English

Mednarodna konferenca: "Pushing Forward: Balkanska pot zdaj. Solidarnost, umetnost, kultura in edukacija za družbeno spremembo"

Mednarodna konferenca
“Pushing Forward: Balkanska pot zdaj. Solidarnost, umetnost, kultura in
edukacija za družbeno spremembo”
18.–19. 6. 2019, KIBLA Portal, Valvasorjeva 40, Maribor

V okviru mednarodnega projekta Tvegaj spremembo (2016–2020), Društvo X-OP v sodelovanju s Civilno iniciativo InfoKolpa organizira mednarodno konferenco, ki  bo v torek, 18. 6. (od 16. do 20. ure) in v sredo, 19. 6. 2016 (od 17. do 20. ure) v KIBLA Portalu v Mariboru.

BROŠURA (PDF)

Konferenca se bo osredotočila na trenutno stanje in analizo le-tega v kontekstu Balkanske migracijske poti in izpostavila primere policijskega nasilja, sistematičnega kršenja človekovih pravic in pravice prošnje do azila, kriminalizacije solidarnostnih praks ter rasističnega in ksenofobnega medijskega diskurza, ki smo jim priča ne samo v širšem Evropskem prostoru, ampak tudi na globalni ravni. Mednarodni gostje, novinarji, akademiki, prostovoljci, aktivisti in drugi delujoči na področju kulture bodo v sodelovanju s prosilci za azil, trenutno nastanjenimi v Sloveniji, skozi predavanja in panelne pogovore spregovorili o pereči problematiki, s katero se srečuje Evropa in Balkanske države.

V drugem delu konference bomo spregovorili in razmišljali o vlogi sodobne transdisciplinarne umetnosti, kulture in neformalnega izobraževanja v procesih proizvodnje kritičnega znanja z emancipatornim potencialom, kot strategijah povezovanja med novimi priseljenci in pripadniki večkulturnih skupnosti ali diaspor v Evropi.

Tvegaj spremembo (2016–2020) , štiriletni mednarodni projekt na inovativen način preučuje in soustvarja migracijsko politiko v EU in širše. EU gradi notranje zidove (Madžarska, Bolgarija, VB in Francija) brez skupne strategije na področju migracij in človekovih pravic. Množični mediji to tematiko s pridom izkoriščajo in podpihujejo: enkrat so iskalci azila v vlogi žrtev, drugič so predstavljeni kot potencialni teroristi; nekateri mediji propagirajo rasistične proti migrantske politike itd. Širši pogled na to pereče in problematično področje je redkost.

Umetnost, znanost in kultura se zmorejo dvigniti nad takšne poenostavljene ali celo skrajno desno usmerjene pristope ter s tem osvetliti in izpostaviti kompleksen odnos med lokalnimi prostori in globalnimi silami. Projekt na območju Evropske unije ustvarja, povezuje, primerja, distribuira in promovira sodobno interdisciplinarno umetnost v povezavi z družboslovjem, humanistiko in migracijami. Tvegaj spremembo vključuje interakcijo z različnimi ciljnimi občinstvi ter se posveča predvsem vzpostavljanju povezljivosti med prihajajočimi migranti in stalnimi prebivalci večkulturnih skupnosti na območju EU.

--------------------------
Produkcija: Društvo za sodobno umetnost X-OP
Soorganizator: Civilna iniciativa InfoKolpa
Koproducent: KID KIBLA

 


Mednarodna konferenca
“Pushing Forward: Balkanska pot zdaj. Solidarnost, umetnost, kultura in edukacija za družbeno spremembo”
18.–19. 6. 2019, KIBLA Portal, Valvasorjeva 40, Maribor

Program

Torek, 18. 6. 2019
»Pushbacks«, policijsko nasilje in kriminalizacija solidarnosti med Sarajevom in Dunajem

16.00–17.30
Panel 1: Dokumentiranje državnega nasilja
Moderira: Miha Turk
Prvi panel je namenjen predstavitvam predstavnic in predstavnikov treh skupin, ki se ukvarjajo z dokumentiranjem in raziskovanjem prakse zavrnitev na meji oziroma vračanja migrantov (t.i. »pushbackov«), ki jih izvajata Hrvaška in Slovenija, ter njihovih posledic.

*Civilna iniciativa InfoKolpa (SI) / Matej Zwitter, Lucija Klun in Iza Thaler: Predstavitev »Poročila o nezakonitih praksah na slovensko-hrvaški meji«
Predstavitev se osredotoča na rezultate civilnodružbenih mehanizmov za spremljanje policijskih postopkov na slovensko-hrvaški meji. Poročilo je rezultat raziskovalnega projekta, ki ga je izvedla skupina aktivistov in novinarjev z namenom, da ugotovi ali slovenska policija resnično selektivno odreka pravico do azila migrantom oziroma nezakonito in prisilno vrača hrvaški policiji migrante, ki so na meji zaprosili za azil in s tem krši mednarodno pravo. Poročilo je sum potrdilo. Kot odziv na to je civilna iniciativa InfoKolpa pripravila peticijo, dostopno na:
https://radiostudent.si/družba/ni-še-gotovo/javni-poziv-k-prenehanju-kolektivnih-izgonov-na-južni-meji.
Podpis (ime in priimek) lahko pošljete tudi na naslov: infokolpa@gmail.com
Poročilo: http://bit.ly/2WQ7ZSk

*CMS – Center za mirovne študije Zagreb (HR) / Maddalena Avon
Predstavitev zajema teme zadnjega poročila Centra za mirovne študije, ki obravnavajo zavrnitve in nasilje na hrvaški meji ter predstavitev vloge CMS-ja v obravnavanem kontekstu. Gre za različne oblike kriminalizacije in mistifikacije njihovega dela in vsakdanjih aktivnosti, ki jih izvaja MUP – Ministrstvo za notranje zadeve. Maddalena Avon predstavlja različne strategije, kot so delo na terenu in sprožanje pravnih postopkov proti tistim, ki sodelujejo pri tem nezakonitem ravnanju. 
Publikacije in poročila CMS: https://www.cms.hr/hr/publikacije

*Border Violence Monitor (DE):  Chandra Esser, Jack Sapoch
Predstavitev se osredotoča na repertoar nasilja, ki ga uporablja EU oziroma hrvaške oblasti pri izvajanju rutinskih »pushbackov« (zavrnitev na meji), ki so postali stalnica sekuritizacije meja na zahodnem Balkanu s strani EU. Na omenjeno dinamiko sicer nenehno opozarjajo aktivistične in nevladne organizacije in mednarodni mediji, ki pa v javnem diskurzu za takšno obliko državnega nasilja uporabljajo nejasne izraze, kot sta »brutalno pretepanje« in »nevaren napad«. Kar umanjka v tem kontekstu je predvsem natančna analiza specifičnih taktik in namenskosti sofisticiranih oblik nasilja. Namen predavanja je podrobneje predstaviti in kontekstualizirati tehnike in strategije, ki se uporabljajo v rutinskih »pushbackih« znotraj mejnega režima Evropske unije, ter prispevati k natančnejšemu in boljšemu razumevanju namenskosti omenjenega nasilja in proceduralnosti izvrševanja le-tega na ljudeh v tranzitu.
Zadnje poročilo organizacije Border Violence Monitor:
https://www.borderviolence.eu/balkan-region-report-may-2019/

17.45–18.45
Panel 2: Preizpraševanje legalnosti »pushbackov«: primer Avstrije

*Border Crossing Spietfeld (AT) / Ahmed Shamieh, Petra Leschanz in Brigit Roth 
»Pushbacke« je Avstrija izvajala že leta 2015, kar je takoj izzvalo proteste s strani slovenske vlade. Organizacija Border Crossing Speilfeld je sodelovala pri pripravi in vlaganju tožbe proti avstrijski vladi. Avstrijska sodišča so razsodila, da takšna dejanja kršijo Schengenske zakone. Predstavnici organizacije Border Crossing Spietfeld predstavljata podrobnosti omenjenega primera, pri predstavitvi pa sodeluje tudi Ahmed Shemieh (Sirija), eden izmed tožnikov v primeru.

19.00–20.30 Predavanji: Stanje v Bosni in Hercegovini

19.00  Dimitar Anakiev, dr. med (SI)
Dimitar Anakiev je zdravnik, specialist splošne medicine, režiser in aktivist, ki je v zadnjih letih kot zdravnik prostovoljec delal v Bosni in Hercegovini. Je član številnih mednarodnih organizacij, med drugim predsednik organizacije Zdravniki za azilante ter nekdanji regijski predstavnik organizacije Zdravniki sveta. Anakiev v sodelovanju z nevladnimi organizacijami sodeluje pri pozivu k razglasitvi humanitarne katastrofe v Bosni in Hercegovini. V predavanju predstavlja politične pritiske na medicinsko osebje v Veliki Kladuši ter zdravstveni položaj migrantov in beguncev.


19.30 dr. Niđara Ahmetašević (BIH)
Niđara Ahmetešević je neodvisna novinarka, humanitarna delavka in aktivistka iz Sarajeva. V predavanju se osredotoča na oris stanja v Sarajevu in Tuzli in pojasnjuje, kako sredstva in organizacije Evropske unije (IOM) ne pomagajo, ampak kvečjemu zaostrujejo humanitarno katastrofo v Bosni in Hercegovini.


Po predavanjih sledi čas za vprašanja in prigrizek.

20.15 Diskusija z migranti
Diskusija se osredotoča na težave pri integraciji, s katerimi se srečujejo migranti v Sloveniji; dolgotrajni postopki pridobivanja azila, težave pri iskanju zaposlitve in pravne pomoči, slabši dostop do zdravstva, predšolskih programov in stanovanj. Obenem diskusija odpira tudi teme dejanskega prečkanja mednarodnih meja, policijskega nasilja in drugih težav, s katerimi se srečujejo v vsakdanjem življenju.Sreda, 19. 6. 2019
Vizualna kultura, umetnost in edukacija za družbeno spremembo


17.00 Uvod in kratka predstavitev mednarodnega projekta Tvegaj spremembo/Risk Change (2016–2020)


17.30 Predavanje
dr. Irfan Hošić (Univerza v Bihaću, BiH): Od travme v pikslih do Didaktičnega zidu

Predavanje se osredotoča na migrante/begunce/apatride in njihovo trenutno socialno situacijo v severovzhodni Bosni, natančneje v Bihaću. Predavanje v treh delih opisuje trenutno politično pozicijo migrantov na omenjenem področju, njihove izkušnje v obliki digitalnega vizualnega prikaza (iz perspektive migrantov) – posnetki so bili zbrani spomladi leta 2018 v begunskih taboriščih v Bihaću in okolici, ter v tretjem delu, utopični umetniški projekt Didaktični zid bosanskega umetnika Mladena Miljanovića. Omenjene perspektive lahko služijo kot izhodišče za nadaljnji umetniški in kulturni angažma, preplet in medkulturno izmenjavo ter izboljšanje stanja na področju človekovih pravic in demokratizacije v jugovzhodni Evropi, na zahodnem Balkanu ter v Bosni in Hercegovini.

Irfan Hošić je doktoriral na Oddelku za umetnostno zgodovino Fakultete za humanistiko in družboslovje na Univerzi v Zagrebu. Področje njegovega raziskovanja je umetniška produkcija Bosne in Hercegovine v 20. in 21. stoletju, pri čemer se osredotoča na vidike krize v omenjenem kontekstu. Bil je so-kurator Paviljona Bosne in Hercegovine na Beneškem bienalu (2013). Leta 2013 je predaval na Univerzi v Michinganu, 2017 na Univerzi v Paderbornu in 2019 na Univerzi Florida Gulf Coast. Je profesor na Oddelku za tekstilstvo Univerze v Bihaću, kjer predava umetnostno zgodovino in moderno umetnost ter oblikovanje. Deluje tudi kot umetnostni kritik in neodvisni kurator.

18.15 Predavanje in predstavitev

Irena Borić (HR/SI) in Matiwos Tumzghi (ER/SI)
Irena Borić in Matiwos Tumzghi predstavljata program neformalnega izobraževanja Sedmi glas. Poudarek postavljata na politični dimenziji in emancipatornem potencialu neformalnega izobraževanja, ki posamezniku omogoča aktivno (individualno in kolektivno) sodelovanje v javnem življenju, hkrati pa izpostavljata pomen takšnih programov za medkulturno povezovanje in integracijo.
Sedmi glas (aluzija na Bergerjevega Sedmega človeka, migrantskega delavca in sedmo silo) je izobraževalni program, sestavljen iz predavanj, teoretičnih in praktičnih delavnic, bralnih krožkov ter obiskovanja kulturnih dogodkov. Program pripadnikom različnih manjšinskih etničnih skupin in priseljencem prek pisanja o umetnosti in kulturi omogoča oblikovanje lastnega kritiškega glasu. Namen projekta je usposobiti udeležence za razumevanje umetnosti, njenega jezika, analizo družbenih pojavov in aktualnega zgodovinskega trenutka ter jim tako omogočiti pridobitev primernih kompetenc in veščin na področju medijske in kritične pismenosti ter umetnostne kritike. Projekt organizira Pekarna Magdalenske Mreže Maribor. Projekt Sedmi glas sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
http://www.infopeka.org/web/?p=67333


Irena Borić je umetnostna zgodovinarka, kuratorka in umetnostna kritičarka. Sodelovala je pri projektih Srami se [Shame on You!] (2013) in net.cube (2015–v trajanju) ter kurirala številne skupinske razstave sodobne umetnosti. Bila je članica kuratorskega kolektiva 32. grafičnega bienala: Rojstvo kot kriterij v Ljubljani. Izpopolnjevala se je na kuratorskih rezidencah v Helsinkih (2011), v Celju (2012) in na Dunaju (2015). Je članica hrvaške sekcije mednarodnega združenja umetnostnih kritikov (AICA).

Matiwos Tumzghi je učitelj, ki prihaja iz Eritreje, kjer je po obveznem šolanju dve leti služil vojsko. Po odsluženem vojaškem roku je na Univerzi v Asmari vpisal splošni pedagoški program s poudarkom na matematiki, kemiji, fiziki in psihologiji. Po diplomi je 10 let poučeval matematiko. Zanima ga poučevanje matematike in reševanje matematičnih problemov. V Slovenijo je prišel leta 2018. Živi in dela v Mariboru.


*Predavanju in predstavitvi sledi pogovor.

19.15
Vodstvo po razstavi Karta situacije
Umetnice in umetniki: Nataša Berk, OR poiesis, name:, Simon Macuh, Eric Orbino, Vlado G. Repnik in Max Abend.
Karta situacije je skupinska razstava umetnikov, udeležencev programa gostujočih rezidenc mednarodnega projekta Tvegaj spremembo / Risk Change, ki so dve leti potovali med različnimi lokacijami v Evropi (Żejtun na Malti, Novi Sad v Srbiji, Marseille v Franciji, Budimpešta na Madžarskem in Rijeka na Hrvaškem).
Razstava z vidika sedmih umetniških pozicij mapira in se odziva na zdajšnje, sicer historično kontinuirane strukturne spremembe s poudarkom na sodobnih migracijah oziroma kompleksnih ter stratificiranih oblikah človeške mobilnosti. Njihove vzroke in posledice, sprožene in pogojene z nestabilnimi geopolitičnimi razmerji moči, tehnološkim razvojem in okoljskimi spremembami, sodelujoči umetniki zaznavajo in se nanje odzivajo z uporabo raznolikih zvočnih, tekstualnih, performativnih in vizualnih strategij – na nivoju osebne, intimne ter kolektivne izkušnje. Razumevanje različnih oblik človeške mobilnosti, od umetnika in neregistriranega delavca do pregnanega begunca, kot marginalnih (ali obrobnih) postulatov sodobne družbe, idejno povezuje razstavljena dela.Torek, 18. 6. 2019, foto: Urška Lukovnjak, Gregor SalobirSreda, 19. 6. 2019, foto: Urška Lukovnjak, Gregor SalobirDejavnosti


KIBLA PORTAL

KiBela

artKIT

KIBLA2LAB

Neformalno izobraževanje

Spremljevalni program

Sodelovanja in gostovanja

KIBAR

Za:misel

TOX

folio

Festivali


KIBLIX

MED

Festival ljubezni 2008-2012

Dnevi radovednosti 1997-2011

Ciklus (DA)(NE)S

Projekti, koprodukcije in mednarodna sodelovanja


Aktualni projekti

Koprodukcije

Zaključeni projekti

Naročilo obvestil

Poiščite nas na socialnih omrežjih:Nagrada e-odličnost 2008
MULTIMEDIJSKI CENTER KIBLA / Ulica kneza Koclja 9, 2000 Maribor, Slovenija, Evropa
telefon: 059 076 371 ali 059 076 372 / e-pošta: kibla@kibla.org