English

Goran Bertok: Rdeče in črno29. oktober – 14. november 2010
Kurator: Miha Colner
KiBela / Kibla Maribor

Razstava v okviru petega festivala Fotonični trenutki - Mesec fotografije 2010 (21.10. do 30.11. 2010)

Samostojna razstava Rdeče in črno Gorana Bertoka prikazuje presek novejše umetniške produkcije, ki so bila ustvarjena in delno predstavljena v zadnjih šestih letih. Fotografski ciklusi Obiskovalci (2004), Post Mortem (2007) in Rdeče (2009) ter nenaslovljena Video trilogija (2008) predstavljajo kontinuirano umetniško raziskovanje avtorja, ki je v preteklih dvajsetih letih na podlagi lastnih konceptualnih izhodišč beležil in upodabljal človeško telo v vsej svoji krhkosti in minljivosti, kar ga je postopoma pripeljalo do skrajnega konca - fizične smrti. Pri tem ga ne zanimajo toliko širši družbeni in kulturni aspekti dojemanja telesa in smrti v sodobnem času, pač pa predvsem neposredno soočenje z materijo kot posledico prekinjenega življenja. Čeprav postajajo njegovi fotografski portreti nemočnih teles v duhu trenutnega časa motivno subverzivni, je to zgolj pričakovana kolateralna reakcija posameznika, vpetega v konvencije danega prostora in časa. Iz tega sledi nezavedno referiranje ter poseganje v brezmejno simboliko fenomena smrti, čeprav se avtor temu s svojim neposrednim naturalizmom deloma izogne. A nezavedno asociiranje na ikonografijo smrti, strah pred skritim in neznanim, kar smrt sama po sebi tudi je, predstavljenemu vizualnemu materialu vselej dodajajo širši zgodovinski, družbeni ali intimni kontekst.
Če je Bertok v zgodnejših obdobjih dokumentiral in upodabljal režirane mitološke prizore ranjenih teles in nekonvencionalnih spolnih praks, ki se poslužujejo zavestnega samo-poškodovanja zaradi užitka samega, je leta 2004 storil radikalni korak naprej v raziskovanju človeškega telesa. Serija Obiskovalci je nakazala smernice umetniškega razvoja, ki se brez patetike in moraliziranja osredotoča na obsesivno dokumentiranje in uprizarjanje minljivosti telesa: telo po svoji fizični smrti ostane le na propad obsojen mrtev kos mesa. Motivi gorečih trupel v abstrahiranem brezprostorju tako predstavljajo naturalistični, a skrajno estetiziran dokument vseprisotnega postopka kremacije, skrbno skritega očem širše javnosti. Starost, bolezen, smrt ter soočanje z mrtvimi telesi pomenijo svojevrstno obrobje današnje družbe, ki skozi različne informacijske kanale izpostavlja imperativ zdravja, mladosti in moči. Bertok se smrti loteva iz stališča življenja: intrigira ga njena mitologija, ki skozi zgodovino zrcali pojem t.i. dostojanstvene smrti, fascinirajo ga psihološki učinki vseprisotnega smrtnega strahu in organski ostanki nekdaj živega telesnega sistema. Smrti nikdar ne idealizira, saj vselej predstavlja strah, bolečino, agonijo in bolečino, ampak jo dojema kot posledico življenja.
Serija Post Mortem se obrača k motivnim poudarkom, ki prikazujejo surovo realne podobe zamrznjenih teles v procesu umetnega upočasnjevanja njihovega neizogibnega biološkega propada. Avtor se v sterilnem prostoru mrtvašnice osredotoča na detajle posameznih delov telesa, ki izražajo nepopolnost, nemoč in skrajno razosebljenje. Ukrivljeni prsti, nagubana koža, porumeneli ten, potemnele očesne vdolbine, poškodovana tekstura kože in zakrčeni obrazi se nanašajo na ikonografski motiv Memento mori, ki se v svojstveni sodobni različici izogne vsakršnemu poveličevanju in moraliziranju. Pred gledalca so postavljene eksplicitne podobe smrti kot jih pač pogojuje medij (barvne) fotografije. Ciklus Rdeče predstavlja nadaljnji korak v obsesivnem raziskovanju globočin življenja in smrti, saj upodablja fizično smrt bitja, ki je šele začelo živeti. Fotografije mrtvega dojenčka, lebdečega v temnem brezprostorju je mogoče brati kot surove podobe stvarnosti, ki vključuje bolečino, trpljenje ter občutje minljivosti in neprizanesljivosti, na drugi strani pa kot povzdignjene ter vizualno učinkovite metafore neizogibnega konca. Z nenaslovljeno Video trilogijo je Bertok povezal različne nivoje lastne ustvarjalnosti ter zaokrožil aktualno postavitev: v njej se zrcali kontinuiteta preteklega črno-belega imaginarija ter vsebinska navezanost na studijsko fotografijo z živimi modeli. Repetitivna video dela so v postavljena v nedefinirani ambient, kjer performativno prikazujejo posamezne detajle ritualno ranjenih teles.

Kurator: Miha Colner
29. oktober – 14. november 2010
Otvoritev: 29. oktobra ob 20. uri
KiBela / Kibla Maribor

Razstava v okviru festivala Fotonični trenutki - Mesec fotografije 2010 - od 21.10. do 30.11. 2010.Koproducent: *Društvo B51*

Fotografije (avtor Boštjan Lah)
Dejavnosti


KIBLA PORTAL

KiBela
  - arhiv
  - tehnični podatki
  - sodelovanja

artKIT

KIBLA2LAB

Neformalno izobraževanje

Spremljevalni program

Sodelovanja in gostovanja

KIBAR

Za:misel

TOX

folio

Festivali


KIBLIX

MED

Festival ljubezni 2008-2012

Dnevi radovednosti 1997-2011

Ciklus (DA)(NE)S

Projekti, koprodukcije in mednarodna sodelovanja


Aktualni projekti

Koprodukcije

Zaključeni projekti

Naročilo obvestil

Poiščite nas na socialnih omrežjih:Nagrada e-odličnost 2008
MULTIMEDIJSKI CENTER KIBLA / Ulica kneza Koclja 9, 2000 Maribor, Slovenija, Evropa
telefon: 059 076 371 ali 059 076 372 / e-pošta: kibla@kibla.org