Slovensko

Posvet Priložnosti dediščine slovenskega podeželja

Posvet Priložnosti dediščine slovenskega podeželja
torek, 16. april 2019
Fakulteta za arhitekturo UL, Zoisova 12, Ljubljana

O Mednarodnem dnevu spomenikov in spomeniških območij

Leta 1982 je Mednarodno združenje za spomenike in spomeniška območja ICOMOS 18. april razglasilo za Mednarodni dan spomenikov in spomeniških območij. Naslednje leto ga je potrdila tudi Generalna skupščina UNESCO. Od takrat ga obeležujemo vsako leto in ob tem širšo javnost opozarjamo na pomen in vlogo kulturne dediščine, ne le njenih najpomembnejših spomenikov.

Tema 2019: Krajine podeželja

Tema praznovanja letošnjega Mednarodnega dneva spomenikov in spomeniških območij izpostavlja kulturne krajine in dediščino podeželja, da bi opozorili na pomen ohranjanja raznolikosti vseh prvin prostora podeželja ter na številne izzive varovanja, ki jih na tem področju prinaša sodobnost. Predvsem pa želimo opozoriti na soodvisno povezanost odgovornega razvoja in ohranjanja podeželja kot temeljev naše identitete na eni strani in na drugi kot ključnega nosilca trajnostne prihodnosti.

Posvet Priložnosti dediščine slovenskega podeželja

Krajine podeželja so skozi čas nakopičile izjemno zakladnico snovne in nesnovne dediščine, ki je vseskozi odražala prilagajanje človeka naravnim danostim, kulturnim, družbenim političnim in gospodarskim razmeram. Rečemo lahko, da so krajine podeželja tudi v Sloveniji tiste, ki odražajo najdaljšo razvojno kontinuiteto, zato predstavljajo zakladnico naše identitete in hkrati tradicionalne raznolikosti.

Sodelujoči na posvetu:

Sonja Ifko, predsednica ICOMOS Slovenija
Matej Blenkuš, dekan Fakultete za arhitekturo UL
Marjutka Hafner, direktorica Urada za UNESCO
Maja Bahar Didović, v.d. generalne direktorice Direktorata za kulturno dediščino, Ministrstvo za kulturo

Predavanja
Živa Deu, Visoka šola za oblikovanje materialov Ljubljana
Mojca Golobič, Oddelek za krajinsko arhitekturo, Biotehniška fakulteta UL
Jelena Hladnik, Ministrstvo za okolje in prostor
Marjeta Jerič, Ministrstvo za kmetijstvo
Renata Kosi, KGZS-Zavod Celje, Združenje turističnih kmetij Slovenije

Primeri dobre prakse – okrogla miza
Rosana Cerkvenik, Park Škocjanske jame
Štefan Čelan, ZRS Bistra Ptuj
Zvezda Koželj, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Matija Črešnar, Filozofska fakulteta UL in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Peter Tomaž Dobrila, KIBLA Maribor
Nataša Kolenc, arhitektka konservatorka
Tina Novak Samec, Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda
Alenka Fikfak, Fakulteta za arhitekturo UL

PROGRAM (PDF)

 

 

Organizator posveta je Slovensko nacionalno združenje za spomenike in spomeniška območja – Združenje ICOMOS Slovenija je nepridobitna nevladna organizacija v javnem interesu na področju kulturne dediščine.

KID KIBLA sodeluje na posvetu v okviru projekta Ruritage - RURITAGE uvaja nov, z dediščino voden pristop k obnavljanju podeželja, s katerim podeželska območja spreminja v demonstracijske laboratorije za trajnostni razvoj s krepitvijo njihovega edinstvenega dediščinskega potenciala.

Namen RURITAGE je spodbujanje potenciala socialnih inovacij in zagotavljanje stalnega prenosa znanja in vzajemnega učenja. Podpiral in vzpodbujal bo prenos znanja in krepitev zmogljivosti med vzorčnimi modeli in replikatorji tako v interakciji iz-oči-v-oči kot z resnimi igrami skozi štiri faze razvoja in implementacije z dediščino vodenih regeneracijskih strategij podeželja v različnih partnerskih regijah.

__
Projekt RURITAGE – Dediščina za regeneracijo podeželja je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020 v okviru sporazuma o dodelitvi sredstev št. 776465.

Spletna stran: https://www.ruritage.eu/
Twitter: https://twitter.com/ruritage
Instagram: https://www.instagram.com/ruritage/
Facebook: https://www.facebook.com/ruritage/

Sections


KIBLA PORTAL

KiBela

artKIT

KIBLA2LAB

Neformalno izobraževanje

Spremljevalni program

Sodelovanja in gostovanja

KIBAR

Za:misel

TOX

folio

Festivals


KIBLIX

MED

Festival ljubezni 2008-2012

Dnevi radovednosti 1997-2011

Ciklus (DA)(NE)S

Projects, Coproduction and International Cooperation


Aktualni projekti
  - RUK
  - Digitalni dediščinski inkubator (DDI)
  - Virtualni multimodalni muzej (ViMM)
  - Ruritage
    - Marjan Manček: Risano z ljubeznijo
    - Festival ljubezni 2022
    - Grajski dan na gradu Negova
    - Zeliščarski dan: NEGOVAnJE 2022
    - Tiskovna konferenca na gradu Negova 2022
    - Poziv k sodelovanju na zeliščarskem dnevu na gradu Negova
    - Lila Prap, prejemnica nagrade Hinka Smrekarja
    - Dediščina za regeneracijo podeželja
    - Lila Prap: Ljubezen
    - Festival ljubezni 2021
    - Srednjeveški dan na gradu Negova
    - Zeliščarski dan: NEGOVAnJE 2021 – pomlad
    - Razstava fotografskega natečaja RURITAGE
    - Tiskovna konferenca na gradu Negova 2021
    - PRIDRUŽI SE RURITAGE FOTO NATEČAJU!
    - 35. zajtrk @ trajnost
    - FESTIVAL LJUBEZNI 2020
    - Tiskovna konferenca na gradu Negova 2020
    - Zeliščarski dan NEGOVAnJE 2020-pomlad
    - Manica Klenovšek Musil: Tekstilne ilustracije
    - Festival ljubezni
    - Posvet Priložnosti dediščine slovenskega podeželja
    - Vabilo na grajske prireditve ob odprtju sezone 2019
    - Zeliščarski dan na gradu Negova
    - Kabinet čudes
    - Novinarska konferenca ob odprtju RURITAGE središča podeželske dediščine
  - Caravan NEXT
  - Mreža multimedijskih centrov
  - X-OP

Koprodukcije

Zaključeni projekti

Subscribe to newsletters

Poiščite nas na socialnih omrežjih:Nagrada e-odličnost 2008
MULTIMEDIJSKI CENTER KIBLA / Ulica kneza Koclja 9, 2000 Maribor, Slovenija, Evropa
telefon: 059 076 371 ali 059 076 372 / e-pošta: kibla@kibla.org