English

"O" - Refleksija umetnosti: O samostojnem kuratorju vs. institucionaliziranem kuratorju

Kibla, sreda, 30.4.2008, ob 19. uri - četrti dogodek kuratorskega projekta Petre Kapš »O« - refleksija umetnosti: O samostojnem kuratorju vs. institucionaliziranem kuratorju.

Gostji: Maja Škerbot in Beti Žerovc

Diskusija je soočila prevladujoči statusni poziciji kuratorja – na eni strani samostojnega akterja in na drugi trajno delujočega (zaposlenega) v določeni umetnostni instituciji. Ali sploh lahko govorimo o razlikah? Ali te izvirajo zgolj iz različnega položaja, pogoji dela in naravnanosti pa so isti, ali pa dejansko obstajajo drugačna izhodišča in delovne platforme? Osvetljeni so bili pogoji kuratorske prakse, načini dela, motivacije, oblike sodelovanja z umetniki ter drugimi posamezniki in skupinami, sooblikovalci umetnosti in družbene realnosti. Pogovor je bil usmerjen v razumevanje vzvodov delovanja, načine vstopanja v polje sodobne umetnosti in njegovo strukturiranje, vzpostavljanje kontekstov za predstavljanje in distribucijo umetniške ter kuratorske produkcije. Obravnavana so bila aktualna vprašanja sodobne umetnosti s stališča kuratorjev.
Ključni pojmi: kurator / institucija / samoorganizacija/ umetnik / status

Maja Škerbot
je diplomirala umetnostno zgodovino na Filozofski fakulteti in novinarstvo na Fakulteti za družbene vede, oboje Univerza v Ljubljani. Deluje kot neodvisna kuratorka, umetnostna kritičarka, publicistka in kulturna managerka. Od srede devetdesetih let  objavlja besedila različnih žanrov o sodobni vizualni umetnosti, umetnikih, samostojnih in skupinskih razstavah, o umetnostnih fenomenih ter o umetnostnem trgu v časniku Delo, občasno v Likovnih besedah, lani tudi v časniku Dnevnik ter v katalogih razstav, svojih ali drugih. Med drugim je bila kuratorka projekta mladi slovenski umetniki v Berlinu (galerija DNA, Berlin,), ko-kuratorka fotografske razstave Živeti/2 live (KGLU, Slovenj Gradec), kuratorka galerije P74 na sejmu alt:cph, Kopenhagen, ko-kuratorka razstave Politično (DSLK, galerija Velenje), kuratorka mednarodne razstave Nit. Živi in dela med Ptujem in Berlinom.

Beti Žerovc
, doktorica umetnostne zgodovine, se kot raziskovalka in piska ukvarja z likovno umetnostjo zadnjih 150ih let; zlasti z institucionalizacijo umetnosti, z raziskovanjem načinov njene vpetosti v družbo in njeno ideologijo, z iskanjem konkretnih učinkov njenega bivanja ter pojavljanja ipd. Trenutno pripravlja knjigo na temo kuratorjev in njihove vloge in pomena pri razvoju sodobne umetnosti. Doma in v tujini redno objavlja od leta 1996. Leta 2002 je izšla njena prva knjiga Rihard Jakopič - Umetnik in strateg.

Kuratorski projekt »O« – refleksija umetnosti je usmerjen v premislek in raziskovanje aktualnih vprašanj ter tematik, ki jih zajema in naslavlja sodobna umetnost. Vzpodbujanje umetniške produkcije, njeno spremljanje, vzpostavljanje pomenskih, sistemskih, družbeno političnih kontekstov, preverjanje možnih modelov interpretacij, iskanje in ustvarjanje novih medijev ter okolij za distribucijo, posredovanje in cirkulacija informacij, razpiranje prostorov, v katerih se »dogaja« umetnost, analiza posameznih terminov ter konceptov umetnosti so področja in vprašanja, ki bodo vključena v projekt. Z vzpostavljanjem pogojev ter možnosti za odprtost (eksperimentalnost) vsakokratnega dogodka se išče pot za interdisciplinarni način obravnave in izvedbo; posamezne situacije in celoten projekt bo preplet umetniške in diskurzivne pojavnosti.
Ključne besede: umetnost / umetnik / kurator / kritik / refleksija / interpretacija / diskusija / kontekst / o

V okviru projekta »O« – refleksija umetnosti bo v letu 2008 izveden niz desetih dogodkov.

Prvi dogodek: "O" - refleksija umetnosti: O mariborski umetniški sceni
Drugi dogodek: "O" - refleksija umetnosti: O umetniškem ustvarjanju - pogovor z umetnico Ksenijo Čerče
Tretji dogodek: "O" - refleksija umetnosti: O celjski umetniški sceni


Kuratorka: Petra Kapš

Fotografije

Dejavnosti


KIBLA PORTAL

KiBela
  - arhiv
  - tehnični podatki
  - sodelovanja

artKIT

KIBLA2LAB

Neformalno izobraževanje

Spremljevalni program

Sodelovanja in gostovanja

KIBAR

Za:misel

TOX

folio

Festivali


KIBLIX

MED

Festival ljubezni 2008-2012

Dnevi radovednosti 1997-2011

Ciklus (DA)(NE)S

Projekti, koprodukcije in mednarodna sodelovanja


Aktualni projekti

Koprodukcije

Zaključeni projekti

Naročilo obvestil

Poiščite nas na socialnih omrežjih:Nagrada e-odličnost 2008
MULTIMEDIJSKI CENTER KIBLA / Ulica kneza Koclja 9, 2000 Maribor, Slovenija, Evropa
telefon: 059 076 371 ali 059 076 372 / e-pošta: kibla@kibla.org