English

Slovenske koprodukcije in sodelovanja

Usmeritev KIBLE temelji na odprtosti in sodelovanju, o čemer pričajo tudi sodelovanja z institucijami v Sloveniji. Do sedaj smo izpeljali številne projekte skupaj s sorodnimi subjekti, tukaj si lahko ogledate štiri ključne projekte slovenskih navez:  

- od leta 2004
Mreža multimedijskih centrov Slovenije (M3C), ki se je vzpostavila v letu 2004 in ki je osnova za regionalno razvito Slovenijo. V šestnajstih multimedijskih centrih v regijah predstavljamo, distribuiramo in promoviramo vsebine M3C. Tako delujemo regionalno in hkrati vseslovensko, z vključevanjem in spodbujanjem razvoja lokalne umetniške produkcije delujemo lokalno, hkrati pa z evropskimi koprodukcijami tvorimo jedro evropsko podprte intermedijske scene.
Več o projektu...


- od leta 2002
Projekt MB Mina je vzpostavljen za izvajanje skupnih projektov na področju informiranja in svetovanja za mlade. Aktivnosti: izdajanje priročnikov, promocijskih zloženk, festival Mesto mladih, skupne aktivnosti na področju neformalnega izobraževanja...
Več o projektu...


- leto 2001
Maja 2001 smo v sodelovanju s Tobačno Ljubljana, Mestom Ljubljana, Mestnim muzejem Ljubljana, Festivalom Ljubljana in Pristopom odprli Virtualni muzej na ljubljanskem gradu.
Več o projektu...

- leto 2000
Septembra 2000 smo v sodelovanju z Forumom Ljubljana, Galerijo Kapelica in Cankarjevim domom izpeljali projekt Brainscore avtorjev Darija Kreuha in Davide Grassija. Brainscore je interaktivni performans v okolju virtualne realnosti.
Več o projektu...


- leto 2000
V sodelovanju z Ljubljano in Koprom smo izpeljali mednarodni projekt hEXPO – festival samo-organiziranih kulturnih form, ki je v enem mesecu prekrižaril vso Slovenijo in postavil zametek za slovensko digitalno komunikacijsko in informacijsko platformo z ambicijo širjenja po vsej Sloveniji in tvorbe slovenskega omrežja, ki bi se priključilo v evropska in svetovna omrežja.
Več o projektu...


Dejavnosti


KIBLA PORTAL

KiBela

artKIT

KIBLA2LAB

Neformalno izobraževanje

Spremljevalni program

Sodelovanja in gostovanja

KIBAR

Za:misel

TOX

folio

Festivali


KIBLIX

MED

Festival ljubezni 2008-2012

Dnevi radovednosti 1997-2011

Ciklus (DA)(NE)S

Projekti, koprodukcije in mednarodna sodelovanja


Aktualni projekti

Koprodukcije

Zaključeni projekti
  - Risk Change / Tvegaj spremembo
  - Zelene veščine za mlade
  - Carnval
  - mGames - Mobile Games
  - VETLICAT
  - eCultSkills
  - ECultValue
  - Soft Control
  - Evropska prestolnica kulture
  - Program Kultura
  - Kultura 2000
  - Mladi v akciji
  - IPA SI-HR 2007–2013
  - Socrates-Grundtvig
  - EMF
  - e-Contentplus
  - Leonardo da Vinci
  - Lektor
  - INDU.PIK
  - Patent
  - Europrix TTA
  - EMMA
  - Slovenske koprodukcije in sodelovanja
    - Projekt iNTERMEDIA
  - MB Mina
  - WSA

Naročilo obvestil

Poiščite nas na socialnih omrežjih:Nagrada e-odličnost 2008
MULTIMEDIJSKI CENTER KIBLA / Ulica kneza Koclja 9, 2000 Maribor, Slovenija, Evropa
telefon: 059 076 371 ali 059 076 372 / e-pošta: kibla@kibla.org