English

CARAVAN NEXT

Feed the future: Art moving cities
(Nahranimo prihodnost: Umetnost, ki premika mesta)

 

USTVARJALNA EVROPA (2014–2020) Podprogram Kultura

EACEA

Partnerji projekta:

Nordisk Teaterlaboratorium, Odin Teatret – Danska

Università degli Studi di Torino, Dip. di Studi Umanistici (Unito – SCT Centre) – Italija

Centro de Arte y Producciones Teatrales SL (TNT Theatre) – Španija

Stowarzyszenie Edukacyino-Spoleczno-Kulturarne Teatr Brama (Brama Theatre) – Poljska

ZID Theatre (ZID Theatre) – Nizozemska

Truc spherique (TRUC) – Slovaška

Bürgerstiftung Rohrmeisterei Schwerte (Rohrmeisterei) – Nemčija

Technical University Of Crete (University of Crete) – Grčija

Farm in Cave – Češka

Omma Studio Private Non Profit Company (OMMA Theatre) – Grčija

Association des Agences de la Democratie Locale (ALDA) – Francija

KID KIBLA (Kibla) – Slovenija

Società Consortile per Azioni OGR-CRT (OGR – CRT) – Italija

ZAKAJ »CARAVAN NEXT. FEED THE FUTURE: ART MOVING CITIES«

Caravan NEXT izhaja iz izkušnje CARAVAN. Artists on the road, iz pridobljenih rezultatov in potreb, ki so se pojavile v času trajanja projekta. Še posebej se je v teh letih, ko so se na široko odprla vrata v mrežo socialnih gledališč in gledališč skupnosti (SCT gledališč) na evropski ravni, izoblikovala potreba in želja po organizaciji opravljenega dela in njegovi konsolidaciji v dolgoročno resničnost s prepoznavno evropsko identiteto, po razmisleku o novi prihodnosti gledališča ter o dogodku in kulturnem produktu, ki bi izhajala iz iskanja novega odnosa z občinstvom (»gledališče povsod in z vsakomer«). Številne skupnosti po vsej Evropi so ob poznavanju dela, ki je potekalo v okviru projekta CARAVAN – Artists on the road, izrazile željo po vključitvi v nove kulturne in gledališke dejavnosti. Caravan NEXT je odgovor na te potrebe: na potrebo po konsolidaciji metodologije SCT gledališč (izboljšanje in inovacije tistega, kar je bilo ustvarjeno v procesu oblikovanja), na potrebo in željo, da opravljeno delo resnično povežemo v nekaj, kar ne bo »zgolj« doživetje, temveč bo postalo resničnost.     

 

ZAKAJ »NEXT« (»prihodnji«)

– »prihodnost«, kot prihajajoči kuturni in družbeni izzivi, s katerimi se soočajo evropski državljani (tema projekta)

– jeziki in orodja digitalnih tehnologij, posvečeni avantgardnim kulturnim dejavnostim, ki zmeraj prinašajo nove priložnosti

– korak naprej v smeri novega načina razmišljanja o odnosu med Gledališčem in Občinstvom

– onkraj karavana (the Caravan): v projektu CARAVAN. Artists on the road je bila vloga »karavana« (vozila opremljenega z multimedijsko umetniško opremo) predvsem pritegniti pozornost k socialnim gledališčem in gledališčem skupnosti; zbrati ljudi in njihova mnenja. Z novim projektom pa želimo narediti pomemben korak naprej ter zbrati to, kar smo s karavanom simbolično (toda ne samo simbolično) tudi naredili.

 

CILJI

Caravan NEXT se osredotoča na vpeljevanje SCT gledaliških dogodkov v mesta v obliki množičnih prizorišč na prostem, lokalnih umetniških trgov, povezanih na evropski ravni (glokalni ravni), kot prostor, kjer bodo lahko zaživeli gledališki dogodki lokalnih prebivalcev, strokovnjakov in umetnikov.

 

Strateški cilji

1. MEDNARODNI SISTEM: razvoj integriranega evropskega sistema socialnih gledališč in gledališč skupnosti, namenjenih mednarodni izmenjavi kulturnih proizvodov in strokovnjakov; na trajen in trajnostno naravnan način; promoviranje sodelovanja med umetniki in strokovnjaki s področja SCT gledališč v mednarodni areni, s posebnim poudarkom na Evropi.

2. RAZVOJ OBČINSTVA: konsolidirati metodologijo evropskih SCT gledališč z namenom oblikovanja inovativnega in prenosljivega formata razvoja občinstva, s posebnim poudarkom na vključevanju novih občinstev v kulturno področje.

3. DIGITALNE TEHNOLOGIJE: razvoj integracije med digitalnimi tehnologijami in metodologijo SCT gledališč za omogočanje procesa razvoja občinstva, inovacije umetniških dogodkov in izboljšanje interakcije med lokalnimi in mednarodnimi nivoji.

4. USTVARJATI EVROPO: promovirati participatorno in proaktivno kulturno razmišljanje na temo  »biti evropski državljan«.

 

Specifični cilji

– Promoviranje kulturnega opolnomočenja znotraj skupnosti, s posebnim poudarkom na vključevanju novih skupin prebivalstva

– Vpeljati in utrditi veščine strokovnih delavcev na področju razvoja občinstva in uporabe digitalnih tehnologij v kulturi

– S pomočjo začrtanih poti vpeljati in utrditi veščine občinstva na področju jezika performativnih umetnosti in uporabe digitalnih tehnologij v kulturi

– Razvoj orodij na področju novih tehnologij, ki bodo uporabna pri postopkih razvijanja občinstva, kulturnega načrtovanja ter konstrukcije in utrditve mrež in mednarodnih izmenjav

– Ustvarjanje evropskega »poslovnega modela« SCT gledališča, pri čemer poslovni model pomeni sistem pravičnih možnosti za podpiranje rasti SCT gledališč v Evropi in razvoj enakih možnosti izmenjave za vse partnerje

Tako strateški kot specifični cilji so v skladu s cilji in prioritetami podprograma Kultura.

 

TEMA PROJEKTA

Polega razvoja metodologije SCT gledališč bo osnovna tema projekta »Nahranimo prihodnost: evropski izzivi v drugem tisočletju«. Caravan NEXT želi spodbuditi vse posameznike in vse skupnosti k razmisleku o aktivni vlogi evropskega državljana v smislu družbenih izzivov, ki so pred nami, kot so enakost spolov, sprejemanje drugih kultur, zaščita naravnega okolja ter vloga mladih v sodobni družbi.

Skozi proces razvoja občinstva se bodo strokovnjaki in državljani skupaj odločili o temah, okrog katerih se bodo vrtele kulturne dejavnosti projekta. Pri tem bodo uporabljeni sodelovalni procesi sprejemanja odločitev in glasovanje prek družabnih omrežij. 

 

PARTNERJI

Projektno partnerstvo sestavlja trdno jedro partnerjev, ki so že sodelovali pri projektu CARAVAN – Artists on the road (tisti, ki se niso odločili za sodelovanje pri Caravan NEXT nadaljujejo z delovanjem v evropski mreži SCT gledališč, v vzporednih projektih) ter skupina novih partnerjev, ki želijo projekt peljati naprej z implementacijo in konsolidacijo izkušnje projekta CARAVAN – Artists on the road.

 

Vodilni partner: Glede na specifiko projekta Caravan NEXT se je partnerstvo odločilo za novega vodilnega partnerja – Odin Teatret (Danska), ki ima za seboj 50 let izkušenj na področju umetnosti in kulturnega menedžmenta v Evropi in po svetu ter stabilno ekonomsko in materialno bazo. Nekdanji vodilni partner, Fundacija CRT, nadaljuje s sodelovanjem pri projektu pod imenom »OGR – CRT«.

 

Dva znanstvena partnerja: Unito – SCT Center (Italija) (soorganizator), Technical University of Create – TUC (Grčija)

Projekt bogatijo z odličnostjo na področju razvoja občinstva in digitalnih tehnologij. zadolženi so za nadzorne in evalvacijske aktivnosti ter izobraževanje strokovnjakov.

 

Šest gledaliških partnerjev: Odin Teatret (Danska) – vodilni partner, (soorganizator), ZID Theatre (Nizozemska), TNT Theatre (Španija), Brama Theatre (Poljska), TRUC Theatre (Slovaška), Rohrmeisterei (Nemčija)

Gre za partnerje z visoko umetniškim profilom in močno lokalno prisotnostjo, ki v projekt prinašajo strokovno znanje s področja jezikov performativnih in kulturnih organizacij.

 

Trije partnerji – skupnosti: ALDA (Francija) (soorganizator): OMMA Theatre (Grčija), Farm in Cave (Češka)

Projektu zagotavljajo izkušnje s področja mreženja, lokalnega vključevanja in razvoja občinstva.

 

Dva uredniška partnerja: OGR-CRT (Italija) (soorganizator), Kibla (Slovenija)

Poleg obsežnih izkušenj na področju medijske produkcije ti partnerji vzpostavljajo tesno povezavo med projektom in svetom komunikacijskih kanalov ter množične diseminacije. Z aktivnim sodelovanjem in uporabo lastnih virov pri realizaciji, zlasti na področju MICRO dogodkov, zagotavljajo neposreden stik z evropskimi teritoriji in post-projektno kontinuiteto aktivnosti in projekta samega.


Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina komunikacije jeizključno odgovornost avtorjev in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

Dogodki

CARAVAN NEXT – Najboljše iz obeh svetov, festival skupnostne umetnosti (Maribor, 8.–11. 2. 2017)
Festival skupnostne umetnosti sreda, 8. februar (8.2.2017)
Od monologa do dialoga - Fotografski natečaj (8.2.2017)
Delavnica Monolog ali dialog (gledališče zatiranih) (9.2.2017)
Nezaželeni prišleki
(9.2.2017)
Kantovanje (MARŠ 27) (9.2.2017)
Delavnica Monolog ali dialog (gledališče zatiranih) (10.2.2017)
Outopia - vaja iz participatorne demokracije (10.2.2017)
Delavnica Monolog ali dialog (gledališče zatiranih) (11.2.2017)
Performans udeležencev delavnice: MONODIA (11.2.2017)
Impro-performans: Banda Ferdamana in koncert Marš 27 (11.2.2017)
2016
Caravan Next Micro Event, Heraklion, Grčija (1. - 4. 9. 2016)
NA KOŽI / ABOVE THE SKIN (5. - 9. 12. 2016)

Dejavnosti


KIBLA PORTAL

KiBela

artKIT

KIBLA2LAB

Neformalno izobraževanje

Spremljevalni program

Sodelovanja in gostovanja

KIBAR

Za:misel

TOX

folio

Festivali


KIBLIX

MED

Festival ljubezni 2008-2012

Dnevi radovednosti 1997-2011

Ciklus (DA)(NE)S

Projekti, koprodukcije in mednarodna sodelovanja


Aktualni projekti
  - RUK
  - Digitalni dediščinski inkubator (DDI)
  - Virtualni multimodalni muzej (ViMM)
  - Ruritage
  - Caravan NEXT
  - Mreža multimedijskih centrov
  - X-OP

Koprodukcije

Zaključeni projekti

Naročilo obvestil

Poiščite nas na socialnih omrežjih:Nagrada e-odličnost 2008
MULTIMEDIJSKI CENTER KIBLA / Ulica kneza Koclja 9, 2000 Maribor, Slovenija, Evropa
telefon: 059 076 371 ali 059 076 372 / e-pošta: kibla@kibla.org