English

ECultValue
eCultValue book - UPTAKE
issuu.com/kibla/docs/ecult_book_online

eCultValue video produkcija
ecultmovies.kibla.org


Povzetek projekta
Kulturna dediščina je ena temeljnih evropskih dobrin, uporaba rezultatov raziskovalnega dela na področjih interaktivnega pripovedništva, personalizacije in prilagodljivosti pa lahko ob pomoči sistemov za omogočanje mobilnosti poveča dostop do virov, izboljša uporabniške izkušnje in povzroči razmah IKT tehnologij. Vendar pa je zagon počasen proces, sodelovanje pa pogosto oteženo.
Cilj projekta eCultValue je spodbuditi uporabo novih tehnologij, ki lahko revolucionarno vplivajo na nove načina dostopanja do kulturne dediščine ter ponudbe virov s področja kulture v resničnem ali virtualnem okolju, ali v mešanici obeh.
S tem namenom želi eCultValue raziskati tehnologije evropsko podprtih (financiranih) projektov (Analiza obstoječih tehnologij), jih promovirati ljudem, ki jih bodo znali uporabiti (Vzpostavitev eCult ambasadorjev ter potrditev znotraj t. i. »živih laboratorijev« (Living Labs)) ter jih povezati s primeri dejanske uporabe (eCult on-line Observatorij ter eCult Dnevi dialogov).  
eCultValue bo vse nosilce interesa vključil v verigo kulturne vrednosti, upoštevajoč princip »trojne vijačnice« v kulturnem okolju ter tako zokrožil številne vzajemne odnose med IT ponudniki, nosilci kulturnih vsebin ter uporabniki/obiskovalci/umetniki.   
Vzpostavitev projekta bo izvedena s pomočjo partnerstva, ki bo vključevalo vse nosilce interesa, od akademikov/raziskovalcev, do muzejev ter IKT ponudnikov in uporabniških skupnosti.

Koncept in cilji
Cilj projekta eCultValue je spodbuditi uporabo novih tehnologij, ki lahko revolucionarno vplivajo na:

  • nove načina dostopanja do kulturne dediščine ter
  • ponudbe virov s področja kulture

v resničnem ali virtualnem okolju, ali v mešanici obeh (»razširjena resničnost«).

S tem namenom želi eCultValue:

  • raziskati tehnologije evropsko podprtih (financiranih) projektov,  
  • promovirati tehnologije ljudem (nosilcem interesa), ki jih bodo znali uporabiti,
  • povezati tehnologije s primeri dejanske uporabe za lažji zagon.  


Splošni cilj projekta pa je pričetek izvajanja tehničnih rešitev za širitev dostopa do kulturnih vsebin in za omogočanje inovativnih uporabniških izkušenj.


Izzivi in priložnosti
Kulturna dediščina je ena temeljnih evropskih dobrin, kar je že leta 1974 prepoznal Evropski parlament, in sicer v takratni resoluciji aktivnih skupnosti za ohranitev kulturne dediščine, dokončno pa s strategijama za razvoj digitalnih tehnologij (Digital Agenda 2010 - Digitalna agenda) in inovacij (Innovation Union - Unija inovacij). Gre za praktično neomejeno polje možnosti, v kombinaciji z novimi tehnologijami pa bi lahko področje kulturne dediščine postalo pomemben vzvod za doseganje ekonomskih in družbenih ciljev Evropske unije v okviru strategije Evropa 2020. Žal pa pogosto prihaja do nesporazumov med razvijalci tehnologij in muzejskimi strokovnjaki ter do pomanjljivega zadovoljevanja uporabniških potreb. Nove tehnologije si še niso »utrle poti« do tradicionalnih muzejev, medtem ko se razvijalci tehnologij pogosto ne zavedajo kaj muzeji in obiskovalci pravzaprav želijo oz. potrebujejo.    
Za prihodnost institucij kulturne dediščine je ključnega pomena ne samo, da se pravočasno odzovejo na izzive digitalne dobe, pač pa tudi, da jih dojamejo kot fantastično priložnost za dobrobit bogatih evropskih kulturnih virov. Muzeji morajo postati ponovno privlačni tudi za mlajše generacije, ki so dejansko »rojeni v digitalno dobo«. Izziv, s katerim se soočajo mnoge institucije kulturne dediščine, posebej tradicionalni muzeji, je tudi kako zbuditi zanimanje za svoje zbirke ter jih narediti dostopne tudi za obiskovalce, ki niso fizično prisotni v prostorih muzeja. Uporaba novih tehnologij rešuje ta problem, privlači virtualne obiskovalce in povečuje splošno zanimanje za dotično institucijo, s tem pa prispeva k njeni splošni promociji. Z uporabo rezultatov raziskovalnega dela na področjih interaktivnega pripovedništva, personalizacije, prilagodljivosti ter mešane resničnosti pa lahko ob pomoči sistemov za omogočanje mobilnosti bistveno pripomoremo ne samo k privlačnosti prizorišč kulturne dediščine, pač pa tudi zagotovimo nova sredstva, s katerimi bodo kulturno znaje, interpretacije in analize bolj učinkovito dosegale javnost, s tem pa pripomogle k razvoju kulturnega turizma.
Dodatne možnosti za izkoriščanje kulturno-umetniških zbirk ponuja več on-line platform in spletnih aplikacij. Europeana tako predstavlja vodilno evropsko pobudo, vendar pa je konkurenca že na poti: recimo Google Art Project, ki od februarja 2011 spletnim uporabnikom ponuja virtualni obisk 17 mednarodnih muzejev. To pa je samo še dodaten razlog, ki kliče k pripravljenosti in učinkovitosti evropskih pobud. Na prvi pogled se dostop do spletnih zbirk morda zdi kot konkurenca muzejem/galerijam s fizičnimi zbirkami, vendar ga moramo dojemati kot dodatno možnost, ki bo širila krog njihovega občinstva in področje njihovih dejavnosti.     
Zato je torej nujno, da tudi tradicionalni muzeji »ujamejo tehnološki vlak«. Poročilo ameriškega muzejskega  združenja z naslovom 'Trends Watch 2012: museums and the Pulse of the Future (Muzeji in utrip prihodnosti)' je objavilo sedem trendov, ki so izjemnega pomena za muzeje/galerije in njihove skupnosti. Med njimi so kar trije, ki se nanašajo na nove tehnologije:

  • Crowdsourcing (vpreganje množic/množično izvajanje)
  • Mobilne, distributivne izkušnje
  • Razširjena resničnost

Vse to potrjuje prizadevanja evropskih raziskovalnih programov v smeri novih načinov dostopanja do kulturnih vsebin, še posebej do novih izkušenj, ki jih ponujajo najsodobnejše tehnologije. Kot podporno dejavnost bo eCultValue omogočal izmenjavo med nosilci interesov na področju kulturne dediščine ter med projekti samimi in tako prispeval k boljšemu medsebojnemu razumevanju in zagonu projekta. Z izpostavljanjem primerov najboljše prakse, metod in rešitev, ki omogočajo nove, uporabniško usmerjene izkušnje za resnične in virtualne obiskovalce, bo projekt prispeval k dobrobiti celotnega muzejsko-galerijskega sektorja, kakor tudi podjetnikov. Glavni cilj je torej povečanje ali ohranitev visokega števila obiskovalcev v muzejih/galerijah, hkrati pa spodbujanje raziskovalnega dela in zagotavljanje zaslužka na področju IKT – s tem pa podpora trajnostnemu razvoju. 


eCultValue projektni partnerji:


European Society of Concurrent Enterprising Network (ESOCE), Italy
www.esoce.net

Research and Innovation Centre in Information, Communication and Knowledge Technologies ATHENA (ATHENA RC / IMIS), Greece
www.athena-innovation.gr

European Multimedia Forum (EMF), United Kingdom
www.e-multimedia.org

Association for Culture and Education KIBLA (ACE KIBLA), Slovenia
www.kibla.org

The European Museum Forum (TEMF), United Kingdom
www.europeanmuseumforum.info

Cultural Heritage on Line (CHOL), France
www.museum-images.comVeč informacij:
www.ecultobservatory.eu


Project eCultValue is supported by  Seventh Framework Programme (FP7).Dogodki ECultValue

eCult delavnica Lepotica & Zver: Kako dostopati do kulture s pomočjo IKT? Hamburg Nemčija, 21. 1. 2014
eCult Summer Stage, 28.–30. 5. 2014, Maribor, Slovenija

Dejavnosti


KIBLA PORTAL

KiBela

artKIT

KIBLA2LAB

Neformalno izobraževanje

Spremljevalni program

Sodelovanja in gostovanja

KIBAR

Za:misel

TOX

folio

Festivali


KIBLIX

MED

Festival ljubezni 2008-2012

Dnevi radovednosti 1997-2011

Ciklus (DA)(NE)S

Projekti, koprodukcije in mednarodna sodelovanja


Aktualni projekti

Koprodukcije

Zaključeni projekti
  - Risk Change / Tvegaj spremembo
  - Zelene veščine za mlade
  - Carnval
  - mGames - Mobile Games
  - VETLICAT
  - eCultSkills
  - ECultValue
  - Soft Control
  - Evropska prestolnica kulture
  - Program Kultura
  - Kultura 2000
  - Mladi v akciji
  - IPA SI-HR 2007–2013
  - Socrates-Grundtvig
  - EMF
  - e-Contentplus
  - Leonardo da Vinci
  - Lektor
  - INDU.PIK
  - Patent
  - Europrix TTA
  - EMMA
  - Slovenske koprodukcije in sodelovanja
  - MB Mina
  - WSA

Naročilo obvestil

Poiščite nas na socialnih omrežjih:Nagrada e-odličnost 2008
MULTIMEDIJSKI CENTER KIBLA / Ulica kneza Koclja 9, 2000 Maribor, Slovenija, Evropa
telefon: 059 076 371 ali 059 076 372 / e-pošta: kibla@kibla.org