English

Public Services / Javne storitve

V petek, 24. marca 2006, smo ob 20. uri otvorili razstavo Public Services (Javne storitve) v galeriji KiBela, v Multimedijskem centru Kibla, Ulica kneza Koclja 9, Maribor. Na ogled je bila do 5. aprila.


Razstava Public Services je prinesla pet angažiranih izhodišč in pet izrazito subjektivnih pristopov, ki na prvi pogled izgledajo, kakor da se ukvarjajo s popolnoma zunajumetniškimi področji.

Avtorji kritično razmišljajo o alternativnih modelih javnih storitev, ki naj bi temeljili na enakopravnosti in odprtosti, predlagajo spremembe družbenih odnosov in razmerij, posvečajo se temam, mimo katerih gre veliko družbenih iniciativ in institucij, ki pa vendarle ostajajo žarišča konfliktov: brezposelnost, propadajoče mestne soseske z deprivilegiranim prebivalstvom, trgovina z belim blagom, naravne katastrofe in teroristični napadi.

Projekti in avtorska dela so zamišljena kot neposredna, fizična intervencija v strukturi mesta, kot socialna interakcija ali kot utopičen virtualen načrt. Umetniki ustvarjajo imaginacijo in invencijo, katerih cilj je preoblikovanje obstoječih modelov vključevanja posameznika v socialno primernejše in bolj povezano okolje. S tem, ko zasedajo vmesni prostor med mnogoterimi uporabniki mest, korporativnim kapitalom (in njegovimi interesi) in urbano strukturo, ustvarjajo procese degradacije, prisvajanje meje med javnim in zasebnim, deindustrializacijo in agrarizacijo mest, ter oblikujejo nove modele javnih storitev, ki temeljijo na participaciji, izmenjavi in solidarnosti.  

Umetniki:

Marjetica Potrč, Paula Roush, Apolonija Šušteršič, Temporary Services, Tadej Pogačar in Anja Planišček.

Razstavo smo pripravili v sodelovanju z galerijo P74, Prušnikova 74, Ljubljana. Kustosa razstave sta Tadej Pogačar in Polonca Lovšin.

Video

Public Services, video (QuickTime)

Fotografije


Dejavnosti


KIBLA PORTAL

KiBela
  - arhiv
  - tehnični podatki
  - sodelovanja

artKIT

KIBLA2LAB

Neformalno izobraževanje

Spremljevalni program

Sodelovanja in gostovanja

KIBAR

Za:misel

TOX

folio

Festivali


KIBLIX

MED

Festival ljubezni 2008-2012

Dnevi radovednosti 1997-2011

Ciklus (DA)(NE)S

Projekti, koprodukcije in mednarodna sodelovanja


Aktualni projekti

Koprodukcije

Zaključeni projekti

Naročilo obvestil

Poiščite nas na socialnih omrežjih:Nagrada e-odličnost 2008
MULTIMEDIJSKI CENTER KIBLA / Ulica kneza Koclja 9, 2000 Maribor, Slovenija, Evropa
telefon: 059 076 371 ali 059 076 372 / e-pošta: kibla@kibla.org