Slovensko

ALDA – Adult Learners in Digital Art

ALDA – Adult Learners in Digital Art / Odrasli učeči v digitalni umetnosti
Program Socrates – projekt Grundtvig partnerstva
Trajanje 2006 – 2008

Koordinator:
Kulturno Izobraževalno Društvo Kibla
Partnerja:
AltArt, Cluj, Romunija
13 m3 (13 kubikov), Bratislava, Slovaška

Obravnavane teme: osnovne spretnosti, medkulturne teme, informacijska in komunikacijska tehnologija, umetnost, glasba, kultura, mediji
Aktivnosti: delavnice, intenzivne diskusije, spletne aktivnosti
Ciljna skupina: lokalna skupnost, odrasli, ki se ukvarjajo z digitalno umetnostjo, manjšine, migranti
Pričakovani končni izdelki / rezultati projekta: spletna stran, izvedene delavnice, novi metodološki pristopi

Vsebina projekta:
Namen ALDA projekta je, da pospešuje in podpira razvoj učnega partnerstva med odraslimi učenci digitalne umetnosti, in posebej, da stimulira izmenjavo idej med učitelji, mentorji in odraslimi učenci na eni strani in umetniki, oblikovalci in posredovalci vsebine na drugi. Projekt združuje prepoznavne partnerje, vpletene v promocijo digitalne kulture in umetnosti v Evropi, ki si delijo podobne izkušnje pri izobraževanju odraslih skozi formalne in neformalne izobraževalne serije delavnic, seminarjev in predavanj s ciljem predstaviti in pospeševati progresivne kreativne tehnike, prav tako kot kritična izhodišča, povezana s sečiščem umetnosti in IKT. Udeleženci si bodo izmenjali izkušnje njihovega vsakdanjega dela, da bi zaključili z inovativnimi metodološkimi pristopi, ki bi odsevali skozi spreminjajoče se trende v sodobnih kulturnih primerih. Glavni cilj tega projekta je internacionalizirati izobraževanje za odrasle na področju digitalne umetnosti s pomočjo procesov, usmerjenih v številne sestanke in diskusije, ki se bodo osredotočili na nadaljnje izboljšanje kakovosti in na pomembnost učnih priložnosti.

Cilji projekta:
• ohranjevati in nadalje razvijati izobraževalna partnerstva med odraslimi učenci na področju
digitalne umetnosti;
• spodbujati mednarodne izmenjave idej med učenci in učitelji;
• pomagati vsem sodelujočim organizacijam najti navdihe za nove načine dela;
• organizirati sestanke, ki bodo krepili kakovost in pomen možnosti izobraževanja;
• razvijati metodološke pristope v izobraževanju odraslih na področju digitalne umetnosti;
• dvigniti ugled sodelujočih organizacij na lokalni in mednarodni ravni.

Kontaktna oseba:
 Peter Tomaž Dobrila
e-pošta: Peter-Tomaz.Dobrila@kibla.si

Zbornik projektov - Učnih partnerstev 2001 – 2006

Sections


KIBLA PORTAL

KiBela

artKIT

KIBLA2LAB

Neformalno izobraževanje

Spremljevalni program

Sodelovanja in gostovanja

KIBAR

Za:misel

TOX

folio

Festivals


KIBLIX

MED

Festival ljubezni 2008-2012

Dnevi radovednosti 1997-2011

Ciklus (DA)(NE)S

Projects, Coproduction and International Cooperation


Aktualni projekti

Koprodukcije

Zaključeni projekti
  - Risk Change / Tvegaj spremembo
  - Zelene veščine za mlade
  - Carnval
  - mGames - Mobile Games
  - VETLICAT
  - eCultSkills
  - ECultValue
  - Soft Control
  - Evropska prestolnica kulture
  - Program Kultura
  - Kultura 2000
  - Mladi v akciji
  - IPA SI-HR 2007–2013
  - Socrates-Grundtvig
    - ALDA – Adult Learners in Digital Art
  - EMF
  - e-Contentplus
  - Leonardo da Vinci
  - Lektor
  - INDU.PIK
  - Patent
  - Europrix TTA
  - EMMA
  - Slovenske koprodukcije in sodelovanja
  - MB Mina
  - WSA

Subscribe to newsletters

Poiščite nas na socialnih omrežjih:Nagrada e-odličnost 2008
MULTIMEDIJSKI CENTER KIBLA / Ulica kneza Koclja 9, 2000 Maribor, Slovenija, Evropa
telefon: 059 076 371 ali 059 076 372 / e-pošta: kibla@kibla.org