English

Carnval

 

Splošni cilj projekta MINLJIVA DEDIŠČINA EVROPSKIH KARNEVALSKIH OBREDOV (CARNVAL) je promoviranje pestre množice zgodovinskih in družbenih realnosti na področju Evrope s širjenjem nekaterih najbolj tipičnih evropskih karnevalskih obredov ter kulturnega in ustvarjalnega sektorja, ki ju povezujemo z njimi. Ti dogodki so pomemben del nematerialne kulturne dediščine Evrope. S projektom želimo dogodke razširiti in med njimi ustvariti povezave – ter na koncu razširiti idejo skupnega evropskega kulturnega območja in okrepiti občutek skupne evropske identitete.  

Pri doseganju ciljev projekta se osredotočamo na tiste praznične dogodke, ki odražajo ali so celo neposreden opomin na zgodovinske ali sodobne dogodke – med katerimi večina prikazuje kompleksne zgodovinske, družbene in kulturne povezave med različnimi evropskimi regijami. Razširjanje domene nematerialne kulturne dediščine lahko služi kot zelo pomemben dejavnik pri vzpostavljanju dialoga med kulturami: po eni strani bomo s tem pripomogli k poudarjanju bogastva kulturne in zgodovinske raznolikosti v nasprotju z naraščajočimi trendi globalizacije, hkrati pa z izpostavljanjem številnih kulturnih in zgodovinskih povezav prispevali h krepitvi občutka skupne evropske pripadnosti oziroma državljanstva.    

Projekt CARNVAL bo potekal od 1. 12. 2014 do 30. 4. 2017.


Projekt vključuje več delovnih delovnih sklopov, med njimi:

• ustvarjanje evropske mreže mest in organizacij, ki se navezujejo na evropske karnevalske obrede ali druge, podobne praznične dogodke in so aktivne na področju kulturnega in ustvarjalnega sektorja takšnih dogodkov
• izdelava podatkovne baze za študij in analizo evropskih karnevalskih obredov (in drugih sorodnih prazničnih dogodkov), ki bodo vključeni v projekt
• izdelava atraktivne spletne strani o dogodkih; spletna stran bo opisovala dogodke, spodbujala sodelovanje potencialnih obiskovalcev, izpostavila povezave med posameznimi dogodki (ter tako učinkovito predlagala načrt turistične poti) ter vključevala tudi podatkovno bazo o najpomembnejših evropskih prazničnih dogodkih
• priprava delavnic za izobraževanje in razširjanje rezultatov na področju domače in umetnostne obrti v povezavi s posameznimi dogodki
• izdelava dokumentarnega filma na temo evropskih karnevalskih obredov


Koordinator
Universitat
Politècnica de València – Instituto
Universitario de Restauración del Patrimonio (UPV-IRP)

Partnerji
Universitat de València (UV)
Asociació d’Estudis Fallers (ADEF)
Asociación UNESCO Valencia
Instituto Politécnico de Tomar (IPT)
Universidade Católica Portuguesa (UCP)
Kulturno izobraževalno društvo KIBLA
Inspiration Werbung Gestaltung Design
Stadt Mainz
Alma Mater Studiorum – Universitàdi Bologna(UNIBO)
Fondazione Carnevale di Viareggio
Comune di Putignano
Laboratory of research Alberto Calza Bini of University Federico II Naples

Spletna stran:
https://carnvalproject.webs.upv.es/

Facebook:
https://www.facebook.com/CARNVALproject

Povezava do bloga:
carnval.blogs.upv.es

CARNVAL je projekt, ki je sofinanciran iz programa Ustvarjalna Evropa Evropske unije.
    
Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.


Dogodki

Obisk sejma FITUR 2017 v Madridu (20.1. - 22.1.2017) 

Dejavnosti


KIBLA PORTAL

KiBela

artKIT

KIBLA2LAB

Neformalno izobraževanje

Spremljevalni program

Sodelovanja in gostovanja

KIBAR

Za:misel

TOX

folio

Festivali


KIBLIX

MED

Festival ljubezni 2008-2012

Dnevi radovednosti 1997-2011

Ciklus (DA)(NE)S

Projekti, koprodukcije in mednarodna sodelovanja


Aktualni projekti

Koprodukcije

Zaključeni projekti
  - Risk Change / Tvegaj spremembo
  - Zelene veščine za mlade
  - Carnval
  - mGames - Mobile Games
  - VETLICAT
  - eCultSkills
  - ECultValue
  - Soft Control
  - Evropska prestolnica kulture
  - Program Kultura
  - Kultura 2000
  - Mladi v akciji
  - IPA SI-HR 2007–2013
  - Socrates-Grundtvig
  - EMF
  - e-Contentplus
  - Leonardo da Vinci
  - Lektor
  - INDU.PIK
  - Patent
  - Europrix TTA
  - EMMA
  - Slovenske koprodukcije in sodelovanja
  - MB Mina
  - WSA

Naročilo obvestil

Poiščite nas na socialnih omrežjih:Nagrada e-odličnost 2008
MULTIMEDIJSKI CENTER KIBLA / Ulica kneza Koclja 9, 2000 Maribor, Slovenija, Evropa
telefon: 059 076 371 ali 059 076 372 / e-pošta: kibla@kibla.org