English

Hallerstein: 3. mednarodna konferenca Evropskega združenja za zgodovino znanosti

Na Dunaju je med 10. in 12. septembrom 2008 potekala Tretja mednarodna konferenca Evropskega združenja za zgodovino znanosti v organizaciji Avstrijske akademije znanosti v sodelovanju z Avstrijskim ministrstvom za znanost in raziskave.  Posvečena je bila tematiki Oblike mišljenja v znanosti in tehnologiji. (http://conf.ifit.uni-klu.ac.at/eshs/)

Leta 1994 je pokojni Alistair Crombie izdal svoje veliko delo Styles of Scientific Thinking in the European Tradition (Oblike znanstvenega mišljenj  v evropski tradiciji). Razlikoval je naslednjih šest  "oblik raziskav, predstavite  in razlag glede na njihovo vsebino, njihovo splošno predstavo o naravi in glede na znanstveno izkustvo" (brošura izdajatelja): postulacija, eksperimentalna utemeljitev, hipotetično oblikovanje, taksonomija, verjetnostna in statistična analiza, historična izpeljava. Štirinajst let pozneje je čas, da ponovno premislimo o tej zanimivi aktualni tematiki in razširimo prejšnje evrocentrične pristope. Katere filozofske, kulturne, verske, politične in ekonomske vplive, ki so vodili v določene mišljenjske oblike v znanosti in tehnologiji povsod po svetu in so vplivali na njihov nadaljnji razvoj, je moč opredeliti?

Medkulturni vplivi in povezave so tu še posebej zanimive. Kako se te tradicije mišljenja prenašajo na naslednje generacije, v druge kulture? Kako se spreminjajo v teku zgodovine? Tretja konferenca Evropskega združenja za zgodovino znanosti želi ponuditi izhodišča vsem zgodovinarjem in filozofom znanosti in tehnologije, ki jih ta vprašanja zanimajo. S svojimi znanstvenimi in kulturnimi institucijami, ki so igrale ključno vlogo v zgodovini znanosti, je Dunaj idealno mesto za tak dogodek.
Eberhard Knobloch, Predsednik združenja ESHS

V okviru konference je bil en sklop predavanj posvečen Hallersteinu in njegovemu prenosu srednjeevropske znanosti v Peking in nazaj.

Program:

Sklop 1
Stanislav Južnič: Hallersteinov srednjeevropski prostor
Organizator in predsednik
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko, Univerza v Ljubljani
Stanislav.Juznic-1@ou.edu

Katherine Tredwell: Astronomski instrumenti Tycha Braheja, ki jih je Hallerstein uporabljal v Pekingu
Neodvisna znanstvenica
rheticus1@yahoo.com
 
Jani Osojnik: Hallersteinov katalog zvezd
Neodvisni raziskovalec 
janez.osojnik@guest.arnes.si


Sklop 2
Tanja Šumrada: Znanstvena vsebina Hallersteinovih pisem njegovi sestri
Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana  
sumrada.tanja@gmail.com

Viljem Marjan Hribar: Znanost v Hallersteinovi neznanstveni korespondenci
Neodvisni raziskovalec
vili.hribar@gmail.com

Mitja Saje: Iskanje sledi A. Hallersteina v kitajskih dokumentih
Oddelek za azijske in afriške študije, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
mitja.saje@guest.arnes.si

 

Fotografije
Dejavnosti


KIBLA PORTAL

KiBela
  - arhiv
  - tehnični podatki
  - sodelovanja

artKIT

KIBLA2LAB

Neformalno izobraževanje

Spremljevalni program

Sodelovanja in gostovanja

KIBAR

Za:misel

TOX

folio

Festivali


KIBLIX

MED

Festival ljubezni 2008-2012

Dnevi radovednosti 1997-2011

Ciklus (DA)(NE)S

Projekti, koprodukcije in mednarodna sodelovanja


Aktualni projekti

Koprodukcije

Zaključeni projekti

Naročilo obvestil

Poiščite nas na socialnih omrežjih:Nagrada e-odličnost 2008
MULTIMEDIJSKI CENTER KIBLA / Ulica kneza Koclja 9, 2000 Maribor, Slovenija, Evropa
telefon: 059 076 371 ali 059 076 372 / e-pošta: kibla@kibla.org