Slovensko
JOCONDA, Kick-Off Meeting, Lausanne, Switzerland, 20–21 October 2011

V Lausannu je med 20. in 21. oktobrom 2011 potekal dan in pol trajajoč začetni sestanek  v hotelu Novotel, Bussigny-Lausanne, prisotni pa so bili vsi partnerji iz 9 držav EU.

Koordinator začetnega sestanka JOCONDE je bil g. Francois Adoue, koordinator projekta iz Maison de la Promotion Sociale v Franciji.

Sestanek v Lausannu je imel dva cilja: (i) lansiranje projekta ter pridobitev podpore in natančnejših informacij s strani partnerskih organizacij o tem, kako se bodo izvajale aktivnosti projekta ter o vzdrževanju njegovih rezultatov in nalog v prihodnosti; ter (ii) deliti in razumeti cilje in pričakovane rezultate projekta, jih izpiliti ter razdelati natančen delovni in časovni načrt projekta.

S projektom JOCONDA želimo doseči več ciljev:

  • Identifikacija tveganj povezanih z varnostjo in zdravjem pri delu konservatorjev. Vzpostaviti kontakt z evropskimi društvi in izobraževalnimi centri za izbor primerov najboljših praks ter rešitev s tega področja.  
  • Osnovna vizija stanja v Evropi, ki bo služila ustvarjanju evropskega, multimedijsko podprtega izobraževanja.
  • Ustvariti belo knjigo za evropske javne trge, za zaščito konservatorjev pred nevarnimi delovnimi okoliščinami.
  • Izgradnja mreže, masovna prisotnost medijev in povezava z iniciativami Evropskega okvirja poklicnih kvalifikacij (EQF).

Sections


KIBLA PORTAL

KiBela, space for art

artKIT

KIBLA2LAB

Informal education

Accompanying art program

Coproductions

KiBar: cybernetic bar

Za:misel bookstore

TOX

folio

Festivals


KIBLIX

MED

Festival of Love 2008-2012

Days of Curiosity

(DA)(NE)S

Projects, Coproduction and International Cooperation


Current Projects

Coproductions

Past Projects
  - Risk Change
  - Green Energy Skills
  - Carnval
  - Projekt Mobilne igre v mladinskem delu – mGames
  - VETLICAT
  - eCultSkills
  - ECultValue
  - Soft Control
  - European Capital of Culture
  - Program Kultura
  - Culture 2000
  - Youth in action
  - IPA SI-HR 2007–2013
  - European Multimedia Forum
  - e-Contentplus Programme
  - Leonardo da Vinci
    - Joconda
    - EQF Code
  - Lektor
  - Interreg: INDU.PIK
  - Europrix Top Talent Award
  - EMMA
  - Slovenian coproductions and cooperations

Subscribe to newsletters

Find us on:E-Excellence Award 2008
MULTIMEDIJSKI CENTER KIBLA / Ulica kneza Koclja 9, 2000 Maribor, Slovenija, Evropa
telefon: 059 076 371 ali 059 076 372 / e-pošta: kibla@kibla.org