English

Virtual Centre Media NetVirtualni center za ko-produkcijo in promocijo modernih vizualnih umetnosti (kibernetična umetnost, video umetnost, digitalna fotografija, multimedijsko oblikovanje), in za so-organizacijo spletnih dogodkov ter dogodkov v resničnem prostoru. Ta elektronski center je splošna podlaga za mrežo evropskih centrov in festivalov, ki temelji na skupnem serverju. Center je zasnovala, oblikovala in vodila interdisciplinarna ekipa so-organizatorjev in partnerjev.  

Media _Net tvori platformo sodelovanja med petimi glavnimi interdisciplinarnimi centri in njihovimi partnerji in predstavlja skupen prostor za ko-produkcijo spletno zasnovanih dogodkov ter dogodkov v resničnem prostoru, prenos informacij in promocijo kreativnih medijev. Omogoča skupno delo umetnikov in teoretikov iz držav, ki pri projektu sodelujejo. Prav tako omogoča izobraževanje umetnikov in strokovnjakov na področju novih medijev. Tako bodo nekatere najboljše evropske institucije imele možnost stalnega sodelovanja in medsebojnega spajanja in bodo ustvarjale skupno miselne podlago, skupne pobude in skupne projekte. 

Media_Net  organizira dogodke, kot so: tematsko obarvane spletne klepetalnice, avdio-vizualen prenos medijskih aktivnosti na spletu, virtualni festivali, spletne predstave, telekonference, spletne delavnice ter delavnice v resničnem prostoru, izobraževalni seminarji,…  
Media_Net  oblikuje, gosti in arhivira moderne vizualne umetnosti, kot so kibernetična umetnost, video umetnost, digitalna fotografija, multimedijsko oblikovanje,…  
Media_Net prav tako izdeluje in gosti podatkovne baze, katerih cilj je razširjanje določenih informacij na umetniškem in teoretičnem nivoju in v povezavi z umetnostjo in novo tehnologijo, ter podatkovnih baz z umetniško in informativno vsebino, namenjeno vsem obiskovalcem.  

Cilji:
Zasnova in razvoj virtualnega centra, ki na kreativen in dinamičen način združuje različne miselnosti, delovne izkušnje in strukture interdisciplinarnih ekip zahodnih in vzhodnoevropskih institucij in z uporabo novih medijev seznanja globalno javnost o dogodkih na področju vizualnih umetnosti. Razvoj medkulturne komunikacije in sodelovanja med evropskimi narodi z ozirom na stalno spreminjajoče se področje novih medijev in sodelovanja med kulturnimi centri, pomembnimi umetniki, teoretiki in splošno javnostjo. Postavitev več-funkcionalne platforme za komunikacijo med različnim občinstvom in različnimi ciljnimi skupinami na globalnem nivoju. Razširjanje informacij o glavnih evropskih dogodkih na področju sodobne in moderne vizualne umetnosti.Izboljšanje dostopa in prenosa informacij, ki zadevajo določene umetniške in znanstvene teme. Razširjanje informacij splošni javnosti, s posebnim poudarkom na umetnikih, strokovnjakih na področju kulture in mladini. Ohranjanje in pozitivno izkoriščanje kulturne pluralnosti ter uveljavljanje kulturnih vezi med različnimi narodi. Podpora in prizadevanje za nove oblike kulturnega izražanja in načine seznanjanja javnosti o teh novostih. Promocija kreativnosti preko modernih komunikacijskih sredstvih. Motivacija mladih umetnikov za delovanje na področju modernih vizualnih umetnosti, kot so kibernetična in video umetnost ter kreativna uporaba novih tehnologij. Predstavitev in promocija ustvarjalcev sodobne in moderne vizualne umetnosti preko medmrežja, avdio-video prenosa na spletu, podatkovnih baz, spletnih forumov in kulturnih prireditev na spletu in v resničnem prostoru. Podpora in promocija sodelovanja med umetniki, teoretiki, znanstveniki, tehniki in strokovnjaki. Razvoj novih oblik kulturnega izražanja. Razširjanje kulture, predvsem evropske, na svetovnem nivoju.


Pričakovani rezultati:

Ustvarjanje inovativnih struktur, ki bodo združile interdisciplinarne centre iz vzhodne in zahodne Evrope v skupno virtualno zemljišče komunikacij, sodelovanja, pretoka informacij in soustvarjanja. Širok sprejem uporabnikov zaradi interdisciplinarnega pretoka informacij in različne ponudbe. Ustvarjanje in promocija sodobne in moderne vizualne umetnosti.Slovesna otvoritev tesnega sodelovanja med nekaterimi priznanimi evropskimi centri, posledica česar bodo skupne aktivnosti, mobilnost umetnikov in strokovnjakov ter ustanovitev aktivne in ustvarjalne mreže kulturnih delavcev. Razširjanje znanja na področju novih medijev, tehnologije in modernih oblik umetnosti in umetniškega izražanja. Inovativna uporaba novih tehnologij. 


Načini implementacije:

Najem skupnega močnega serverja.Skupna zasnova in oblikovanje struktur in dejavnosti virtualnega centra Media_Net, na način, ki bo podpiral interdisciplinarne dejavnosti/dogodke, temelječe na skupnih ciljih in potrebah. Uporaba festivalov in drugih dejavnosti, ki jih bodo vpleteni centri organizirali, kot priložnost za srečanja in diskusije med sodelujočimi. Vsi vključeni centri bodo posledično prevzeli moderiranje in vodenje virtualnega centra Media_Net za čas, ki bo določen glede na čas, ki ga vsak izmed centrov porabi za glavne dogodke v resničnem prostoru (festivali, delavnice, simpoziji, razstave, drugo). Organiziranje pogostih virtualnih srečanj med predstavniki posameznih centrov v obliki klepetalnic, z namenom ustanoviti, ohranjati in razvijati komuniciranje ter procese sodelovanja.Stalen razvoj povratnih informacij.


Partnerji:  

Vodja projekta je FOURNOS Multi-dynamic Communication Network (Grčija). So-organizatorji so: European Media Art Festival (Nemčija), CICV Pierre Schaeffer (Francija) Foundation for Art and Creative Technology (Velika Britanija), Municipality of Spetses (Grčija), Multimedijski center KIBLA (Slovenija), Student Computer Art Society (Bulgarija), V2 or AXIS (Nizozemska).
Partnerji: Mappe Festival Internazionale (Italija) in International Centre for Contemporary Art -Bucharest (Romunija).    

Dejavnosti


KIBLA PORTAL

KiBela
  - arhiv
  - tehnični podatki
  - sodelovanja

artKIT

KIBLA2LAB

Neformalno izobraževanje

Spremljevalni program

Sodelovanja in gostovanja

KIBAR

Za:misel

TOX

folio

Festivali


KIBLIX

MED

Festival ljubezni 2008-2012

Dnevi radovednosti 1997-2011

Ciklus (DA)(NE)S

Projekti, koprodukcije in mednarodna sodelovanja


Aktualni projekti

Koprodukcije

Zaključeni projekti

Naročilo obvestil

Poiščite nas na socialnih omrežjih:Nagrada e-odličnost 2008
MULTIMEDIJSKI CENTER KIBLA / Ulica kneza Koclja 9, 2000 Maribor, Slovenija, Evropa
telefon: 059 076 371 ali 059 076 372 / e-pošta: kibla@kibla.org