English

Okrogla miza Otrok in otroštvo - med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo

Vabljeni na okroglo mizo »Otrok in otroštvo - med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo«, ki bo v petek, 7. decembra ob 17. uri v KIBLI. Urednice mag. Katarina Majerhold, Barbara Turk Niskač in Teja Močnik bodo skupaj z Andrejem Natererjem osvetlile izzive in dileme na področju sodobne antropologije otroštva ter sorodnih družboslovnih in humanističnih ved, ki jih predstavljajo in razkrivajo  v novi številki Časopisa za kritiko znanosti (št. 249). Okroglo mizo bo vodila Simona Kopinšek.

OTROCI IN OTROŠTVO, preteklost, sedanjost, prihodnost
Časopis za kritiko znanosti št. 249


Raziskovanje otrok in otroštva je bistveno za razumevanje vsake družbe, širših družbenih kognitivnih shem in analize družbenih sprememb. Zametki antropologije otrok in otroštva so se začeli že s primerjavo otrok s »primitivnimi ljudstvi« v 19. stoletju ter se na začetku 20. stoletja nadaljevali s smerjo ameriške kulturne antropologije, usmerjeno v preučevanje kulture in osebnosti.

Čeprav od začetka 20. stoletja dalje lahko sledimo številnim raziskavam in monografijam, ki se posvečajo otrokom in otroštvu, pa je šele z oblikovanjem poddiscipline poimenovane antropologija otrok in otroštva mogoče povezati že obstoječe in nastajajoče raziskave pod novim okriljem. Zgodnja dela na tem področju so tako poudarjala družbeno in simbolno konstrukcijo otroštva ter obrede prehoda povezovala z diskurzi odraslih o otrocih, antropologija otrok in otroštva pa se je oblikovala v tri bistvene elemente: »Otroštvo kot socialni prostor, otroci kot pripadniki neke generacijske skupine in otrok kot predstavnik te skupine ter pripadnik tega socialnega prostora.«

Na ta način poskušajo tudi v Časopisu za kritiko znanosti ponuditi predvsem predstavitev sodobnih raziskav o otrocih in otroštvu s področja etnologije, antropologije in ostalih družboslovno-humanističnih perspektiv (filozofije, sociologije, študije spolov itd.) v Sloveniji. Te predstavljajo različnih avtorji, kot so Majerholdova, Močnikova, Naterer, Turkova in drugi.

Fotografije

Dejavnosti


KIBLA PORTAL

KiBela

artKIT

KIBLA2LAB

Neformalno izobraževanje
  - 2022
  - Mladinski program

Spremljevalni program

Sodelovanja in gostovanja

KIBAR

Za:misel

TOX

folio

Festivali


KIBLIX

MED

Festival ljubezni 2008-2012

Dnevi radovednosti 1997-2011

Ciklus (DA)(NE)S

Projekti, koprodukcije in mednarodna sodelovanja


Aktualni projekti

Koprodukcije

Zaključeni projekti

Naročilo obvestil

Poiščite nas na socialnih omrežjih:Nagrada e-odličnost 2008
MULTIMEDIJSKI CENTER KIBLA / Ulica kneza Koclja 9, 2000 Maribor, Slovenija, Evropa
telefon: 059 076 371 ali 059 076 372 / e-pošta: kibla@kibla.org