 371 ali 059 076 372 / e-pošta: kibla@kibla.org