English

Joconda


JOCONDA PROJEKT

www.joconda.eu

Mojstrovine kot so Mona Liza, Miloška Venera, Picasso, Monet ter ostali kipi in slike so redno čiščene in restavrirane, da bi ohranile čim boljšo podobo. To delo opravljajo poklicni konservatorji iz držav znotraj in zunaj meja Evrope.
Zaščita umetniških mojstrovin pred uničevalnim zobom časa je način ohranjanja evropske kulturne dediščine, ki jo tako lahko uživa cela Evropa. Vendar pa tveganju niso izpostavljene samo mojstrske umetnine.
Zdravje in varnost pri delu sta pomembni vprašanji za konservatorje. Dnevno se namreč srečujejo z nevarnimi snovmi kot so topila, vnetljive in druge kemične snovi, prav tako pa tudi nevarna orodja kot so rezala, skalpeli, električna orodja, pri tem pa pogosto premikajo težke objekte.
Izboljšave na področju poklicnega izobraževanja, predvsem varnosti pri delu v takšnih poklicih, je glavni cilj projekta JOCONDA.
JOCONDA se osredotoča na različne oblike tveganja, ki se pri tem delu pojavljajo ter na zasnovo natančnih vodil na področju poklicnega izobraževanja, ki bodo veljala za vso Evropo.  
Pri tem bo sodeloval tudi projekt Consortium (Konzorcij), glavni nosilec interesa na področju zdravja in varnosti pri delu, pri katerem prav tako sodelujejo številne države Evropske unije: Francija, Švica, Slovenija, Španija, Madžarska, Poljska, Italija in Belgija.

CILJI

Cilji projekta JOCONDA so izboljšanje zdravja in varnosti pri delu za poklicne konservatorje umetniških mojstrovin, z identifikacijo in kategorizacijo različnih oblik tveganja, ki se pri tem delu pojavljajo.
Projekt JOCONDA želi prepoznati vsa tveganja, ki so jim izpostavljeni konservatorji. Določili bomo specifične izobraževalne potrebe, ter opozorili izobraževalne ustanove na skupne smernice, ki naj jih upoštevajo pri poklicnem izobraževanju na področju varnosti pri delu.   
JOCONDA bo po vsej Evropi pripravila in distribuirala naslednje dokumente:

  • Seznam poklicnih tveganj, razporejen po tipih tveganj
  • Priporočila najpomembnejših svetovnih organizacij z dotičnega področja
  • Seznam najboljših praks, uporabljenih pri zdravem in varnem ravnanju z delovnimi obremenitvami
  • Osnovne smernice za integracijo zdravja in varnosti pri konservatorskem delu v osnovnem in poklicnem izobraževanju
  • "Uporabniški priročnik" za javne organizacije, z izdanimi javnimi razpisi s področja konserviranja in kuratorstva umetniških mojstrovin, ki bodo zaposlene ozaveščale o pomembnosti upoštevanja načel zdravja in varnosti pri delu.


V času trajanja projekta bodo izvedene specifične aktivnosti, s katerimi bomo skušali razširiti mrežo nosilcev interesa na dotičnem področju, ki bodo povabljeni tudi na mednarodni zaključni dogodek v jugozahodni Franciji.

STRUKTURA DELA

Glavni mejniki projekta so:

  • Identifikacija in kategorizacija tveganj, nacionalnih zakonov in pristopov v državah partnericah
  • Identifikacija izobraževalnih tečajev za konservatorstvo in kuratorstvo v posameznih državah, s poudarkom na učnih rezultatih
  • Definicija smernic za učenje smernic zdravja in varnosti pri delu na področju konservatorstva in kuratorstva, ustvarjenih na podlagi učnih rezultatov, vključno z znanjem, spretnostmi in sposobnostmi, ocenjenimi s strani Evropskega okvirja poklicnih kvalifikacij (EQF), ter tehtanjem ponudb v skladu z izobraževalnim sistemom ECVET
  • Izbor najboljših praks v Evropi, ki bodo služile kot informacija in motivacija konservatorjem in kuratorjem za varno ravnanje pri delu
  • Definiranje priročnika za "javne razpise" naslovljenega na javne organizacije, s ciljem ozaveščanja o pomembnosti zdravstvenih in varnostnih ukrepov pri izbiranju kandidatov.  ZEMLJEVID KONZORCIJA

Maison de la Promotion Sociale (Koordinator projekta)

Artigues Pres Bordeaux, FRANCIJA
www.maisondelapromotionsociale.org

Laboratoire de Conservation, Restauration et Recherches (LC2R Draguignan)
Draguignan, FRANCIJA
www.art-conservation.fr

Prolog GmbH

Rotkreuz, ŠVICA
www.wix.com/PrologGmbH/Prolog

Kulturno izobraževalno društvo KIBLA

Maribor, SLOVENIJA
www.kibla.org

Estudios Metodos de la Restauracion S.L.
Valencia, ŠPANIJA
www.emr.es

SwissMedia - Association Suisse des TI & du Multimedia
Vevey, ŠVICA
www.swissmedia.ch

Green Tech Innovacio Zrt.
Szombathely, MADŽARSKA
www.g-t.hu

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra Jerzego Nofera
Lodz, POLJSKA
www.imp.lodz.pl

Prevenzione Formazione Lazio
Roma, ITALIJA
www.pflazio.it

Universite Libre de Bruxelles
Brussels, BELGIJA
www.ulb.ac.be


Kaj so povedali ocenjevalci projekta Leonardo da Vinci:
“Jasno je, da predlog spada v domet programa Leonardo ter da jasno odgovarja na zahteve razpisa, kakor tudi na potrebe ciljne skupine. Učno partnerstvo JOCONDA združuje Francijo, Švico, Slovenijo, Španijo, Madžarsko, Poljsko, Italijo, Portugalsko ter Belgijo, njegov cilj pa je jasno identificirati tveganja, ki so jim pri poklicnem delu izpostavljeni restavratorji umetniških del (delo na zidarskih odrih, s kemikalijami, itd). Izboljšanje zdravstvenih in varnostnih razmer je v tem poklicu inovativna iniciativa, ki jo pogosto pozabljamo. Partnerji nimajo le strokovnega znanja na svojem področju, pač pa tudi izkušnje pri sodelovanju v evropskih programih. Projektna ideja izvira iz preteklih debat med partnerji. Načrtovane naloge so primerno časovno razporejene, obstaja pa tudi skladnost med opisanimi aktivnostmi in delovnim načrtom. Izdaja pravil, smernic in primerov dobrih praks bo v prihodnosti zelo uporaben pripomoček. Poklicni konservatorji in kuratorji pa so tudi pravšnji ljudje za prenos tega znanja. Priporočamo, da prijavitelj izvede projekt tako, kot si ga je zamislil in pri tem vztraja pri prenosljivosti strategije še na druge evropske dežele. Takšno učno partnerstvo je izjemno tudi po številu držav partneric, ki se udejstvujejo v isti obrti, kakor tudi zaradi ideje o zagotavljanju zdravstvenih in varnostnih smernic za vse poklicne restavratorje in konservatorje. Bravo in vso srečo!”

Izboljšanje zdravstvenih in varnostnih pogojev pri poklicnih umetniških restavratorjih in konservatorjih bo naš glavni cilj! 

Sledite nam na Facebooku: 
www.facebook.com/JocondaHealthAndSafetyAtWork!

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije, v obliki dotacije po programu Vseživljenjsko učenje.
Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.Priročnik za namene "Javnih razpisov" za organizacije

JOCONDA_MANUAL_SLO.pdf

Dogodki:

JOCONDA, Prvo delovno srečanje partnerjev, Lausanne, Švica; 20.–21. 10. 2011
JOCONDA, drugo srečanje partnerjev, Maribor, Slovenija, 19.–20. 4. 2012
JOCONDA, mednarodna konferenca PREV-LABOR 2013 "Konservatorstvo – restavratorstvo: zdravje in varnost ljudi in okolja", 17.–21. 6. 2013, Figanières, Francija

Dejavnosti


KIBLA PORTAL

KiBela

artKIT

KIBLA2LAB

Neformalno izobraževanje

Spremljevalni program

Sodelovanja in gostovanja

KIBAR

Za:misel

TOX

folio

Festivali


KIBLIX

MED

Festival ljubezni 2008-2012

Dnevi radovednosti 1997-2011

Ciklus (DA)(NE)S

Projekti, koprodukcije in mednarodna sodelovanja


Aktualni projekti

Koprodukcije

Zaključeni projekti
  - Risk Change / Tvegaj spremembo
  - Zelene veščine za mlade
  - Carnval
  - mGames - Mobile Games
  - VETLICAT
  - eCultSkills
  - ECultValue
  - Soft Control
  - Evropska prestolnica kulture
  - Program Kultura
  - Kultura 2000
  - Mladi v akciji
  - IPA SI-HR 2007–2013
  - Socrates-Grundtvig
  - EMF
  - e-Contentplus
  - Leonardo da Vinci
    - Joconda
    - EQF
  - Lektor
  - INDU.PIK
  - Patent
  - Europrix TTA
  - EMMA
  - Slovenske koprodukcije in sodelovanja
  - MB Mina
  - WSA

Naročilo obvestil

Poiščite nas na socialnih omrežjih:Nagrada e-odličnost 2008
MULTIMEDIJSKI CENTER KIBLA / Ulica kneza Koclja 9, 2000 Maribor, Slovenija, Evropa
telefon: 059 076 371 ali 059 076 372 / e-pošta: kibla@kibla.org