English

MB Mina


MB Mina = Mariborska INformacijska Ambasada


V projektu MB Mina sodelujejo naslednje mariborske institucije:
- Infopeka
- Mladinski kulturni center Maribor
- InfoČuk
- ZPM - info DUM
- Radio Marš
- PiP
- KID KIBLA.


Projekt MB Mina je vzpostavljen za izvajanje skupnih projektov na področju informiranja in svetovanja za mlade. Aktivnosti: izdajanje priročnikov, promocijskih zloženk, festival Mesto mladih, skupne aktivnosti na področju neformalnega izobraževanja...

Mladinsko informacijsko – svetovalna točka INFO KIBLA   
Program sodelovanja KID KIBLA − MINA  je izoblikovan na podlagi smernic prejšnjih let. Pokazale so namreč, da je posredovanje informacij v zvezi z uporabo računalniške programske opreme, omogočanje uporabe računalniške opreme in izvajanje delavnic, na katerih se lahko mladi podrobneje seznanijo o sodobnih informacijskih temah, po odzivnosti mladih ne samo zaželeno, temveč v vsakem univerzitetnem mestu tudi nujno. Prav tako je še zmeraj (in vedno bolj) prisotno povpraševanje po informacijah s poudarkom na študiju in štipendijah doma in v tujini.  

Ciljna populacija in starostna struktura udeležencev::  
· srednješolska mladina do 19. leta;
· študentke in študenti;
· mladi diplomanti;
· ostali zainteresirani.       

Glede na obiskanost mladinsko informacijske svetovalne točke v KID KIBLA ocenjujemo, da so najpogostejši uporabniki naših storitev predvsem mladi v izobraževalnem procesu. Izpostavljeni so izobraževalnim planom, ki zahtevajo uporabo sodobne informacijske tehnologije, s katero poglabljajo in pospešujejo  programe na tem področju. Prav tako je s strani ciljne populacije prisotna potreba po strnjenih informacijah o študiju in štipendijah in njih nahajanju na enem mestu. Odzivnost ciljne populacij je zato velika.  


DOSTOPNOST IZVAJANJA PROGRAMA ZA UPORABNIKE  
V svetovalno informacijskem centru je za obiskovalce vse delovne dni v letu od 9.00 do 22.00 (v okviru SRC-a vsak dan v tednu, razen vikendov, od 10.00 do 20.00) na voljo informator - svetovalec, ki obiskovalcem pomaga pri iskanju informacij v zvezi s šolanjem, štipendijami, mednarodnimi izobraževalnimi možnostmi, aktivnim preživljanjem prostega časa in podobnih informacij, hkrati s svetovanjem o splošni uporabi svetovnega spleta in drugih računalniških aplikacij, ki so za ciljno publiko relevantni.  


SEZNANJENOST MLADIH Z MOŽNOSTJO UPORABE STORITEV   Obveščanje mladih poteka preko raznih medijev. Vse informacije so dosegljive na: 
- spletni strani  SRCa - http://www.ljudmila.org/srce
- spletni strani  MMC Kibla – http://www.kibla.org   
- spletni strani Komunikacijsko informacijske točke (KIT)      http://kit.kibla.si
- elektronskem glasilu SRCINFO
- mesečnem časopisu Mimogrede
- promocijskem materialu SRCINFO – letaki, ki so dosegljivi na različnih javnih točkah v Mariboru.
- ostalem promocijskem materialu, ki bo občasno izdan in izdelan za namene obveščanja o možnosti informiranja, pridobivanja informacij in znanja ter ostalih relevantnih dogodkih in dejavnostih, ki bodo potekale v okviru tega programa      


RAČUNALNIŠKO SVETOVANJE  
V Multimedijskem centru Kibla obratuje KIBER salon oziroma kibernetični laboratorij.  V njem lahko mladi po letih in srcu uporabljajo najsodobnejšo strojno in programsko računalniško opremo. Uporabniki imajo na razpolago deset računalnikov. Poleg splošnih informacij, ki so vezane na splet, je zelo pomembna uporaba programov oz. urejevalnikov besedil ter podatkovnih baz. Število uporabnikov, ki ne iščejo zgolj osnovnih računalniških informacij iz dneva v dan strmo narašča. Usposobljeni informatorji so na voljo ciljnim uporabnikom s posredovanjem  vrste praktičnih informacij, od svetovanja glede nakupa računalnika, uporabljanja le-tega, odpravljanje virusov, konfiguracij in zaščiti računalnika, do zahtevnejših vprašanj o postavitvi strežnika, izvedbi domačega omrežja in uporabi brezžičnega interneta. Študentom in dijakom so na voljo tudi informacije o uporabi raznih računalniških programov v razne koristne namene (pisanje seminarskih in diplomskih nalog, izdelava tabel in grafičnih elementov, multimedijske predstavitve…). Svetovanje na področju uporabe računalnikov je na podlagi tega nujno potrebno za osveščanje mladine v sodobni informacijski družbi.    

Dejavnosti


KIBLA PORTAL

KiBela

artKIT

KIBLA2LAB

Neformalno izobraževanje

Spremljevalni program

Sodelovanja in gostovanja

KIBAR

Za:misel

TOX

folio

Festivali


KIBLIX

MED

Festival ljubezni 2008-2012

Dnevi radovednosti 1997-2011

Ciklus (DA)(NE)S

Projekti, koprodukcije in mednarodna sodelovanja


Aktualni projekti

Koprodukcije

Zaključeni projekti
  - Risk Change / Tvegaj spremembo
  - Zelene veščine za mlade
  - Carnval
  - mGames - Mobile Games
  - VETLICAT
  - eCultSkills
  - ECultValue
  - Soft Control
  - Evropska prestolnica kulture
  - Program Kultura
  - Kultura 2000
  - Mladi v akciji
  - IPA SI-HR 2007–2013
  - Socrates-Grundtvig
  - EMF
  - e-Contentplus
  - Leonardo da Vinci
  - Lektor
  - INDU.PIK
  - Patent
  - Europrix TTA
  - EMMA
  - Slovenske koprodukcije in sodelovanja
  - MB Mina
  - WSA

Naročilo obvestil

Poiščite nas na socialnih omrežjih:Nagrada e-odličnost 2008
MULTIMEDIJSKI CENTER KIBLA / Ulica kneza Koclja 9, 2000 Maribor, Slovenija, Evropa
telefon: 059 076 371 ali 059 076 372 / e-pošta: kibla@kibla.org