English

Mladi, participatorna demokracija in mediji (YOUp@)


Koordinator projekta:
KID Kibla, Maribor, Slovenija

Partnerji:
EMF European Multimedia Forum, Bruselj, Belgija
ICR Institute for Conflict Research, Belfast, Severna Irska
Parte Hartuz, Larrabetzu, Španija
FHAZ, L’Alfas del Pi, Španija
Mirovni Inštitut, Ljubljana, Slovenija


Medijo o projektu:
Mladi in občina, sodelovanje generacij, 2010, stran 36-37


Danes se vse večje število mlajših odraslih po vsej Evropi počuti izključene iz demokracije. Kljub temu, da živijo v dobi komunikacije, se zdi, da med tistimi, ki sprejemajo odločitve, in mladimi obstaja prepad v komunikaciji.
Po eni strani se mladi osredotočajo na svoje profesionalne kariere in se jim zdi, da jih demokratični proces ne zadeva. Številne študije kažejo zelo nizko zanimanje za vprašanja demokracije in aktivnega državljanstva v smislu vključevanja v obstoječe demokratične institucije. Hkrati se tudi pri politikih v najširšem pomenu besede, ki bi sicer radi privabili glasove mladih (in bi pri tem šli tako daleč, da bi znižali politično polnoletnost, na primer v Avstriji na 16 let), zdi, da s tistimi, ki jih snubijo, nimajo skupnega jezika. In nazadnje mediji, katerih vloga bi morala biti ključna pri informiranju in pojasnjevanju, vendar se zdi, da se bolj in bolj usmerjajo na senzacionalno, namesto da bi opravljali svojo temeljno vlogo posrednika informacij v demokratičnem procesu.
Medtem so vzniknili novi mediji (posebej opazno internet), ki ponujajo nove poti komuniciranja in nove načine sodelovanja. Sicer jih aktivni mladi državljani vse bolj uporabljajo, vendar se zdi, da obstajajo v povsem svoji sferi in so zelo slabo povezani s klasičnimi institucijami demokratičnega procesa (s tremi vejami vladanja). Pobude za e-vlado so prvi korak na poti vključevanja državljanov preko novih medijskih kanalov, vendar še daleč ne sežejo do vseh mlajših odraslih.


Izvor projekta:
Partnerji v svojih vsakodnevnih stikih z mladimi temeljito zaznavajo velikost razkoraka, ki mlajše generacije ločuje od demokratičnega procesa. To se močno kaže tudi v vse manjši participaciji mladih na volitvah na vseh nivojih, kar je še bolj resno v regijah, kjer se srečujejo s kulturnimi, jezikovnimi, družbenimi in verskimi problemi. Sicer “protest” za mlade, posebej študente, ostaja sila, s katero izražajo svoje državljanstvo, vendar pa njihovega neposrednega vključevanja v proaktivne, v rešitve usmerjene demokratične procese od spodaj navzgor, ne spodbujajo tisti, ki sprejemajo odločitve, mladi sami pa si tudi ne prizadevajo dostopati do vseh kanalov, ki so jim na voljo.
Partnerji občutijo veliko nujno, da se družba posveti dvojnemu izzivu, ki izvira iz zgoraj povedanega:
Bolj kot se mladi izključujejo iz demokratičnega sistema, manj jih bo sistem nagovarjal, in obratno.
Ko sistem preneha delovati za ljudi, ki naj bi jih zastopal, izgubi svojo legitimnost. Kombinacija teh dveh dejavnikov predstavlja resno grožnjo demokraciji.


Cilji:
Cilj projekta je odgovoriti na to grožnjo tako, da se mlade povabi, naj sami predlagajo rešitve s pomočjo izjemno participativne metodologije, ki temelji na ključnih komponentah demokratičnega procesa:
klasična parlamentarna razprava / glasovanje (simulacija parlamentarnega dogodka),
klasični tiskani / avdiovizualni mediji eden proti večim (dokumentarni)
najnovejši komunikacijski procesi  socialnega mreženja “spleta 2.0” več proti večim (spletna platforma).
Projekt si bo tako prizadeval vzpostaviti mostove, da se bodo mladi počutili vključeni v družbo; povečeval bo njihovo zavedanje pomena evropskega državljanstva; spodbujal jih bo, da premislijo o prihodnosti Evrope in njenih demokratičnih in kulturnih vrednotah; krepil bo njihovo odgovornost glede demokratičnih procesov na regionalni, nacionalni in evropski ravni; izboljševal bo njihovo razumevanje demokratične udeležbe in s tem povezanih priložnosti; pokazal bo, kako deluje pravi demokratični sistem in poudaril njegov pomen za prihodnost njihovih držav.Poudarek na sodelovanju mladih v mehanizmih predstavniške demokracije
Projekt bo mlade neposredno vključil v mehanizme predstavniške demokracije. V jedru projekta je teden parlamentarne simulacije, v okviru katerega bo 24 mlajših odraslih sodelovalo v simulaciji parlamentarnih obravnav, razprav, glasovanj, skupinskega pripravljanja dokumentacije in razvijanja rešitev v skladu z dejanskimi postopki v demokratičnem parlamentu. S tem projektom bomo mlade neposredno spodbudili, da premislijo o stvarnosti in rešitvah, povezanih s predstavniško demokracijo, in o vlogi, ki jo imajo pri tem mediji. Teme razprav med “parlamentarnimi” sejami bodo naslednje (vendar ne nujno samo te):

Razlogi za njihov umik iz demokratičnega procesa
Morebitna sredstva za izboljšavo / rešitve
Vloga medijev
Prostori dejanske izmenjave informacij proti presežku komuniciranja
Komunikacija v času krize
Evropska dimenzija


Omogočanje mladim, da doživijo koncepte in prakso predstavniške demokracije in aktivnega državljanstva
Mladi bodo analizirali koncept predstavniške demokracije. Razpravljali bodo o novih rešitvah glede udeležbe in bolj proaktivni vlogi medijev, ki bi mlade državljane spodbujala k sodelovanju v demokratičnem procesu. Enako bodo razmislili, kako lahko sami postanejo vzor, kakšen bi moral bili aktiven mladi državljan.
To bomo dosegli z organizacijo 5-dnevne parlamentarne simulacije, ki bo stalno podprta s spletno platformo 2.0 za izmenjavo informacij in izkušenj. Projekt je odprt za vse. Vključeval ne bo samo 24 izbranih mlajših odraslih iz Slovenije, Španije in Velike Britanije, ki bodo sodelovali v simulaciji parlamenta, ampak vse, ki bodo sodelovali na spletni strani in bodo imeli priložnost prispevati nove ideje, mnenja ali z drugimi delili svoje izkušnje.
Spletna stran bo ustvarjala večstransko aktivno komunikacijo med številnimi mladimi državljani iz mnogih držav. Pri tem je treba opozoriti, da lahko mlajši del ciljne skupine obravnavamo kot “rojene digitalne”, kar pomeni, da so odraščali s povsod razširjenimi komunikacijskimi orodji in internetom. Rešitve Splet 2.0 se jim tako zdijo nekaj povsem navadnega, zato jih uporabljajo z mnogo večjo lahkoto kot starejši. Vsi vpogledi, ki jih bo zagotovil za projekt, bodo še dodatno osvetlili nove načine, s katerimi se obračamo na mlade.

YOUP@ - srečanje v Španiji, 24.5. - 28.5.2010

V okviru mednarodnega projekta YOUP@ - Mladi, participativna demokracija in mediji (Youth Participatory Democracy and The Media) je med 24. in 28. majem 2010 v Eibarju (Španija) potekalo srečanje mladih in njihovih mentorjev iz Slovenije, Velike Britanije in Španije. Namen srečanja je bila realizacija simulacije mladinskega parlamenta, celotno dogajanje pa bo predstavljeno z dokumentarnim filmom in sprejetjem resolucije.

Fotografije


Dejavnosti


KIBLA PORTAL

KiBela

artKIT

KIBLA2LAB

Neformalno izobraževanje

Spremljevalni program

Sodelovanja in gostovanja

KIBAR

Za:misel

TOX

folio

Festivali


KIBLIX

MED

Festival ljubezni 2008-2012

Dnevi radovednosti 1997-2011

Ciklus (DA)(NE)S

Projekti, koprodukcije in mednarodna sodelovanja


Aktualni projekti

Koprodukcije

Zaključeni projekti
  - Risk Change / Tvegaj spremembo
  - Zelene veščine za mlade
  - Carnval
  - mGames - Mobile Games
  - VETLICAT
  - eCultSkills
  - ECultValue
  - Soft Control
  - Evropska prestolnica kulture
  - Program Kultura
  - Kultura 2000
  - Mladi v akciji
    - Mladi v akciji 2012/13
    - Nasilje informacij
    - YOUp@
    - Spletno sodelovanje mladih pri preprečevanju virusa HIV/AIDSa
    - Mladi Romi v Evropi in njihova pravica do enakih možnosti v izobraževanju in zaposlovanju
  - IPA SI-HR 2007–2013
  - Socrates-Grundtvig
  - EMF
  - e-Contentplus
  - Leonardo da Vinci
  - Lektor
  - INDU.PIK
  - Patent
  - Europrix TTA
  - EMMA
  - Slovenske koprodukcije in sodelovanja
  - MB Mina
  - WSA

Naročilo obvestil

Poiščite nas na socialnih omrežjih:Nagrada e-odličnost 2008
MULTIMEDIJSKI CENTER KIBLA / Ulica kneza Koclja 9, 2000 Maribor, Slovenija, Evropa
telefon: 059 076 371 ali 059 076 372 / e-pošta: kibla@kibla.org