Slovensko
Bethel, California by Cameron BobroTrack list:
1. Light a Candle, Mariposa / Prižgi svečo, Mariposa, 0:42
2. I’ll be coming in on the Starlight Express / Prispel bom na Starlight
Expressu, 2:55
3. Sweating like a Whore on Dollar-Day / Švicam kot kurba v akcijski
ponudbi, 1:11
4. He did a Houdini / Izvedel je Houdinija, 2:20
5. I Looked to my Left / Pogledal sem na levo, 3:00
6. Highway of the Golden Coast / Avtocesta vzdolž Zlate obale, 1:52
7. Rain, Take My Hand / Dež, primi me za roko, 2:28
8. Golden Poppy / Zlati mak, 3:12
9. The Heat is like a Hate / Vročina je kot sovraštvo, 2:53
10. Young Lady shaped like a Studebaker / Mladenka s telesom Studebakerja,
2:23
11. Eldorado / Eldorado (words by E.A. Poe / besedilo E. A. Poe), 1:26
12. Grunting like a Swine / Krulim kot svinja, 1:25
13. Violin Case / Kovček za violino (oud by Peter Tomaž Dobrila), 2:56
14. Blink Back Your Tears, Dishwater Princess / Odmežikaj svoje solze,
kraljica pomivalnega stroja, 1:56
15. The Last Lady is at the Door (Death is a Woman) / Poslednja dama je
pred vrati (Smrt je Ženska), 2:24
16. Gunfight at the Cocaine Corral / Strelski obračun pri Kokain Corralu,
2:00
17. Angel of Broken Glass / Angel razbitega stekla, 1:13
18. Swim down the River to the Sounding Sea / Zaplavaj po reki do
Zvenečega morja, 2:36
19. The Sunlight’s Arms / Objem sončne svetlobe (add. vocals /
spremljevalni vokal: Živan Bobro), 1:2
20. Gonna Bite Me Off a Piece of the Sky / Odgriznil si bom košček neba
(oud and cümbüş by P. T. Dobrila), 2:30
21. No Stars Shine Straight in this Meridian (Let’s Call this Place the
Queen of Angels) 
      / Na tem poldnevniku ne sijejo zvezde (Imenujva ta
kraj Kraljica angelov), 1:1
22. One Day, Someday, Not Today / Nekoč, nekega dne, ne danes (oud by
Peter Tomaž Dobrila), 3:01
23. Take the Wheel / Zgrabi volan, 0:52
24. Let Me Tell you About this Thing called Home / Naj ti povem o zadevi,
ki ji pravimo dom, 2:01
25. Write a Better End to this, Frontier Girl / Spesni boljši konec, dekle
z obrobja, 0:48

Sections


KIBLA PORTAL

Kibela, space for art

artKIT

Informal education

Accompanying art program

Coproductions

KiBar: cybernetic bar

Za:misel bookstore

TOX
  - TOX online
  - Music production

folio

Festivals


KIBLIX

MED

Festival of Love 2008-2012

Days of Curiosity

(DA)(NE)S

Projects, Coproduction and International Cooperation


Current Projects

Past Projects

Subscribe to newsletters

Find us on:E-Excellence Award 2008
MULTIMEDIJSKI CENTER KIBLA / Ulica kneza Koclja 9, 2000 Maribor, Slovenija, Evropa
telefon: 059 076 371 ali 059 076 372 / e-pošta: kibla@kibla.org