English

Robertina Šebjanič & Maja Smrekar: Zvočne invazije / Sound Invasions

Petek, 4. 4. 2014 ob 20:30, MMC KIBLA

Robertina Šebjanič & Maja Smrekar: Zvočne invazije / Sound Invasions


Strokovni sodelavec in sooblikovanje zvoka: Miha Tomšič
Predavatelj: dr. Nejc Jogan
Oblikovanje: Andrej Strehovec
Zahvala: Ida Hiršenfelder, Saša Spačal


PROGRAMI
1. Rastlinozvočni performans (Robertina Šebjanič, Maja Smrekar, Miha Tomšič)
Z uporabo DIY sistema, ki interpretira nekatere ravni bivanjskosti rastlin, bomo v živo oblikovali zvok in sliko, ki ju bodo generirale pri nas rastoče tujerodne invazivne rastline. Elektromagnetni tok, povezan z rastlinami in s programsko opremo: Pure Data, SuperCollider in Resolume, bo prevajal podatke v zvok, s čimer bo invazivni vrt postal hrupni krogotok sintetičnih sample-ov organske živosti, katere esenca, tako v naravi kot tehnologiji, temelji na različicah v samem izvoru vedno enake ponovitve.

2. Bio predavanje (dr. Nejc Jogan)
Performansu sledi predavanje o globalnih in lokalnih vidikih hibridizacij oziroma spremenjenih mehanizmov naravnega izbora, zaradi katerih v ekosistemih pogosto pride do sprememb domorodnih vrst in s tem do spremembe potenciala njihovih ekoloških niš, kar povzroča vznik šestega velikega izumiranja vrst na Zemlji.

3. Invazivna večerja: If you can ́t beat them – EAT THEM!
Postregli vam bomo z večerjo nekaterih najbolj razširjenih tujerodnih invazivnih rastlin na
Mariborskem Pohorju: Žlezavo nedotiko (Impatiens glandulifera), Japonskim dresnikom (Fallopia japonica), Kanadsko zlato rozgo (Solidago canadensis) in z nekaterimi drugimi invazivnimi predstavniki pri nas. Medtem, ko se boste z avtoricama in sodelavci projekta pogovarjali o različnih lokalnih in globalnih glediščih tujerodnih invazivnih vrst, se boste z invazivnim fenomenom spoznali tudi na gurmanski ravni.

Foto Janez Klenovšek
Dejavnosti


KIBLA PORTAL

KiBela
  - arhiv
  - tehnični podatki
  - sodelovanja

artKIT

KIBLA2LAB

Neformalno izobraževanje

Spremljevalni program

Sodelovanja in gostovanja

KIBAR

Za:misel

TOX

folio

Festivali


KIBLIX

MED

Festival ljubezni 2008-2012

Dnevi radovednosti 1997-2011

Ciklus (DA)(NE)S

Projekti, koprodukcije in mednarodna sodelovanja


Aktualni projekti

Koprodukcije

Zaključeni projekti

Naročilo obvestil

Poiščite nas na socialnih omrežjih:Nagrada e-odličnost 2008
MULTIMEDIJSKI CENTER KIBLA / Ulica kneza Koclja 9, 2000 Maribor, Slovenija, Evropa
telefon: 059 076 371 ali 059 076 372 / e-pošta: kibla@kibla.org