English

eCult SkillseCult Skills

Future Cultural Jobs


Kultura je eden izmed najbolj obetajočih pospeševalcev rasti v Evropi: strateške naložbe v ta sektor so že obrodile osupljive rezultate, »med drugim pomembne gospodarske učinke, ki dosegajo tudi do desetkrat večji finančni donos za vsak investiran euro« EU COM (2012) 537). ( ec.europa.eu/culture/our-policy-development/documents/com537_en.pdf) . Končno poročilo Mreže evropskega statističnega sistema za kulturo (oktober 2012) kaže, da število zaposlenih na področju kulture dosega od 2,5% do 3,1% vseh zaposlenih prebivalcev EU, v obdobju desetih let.


Po podatkih skupnega poročila o zaposlovanju (EU COM(2012) 750 final) se trgi dela, ki izhajajo iz obstoječe krize, spreminjajo, številne države članice pa stremijo k oblikovanju delovnih mest z večjo dodano vrednostjo ter trajnostno naravnanega gospodarstva. Kvalificirana delovna sila oz. mladi ponudniki visoko kakovostnih storitev so bistvenega pomena za razvoj konkurečnega, trajnostnega in inovativnega gospodarstva v skladu s cilji Evrope 2020 ( ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm) ter kratkoročnih in dolgoročnih ciljev Grčije.

Profesionalci ali mladi podjetniki na področju kulture morajo pridobiti znanja in veščine, kot so ustvarjalnost, vsestranskost, sposobnost obvladovanja digitalnega znanja, kakovost in odličnost ter usposobljenost na tehničnem in humanističnem področju. Spremembe v industriji pa kličejo tudi po izoblikovanju novih, s področjem kulture povezanih strokovnih veščin, kot so obvladovanje digitalnega znanja ter pridobivanje novih uporabnikov

Oblikovanje ključnih profilov ter identifikacija znanja, veščin in potreb po strokovnih kompetencah so formalni koraki na poti k podpiranju transparentnosti in povečanju razpoložljivosti strokovnjakov na evropski ravni. Umeščanje tistih z že uveljavljenimi okviri delovanja, kot sta EQF ( www.kibla.org/en/coproductions-and-international-cooperation/past-projects/eqf-code/) in e-CF ( www.ecompetences.eu) bo predstavljalo ključen korak na poti k uresničevanju zadanih ciljev na evropski ravni. Z uporabo komplementarnega pristopa je projekt EQFCode omenjena orodja uporabil za definiranje potreb trga v skladu z EQF/e-CF ( ecompetences.eu/wp-content/uploads/2014/02/European-e-Competence-Framework-3.0_CEN_CWA_16234-1_2014.pdf).

Cilj projekta eCult Skills je prenesti rezultate teh ključnih projektov ter prilagoditi metodologijo delovnim mestom na področju IT (t. i. eCultural IT Jobs) ter na ta način vzpostaviti referenčni model profila. Rezultati projekta bodo tako predstavljali skupen referenčni material, ki bo nato v posameznih državah služil kot izhodišče za prilagoditev potrebnih usposobljenosti za delovna mesta na področju kulture.

Vzdržljivost kulturnega sektorja v prvih letih velikih ekonomskih pritiskov na celotno evropsko gospodarstvo ni ostala neopažena v nedavnih poročilih Evropske unije. Med drugim poročajo tudi o višjem odstotku zaposlovanja mladih v primerjavi z ostalimi ekonomskimi sektorji ter s tem prepoznavajo neizkoriščen potencial kulturnega sektorja in hkrati pozivajo k ukrepanju (EU COM (2012) 537).

Uporaba IKT za dostopanje do kulturne dediščine je družbena zahteva, ki jo podpirajo ustvarjalci evropske politike (npr. Spodbujanje kulturne raznolikosti in ustvarjalnih vsebin, poglavje 2.7.3. Program za digitalne tehnologije) ( ec.europa.eu/digital-agenda/). Evropski sistemi usposabljanja se morajo prilagoditi ter biti sposobni predvideti dejanske in bodoče možnosti zaposlovanja na področju kulture, saj bodo le-ta predstavljala pomembno, naraščajoče število delovnih mest v prihodnjih letih. Kot je zapisano v končnem poročilu Mreže evropskega statističnega sistema za kulturo (oktober 2012) ( ec.europa.eu/culture/news/20121026-ess-net_en.htm), »[..] je izrednega pomena opazovati razvoj trga dela ter zagotoviti potrebno podporo podjetnikom in na ta način izboljšati njihovo konkurenčnost ter položaj na trgu. Ravno tako se moramo seznaniti z odnosi med izobraževalnimi sistemi in pričakovanji delodajalcev v kulturnem sektorju.«

Tako torej novi izzivi na področju poklicev kulturnega sektorja kličejo po novih iniciativah, fleksibilnosti in prilagodljivosti.


Razvojne politike kulturne industrije si morajo zastaviti strateške cilje v širšem kontekstu ter stremeti k izboljšani kakovosti storitev, ki bo pomagala pri uveljavitvi obstoječe delovne sile, v končni fazi pa privabila mlade k omenjenemim poklicom. Tako obstoječi kot prihajajoči delavci s tega področja bodo morali pridobiti IKT znanja ter veščine, ki jih povezujemo z idealnim eCulture profesionalcem, to so ustvarjalnost, vsestranskost, obvladovanje digitalnega znanja, kakovost in odličnost ter usposobljenost na tehničnem in humanističnem področju. Delovna mesta na področju kulture moramo obogatiti z e-veščinami in znanji, da bodo lahko postala e-zaposlitve v kulturi (eCulture Jobs) v pravem pomenu besede.

Projekt eCult Skills bo raziskal nova in nastajajoča delovna mesta na tem področju v šestih državah (Velika Britanija, Slovenija, Nemčija, Francija, Grčija, Portugalska), jih med seboj primerjal, oblikoval nacionalne profile po metodologiji razviti v preteklih projektih Programa vseživljenjskega učenja (LLP) ter jih uporabil v kulturnem sektorju.

Projekt eCult Skills bo razvijal evropske e-kulturne specializirane profile v skladu z načeli evropskih meta-okvirjev EQF/e-CF ter ECVET ter po predpisih smernic za razvoj/ustanovitev nadaljnjih ukrepov na področju poklicnega usposabljanja za e-zaposlitve v kulturi.

Pričakovani učinki bodo delovali v smeri podpore evropskega trga dela ter prispevali k reševanju enega največjih izzivov Evrope 2020.    

Učinki projekta (po ciljnih skupinah):
1. Organizacije poklicnega izobraževanja in usposabljanja (VET):

 • Izboljšana ponudba usposabljanj za delovna mesta na področju kulture, prilagojena potrebam evropskega trga
 • Zmanjšano neujemanje med naučenimi kompetencami in kompetencami, ki jih zahteva trg dela
 • Privlačnejše kvalifikacije v kulturnem sektorju
 • Večje število študentov, saj sta zaradi modularnega pristopa k usposabljanju (s pomočjo ECVET-a) nadaljnje poklicno usposabljanje in vseživljenjsko učenje v splošnem bolj zanimiva za strokovnjake na trgu dela.


2. Delodajalci/organizacije/podjetja, ki delujejo v kulturnem sektorju:

 • Večja transparentnost kvalifikacij na evropski ravni
 • Lažje rekrutiranje primernega osebja (delovne sile)
 • Manj zadržkov pri zaposlovanju kvalificiranih poklicnih strokovnjakov iz drugih držav članic EU
 • Večja razpoložljivost mladih, usposobljenih poklicnih delavcev.

3. Zaposleni v kulturnem sektorju:

 • Višja stopnja zaposljivosti zaradi novih, še ne razširjenih kompetenc
 • Višja stopnja mobilnosti zaradi evropskega pristopa
 • Motivacija za izboljšanje lastnih kompetenc in sodelovanje pri nadaljnjem poklicnem izobraževanju in usposabljanju.  


Več informacij na:
ecultskills.eu

 
Partnerji:
Euproma (DE)
KULTURNO IZOBRAŽEVALNO DRUSTVO KIBLA (SI)
EMF - The Forum of e-Excellence (EU)
MPS - Maison de la Promotion Sociale (FR)
Mapa das Ideias, Edições de Publicações, Lda (PT)


eCult Skills je projekt, ki je sofinanciran iz programa Vseživljenjsko učenje Evropske unije.

Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.Dejavnosti


KIBLA PORTAL

KiBela

artKIT

KIBLA2LAB

Neformalno izobraževanje

Spremljevalni program

Sodelovanja in gostovanja

KIBAR

Za:misel

TOX

folio

Festivali


KIBLIX

MED

Festival ljubezni 2008-2012

Dnevi radovednosti 1997-2011

Ciklus (DA)(NE)S

Projekti, koprodukcije in mednarodna sodelovanja


Aktualni projekti

Koprodukcije

Zaključeni projekti
  - Risk Change / Tvegaj spremembo
  - Zelene veščine za mlade
  - Carnval
  - mGames - Mobile Games
  - VETLICAT
  - eCultSkills
  - ECultValue
  - Soft Control
  - Evropska prestolnica kulture
  - Program Kultura
  - Kultura 2000
  - Mladi v akciji
  - IPA SI-HR 2007–2013
  - Socrates-Grundtvig
  - EMF
  - e-Contentplus
  - Leonardo da Vinci
  - Lektor
  - INDU.PIK
  - Patent
  - Europrix TTA
  - EMMA
  - Slovenske koprodukcije in sodelovanja
  - MB Mina
  - WSA

Naročilo obvestil

Poiščite nas na socialnih omrežjih:Nagrada e-odličnost 2008
MULTIMEDIJSKI CENTER KIBLA / Ulica kneza Koclja 9, 2000 Maribor, Slovenija, Evropa
telefon: 059 076 371 ali 059 076 372 / e-pošta: kibla@kibla.org