English


Predstavitev knjige "Pure energy"

MMC Kibla, torek, 24. junija 2008, ob 13.30. uri - predstavitev knjige "Pure energy", ki jo je Kibla pripravila za potrebe predstavitve kandidature za Evropsko prestolnico kulture 2012.


PURE ENERGY!
Kultura je generator razvoja


Kandidatura za Evropsko prestolnico kulture 2012
Maribor, Murska Sobota, Novo mesto, Ptuj, Slovenj Gradec in Velenje

Kako se lotiti urednikovanja knjige, ki bo predstavila kandidaturo šestih mest za evropsko prestolnico kulture 2012? Z tem vprašanjem sem se ukvarjala med klikanjem po spletni strani, ko sem po pogovoru na Kibli sprejela nalogo urediti gradivo, ki je bilo napisano za prijavo kandidature na Ministrstvo za kulturo in za evropsko komisijo v Bruslju.

Bil je mesec marec in datum predstavitve v Bruslju je bil napovedan za konec marca, začetek aprila. Jezik, v katerem naj bo knjiga natisnjena, je bil  angleščina, da se bodo člani komisije lahko pregledno seznanili z načrti in konceptom, ki ga bomo izvedli kot evropska prestolnica kulture leta 2012. Časa je bilo malo, gradiva pa ogromno. Nekaj od tega je bilo prevedenega, nekateri deli besedil in konceptov pa so bili samo v slovenščini. Upoštevati je bilo treba tudi čas, ki ga potrebuje tiskarna za svoje delo. Pa delo oblikovalca in čas za prelom knjige po straneh. Zahtevna naloga, in zelo kratko odmerjen čas, hkrati pa tudi velik izziv za sodelovanje pri tako velikem in pomembnem projektu.
Jasno je bilo tudi, da bo knjiga atraktivna tudi po svojem videzu, če naj prepriča na vseh ravneh. Začelo in končalo se je pri kazalu.
Kako urediti in kako razvrstiti besedilo, kako ga opremiti s fotografijami in drugim gradivom? Po branju in pregledovanju gore dokumentov iz prijav se je iz slogana kandidature Čista energija! kazala rdeča nit, s katero lahko povežemo vsebino v pregledno in zaključeno celoto, čeprav ne bo vsebovala besedil v celoti. Za tak podvig bi morali izdati vsaj 500 strani obsežno knjigo. Obseg izdane knjige je 184 strani, na katerih je več kot 200 fotografij in za 160 strani teksta.

Vsebina je bila zakoličena med strateško zasnovo kandidature za evropsko prestolnico in kulture kot dejavnosti, ki bo omogočila razvoj celotne vzhodnokohezijske regije z osnovami programskega koncepta in med predvideno organizacijsko shemo s finančnim okvirjem in komunikacijsko strategijo. Mreženje na horizontalni in vertikalni ravni projektov in konceptov se je najprej kazalo kot zahtevnejši del, vendar je bilo prav tako nujno prestaviti tudi kulturne dejavnosti po programskih in vsebinskih sklopih, od
kulturne dediščine do dejavnosti sodobnih umetniških področij. Sredico knjige predstavlja kratka prestavitev mest, sodelujočih v projektu, in njihovih projektov po področjih. Kulturna dediščina se je prepletala s potmi iz preteklosti v prihodnost, programske vsebine z investicijami in projekti obnove.
Energija projekta in kandidature je povezala vse te plasti in jih razvrstila po straneh, ki so vsebinsko ilustrirane s tako imenovanimi »atrakcijami«, znamenitostmi in posebnostmi, ki se nahajajo na področju vzhodne kohezijske regije ali jo opredeljujejo, npr. kot področje z največjo gostoto termalnih vrelcev ali kot prizorišče največjega festivala.

Vsebina knjige je razporejena med poglavja:
Energija – generator razvojnih sprememb
Čista energija – okoljska ozaveščenost, trajnostni razvoj
Kreativna energija – nastanek novih idej v umetnosti, poslovanju, … , življenjska moč
Energija – prehod med različnimi oblikami in stanji, dvojnost in napetost med materialnim in virtualnim
Energija – gibanje, prostor prehoda, svoboda gibanja
Energija – mobilnost umetnikov in publike, mreža kapacitet za gostujoče umetnike, novi načini javnega transporta
Evolucija – vzpostavitev novih dejavnosti, prehod iz nerazvite v razvito regijo

V dodatku so navedena partnerska mesta EPK 2012, pisma podpore, prostorske kapacitete za izvedbo programov, seznam investicij v kulturne objekte, razvojni dokumenti in viri, sodelujoči v partnerskih mestih in občina  ter časovni okvir kandidature. Knjigi je dodan seznam vseh fotografij in avtorjev ter seznam naravnih in kulturnih atrakcij vzhodnokohezijske regije z viri fotografij.
Knjiga je popotnica prihajajoči prestolnici kulture z energijo vseh, ki so sodelovali pri njenem nastajanju. 

Maribor, marec–april 2008
Snežana Štabi, urednica


Izdajatelj: MOM Maribor in partnerske občine Murska Sobota, Novo mesto, Ptuj, Slovenj Gradec, Velenje
Založnik: KID Kibla
Zbirka: TOX, letnik 13, št. 26
Vsebina in koncepti: Peter Tomaž Dobrila, Aleksandra Kostič, Dejan Pestotnik, Simon Kardum
Uredili: Snežana Štabi in Aleksandra Kostič
Prevod: Alenka Ropret, Tanja Osterman Renault, Urška Breznik, Petra Blagšič, Marjana Orthaber
Pregled prevoda in lektoriranje: Alenka Ropret
Prelom: Uroš Lehner
Svetovanje: Dejan Štampar
Produkcija: Kibla
Tisk: Špes, Novo mesto
Maribor 2008, Slovenija

Video

Video

Fotografije


Dejavnosti


KIBLA PORTAL

KiBela

artKIT

Neformalno izobraževanje

Spremljevalni program

Sodelovanja in gostovanja

KIBAR
  - arhiv

Za:misel

TOX

folio

Festivali


KIBLIX

MED

Festival ljubezni 2008-2012

Dnevi radovednosti 1997-2011

Ciklus (DA)(NE)S

Projekti, koprodukcije in mednarodna sodelovanja


Aktualni projekti

Zaključeni projekti

Naročilo obvestil

Poiščite nas na socialnih omrežjih:Nagrada e-odličnost 2008
MULTIMEDIJSKI CENTER KIBLA / Ulica kneza Koclja 9, 2000 Maribor, Slovenija, Evropa
telefon: 059 076 371 ali 059 076 372 / e-pošta: kibla@kibla.org