English

Jesenska šola slovenščine Ona2

Jesenska šola slovenščine Ona2 je projekt, ki s svojim programom že tretje leto zapored stremi k sodobnim teoretično-jezikoslovnim spoznanjem, hkrati pa z razgibanim kulturno-umetniškim programom prikaže praktično in živo rabo slovenskega jezika, s čimer se udeležencem šole približa in olajša vsakdanja komunikacija v učečem se jeziku.

Šola izhaja iz temeljne posebnosti slovenskega jezika, to je dvojine, ki ji že od vsega začetka posvečamo največ pozornosti.  

Namen Jesenske šole slovenščine Ona2 je uporabnika jezika seznaniti s posebnostmi slovenskega jezika (ki mu v večji meri povzročajo tudi največ težav pri komunikaciji) in ga navajati k pridobivanju pragmatičnih izkušenj.  

PROGRAM
Filozofska fakulteta Maribor, Koroška cesta 160, 2000 Maribor, locirana v prostorih Pedagoške fakultete

četrtek, 7. 12. 2006
16.00–17.00 uvod v Jesensko šolo slovenščine Ona2 (Filozofska fakulteta Maribor)
17.00–18.00 jezikoslovne vaje – Katja Koroša, prof. (Filozofska fakulteta Maribor)
18.15–19.00 debata in primerjava slovenskega jezika z maternim jezikom udeležencev (Filozofska fakulteta Maribor)

petek, 8. 12. 2006
9.00–10.15 jezikoslovno predavanje – doc. dr. Drago Unuk (Filozofska
fakulteta Maribor)
10.30–12.00 literarno predavanje – red. prof. dr. Miran Štuhec (Filozofska fakulteta Maribor)
12.00–14.00 čas za kosilo
14.00–15.30 dvojina v slovenskem jeziku (Filozofska fakulteta Maribor)
17.10–18.00 govorno-jezikovne vaje (Filozofska fakulteta Maribor)
20.30–21.30 literarno-plesna predstava Go – Jan Grabnar, Marko Urbanek (MMC Kibla)

sobota, 9. 12. 2006
9.30–11.00 jezikoslovno predavanje – doc. dr. Vlado Nartnik (Filozofska fakulteta Maribor)
10.15–12.30 nadaljevanje jezikoslovnih vaj in pogovor (Filozofska fakulteta Maribor)
12.30–14.00 čas za kosilo
14.00–15.30 literarna delavnica – Andrej Rozman Roza (MMC Kibla)
15.45–16.30 evalvacija Jesenske šole slovenščine Ona2 (MMC Kibla)
16.30–17.30 zaključek Jesenske šole slovenščine Ona2; nastop literata – Andrej Rozman Roza (Kibla)

Zaključek Jesenske šole slovenščine Ona2, ki se je zgodil 9. decembra ob 16.30 v MMC Kibla, je bil namenjen vsem zabave željnim obiskovalcem. Zabaval nas je Andrej Rozman Roza.

Udeleženci Jesenske šole slovenščine Ona2 so dobili vedenja in znanje o specifičnostih slovenskega jezika, uporabna znanja za boljše razumevanje slovenske literature in slovenske jezikovne skupnosti, k čemur štejemo zgodovino Slovencev in jezika, navade in šege, slove(a)nsko mitologijo, kulinariko, turizem ipd. Ob tem programu smo pozornost posvetili tudi zgodovinski povezanosti s slovanskimi jeziki in vplivu tujih jezikov na slovenščino.  

Posebna pozornost je bila namenjena kreativnosti v slovenskem jeziku oziroma z jezikom. V ta namen smo pripravili predavanja in ustvarjalne delavnice s področij, ki nas spremljajo v vsakdanjem življenju: oglaševanje, javni nastop ipd.  

Poleg ostalih vsebinskih ciljev so osnovni cilji projekta Jesenska šola slovenščine Ona2:  
- nega, ohranjanje in promocija dvojine;
- seznanitev udeležencev z zgodovinskim razvojem dvojine od praslovanščine do danes ter prikaz vzrokov in posledic postopnega izginjanja te posebnosti iz jezikov;
- zagotoviti brezplačno Jesensko šolo slovenščine Ona2 za 25 udeležencev.

Fotografije: plesna predstava Go


Fotografije: zaključek z Andrejem Rozmanom Rozo

Dejavnosti


KIBLA PORTAL

KiBela

artKIT

KIBLA2LAB

Neformalno izobraževanje
  - Mladinski program

Spremljevalni program

Sodelovanja in gostovanja

KIBAR

Za:misel

TOX

folio

Festivali


KIBLIX

MED

Festival ljubezni 2008-2012

Dnevi radovednosti 1997-2011

Ciklus (DA)(NE)S

Projekti, koprodukcije in mednarodna sodelovanja


Aktualni projekti

Koprodukcije

Zaključeni projekti

Naročilo obvestil

Poiščite nas na socialnih omrežjih:Nagrada e-odličnost 2008
MULTIMEDIJSKI CENTER KIBLA / Ulica kneza Koclja 9, 2000 Maribor, Slovenija, Evropa
telefon: 059 076 371 ali 059 076 372 / e-pošta: kibla@kibla.org