English

RURITAGE – Dediščina za regeneracijo podeželja
Uvod

RURITAGE uvaja nov, z dediščino voden pristop k obnavljanju podeželja, s katerim podeželska območja spreminja v demonstracijske laboratorije za trajnostni razvoj s krepitvijo njihovega edinstvenega dediščinskega potenciala. Na podlagi preteklih raziskav in izkušenj je RURITAGE opredelil 6 sistemskih inovacijskih področij in 11 presečnih tem, ki predstavljajo načine, po katerih kulturna dediščina deluje kot gonilo za obnovo podeželskega območja in njegovega gospodarskega, socialnega in okoljskega razvoja.

S pomočjo analize 13 izbranih vzorčnih modelov (tj. podeželskih krajin, ki so dokazano in uspešno sledile z dediščino vodeni regeneraciji v okviru enega od 6 sistemskih inovacijskih področij), bo RURITAGE podpiral soustvarjanje in izvajanje z dediščino vodenih regeneracijskih strategij v šestih "replikatorjih" (tj. podeželskih krajinah, ki posnemajo "načrte" z dediščino vodenih regeneracij "vzorčnih modelov", ki so ustrezno kontekstualizirani, da ustrezajo njihovim partikularnim kontekstom).

Metodologijo prenosa znanja in izgradnje zmogljivosti med vzorčnimi modeli in replikatorji lahko uporabno predstavimo z metaforo drevesa, ki odraža integrirane in dinamične odnose, identificirane med vzorčnimi modeli in replikatorji. Proces prenosa znanja ni mišljen enosmerno, ampak ga je treba obravnavati kot dinamično in živo izmenjavo krepitve zmogljivosti in vzajemnega učenja, kjer bodo vzorčni modeli – kot korenine drevesa prenosa znanja – mentorirali in podpirali replikatorje v razvoju svojih z dediščino vodenih regeneracijskih strategij podeželja in hkrati v rodovitnem okolju izmenjevali izkušnje za nadaljnji razvoj svojega znanja in zmogljivosti.

Cilj

Namen RURITAGE je spodbujanje potenciala socialnih inovacij in zagotavljanje stalnega prenosa znanja in vzajemnega učenja. Podpiral in vzpodbujal bo prenos znanja in krepitev zmogljivosti med vzorčnimi modeli in replikatorji tako v interakciji iz-oči-v-oči kot z resnimi igrami skozi štiri faze razvoja in implementacije z dediščino vodenih regeneracijskih strategij podeželja v različnih partnerskih regijah.

ZLOŽENKA (PDF)
PLAKAT 1 (PDF)
PLAKAT 2 (PDF)

 

Partnerski konzorcij:
https://www.ruritage.eu/project/partners

https://www.ruritage.eu/

Projekt RURITAGE – Dediščina za regeneracijo podeželja je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020 v okviru sporazuma o dodelitvi sredstev št. 776465.

Twitter
https://twitter.com/ruritage

Instagram
https://www.instagram.com/ruritage/

Facebook
https://www.facebook.com/ruritage/

Dogodki

Lila Prap: Ljubezen (3. 9.–31. 10. 2021)
Festival ljubezni 2021 (3.–4. 9. 2021)
Srednjeveški dan na gradu Negova (28. 8. 2021)
Zeliščarski dan: NEGOVAnJE 2021 – pomlad (27. 6. 2021)
PRIDRUŽI SE RURITAGE FOTO NATEČAJU! (1. 6. - 30. 11. 2020)
35. zajtrk @ trajnost (17. 11. 2020)
Festival ljubezni 2020 (4. 9. 2020)
Zeliščarski dan NEGOVAnJE 2020-pomlad (21. 6. 2020)
Festival ljubezni, junij 2019 (8. 6.–9. 6. 2019)
Posvet Priložnosti dediščine slovenskega podeželja (16. 4. 2019)
Zeliščarski dan na gradu Negova (31. 3. 2019)
Kabinet čudes (30. 3. 2019)
Novinarska konferenca ob odprtju RURITAGE središča podeželske dediščine (29. 3. 2019)
Vabilo na grajske prireditve ob odprtju sezone 2019 (29.–31. 3. 2019)

Dejavnosti


KIBLA PORTAL

KiBela

artKIT

KIBLA2LAB

Neformalno izobraževanje

Spremljevalni program

Sodelovanja in gostovanja

KIBAR

Za:misel

TOX

folio

Festivali


KIBLIX

MED

Festival ljubezni 2008-2012

Dnevi radovednosti 1997-2011

Ciklus (DA)(NE)S

Projekti, koprodukcije in mednarodna sodelovanja


Aktualni projekti
  - RUK
  - Risk Change / Tvegaj spremembo
  - Virtual Multimodal Museum (ViMM)
  - Ruritage
    - Lila Prap: Ljubezen
    - Festival ljubezni 2021
    - Srednjeveški dan na gradu Negova
    - Zeliščarski dan: NEGOVAnJE 2021 – pomlad
    - PRIDRUŽI SE RURITAGE FOTO NATEČAJU!
    - 35. zajtrk @ trajnost
    - FESTIVAL LJUBEZNI 2020
    - Zeliščarski dan NEGOVAnJE 2020-pomlad
    - Festival ljubezni
    - Posvet Priložnosti dediščine slovenskega podeželja
    - Vabilo na grajske prireditve ob odprtju sezone 2019
    - Zeliščarski dan na gradu Negova
    - Kabinet čudes
    - Novinarska konferenca ob odprtju RURITAGE središča podeželske dediščine
  - Caravan NEXT
  - Carnval
  - Mreža multimedijskih centrov
  - X-OP
  - Zelene veščine za mlade

Koprodukcije

Zaključeni projekti

Naročilo obvestil

Poiščite nas na socialnih omrežjih:Nagrada e-odličnost 2008
MULTIMEDIJSKI CENTER KIBLA / Ulica kneza Koclja 9, 2000 Maribor, Slovenija, Evropa
telefon: 059 076 371 ali 059 076 372 / e-pošta: kibla@kibla.org