English

"O" - Refleksija umetnosti: O umetnostni kritiki

Kibla, četrtek, 19.6.2008, ob 20. uri - junijski dogodek kuratorskega projekta Petre Kapš »O« - refleksija umetnosti: O umetnostni kritiki.

Gosta: Petja Grafenauer Krnc in Rok Vevar

Charles Baudelaire je apeliral na kritiko, da naj bo 'pristranska, strastna in
politična' –  kakšna je umetnostna kritika danes? Šesti "O" izjemoma v
četrtek in ne v sredo, se bo teme umetnostne kritike dotikal in jo analiziral skoz mnenja, stališča in izkušnje kritikov ter navzoče publike.

Ministrstvo za kulturo RS kot enega izmed kriterijev pri vrednostnem presojanju in posledični hierarhizaciji ter finančni in statusni podpori umetnikov, pa tudi kritikov, navaja medijsko odmevnost. Pod okrilje medijev se meddrugim uvršča umetnostna kritika. Ampak vedno znova se tako praksa kot teorija kritike kaže kot sporno področje. Kaj so osnovna osišča te problematike? Ali so težave v piscih, (samo)cenzuri, v medijskem prostoru, ali morebiti v fenomenu, o katerem bi se kritiki naj javno izjavljali?  Umetnostna kritika je indikator umetnosti in njenih sistemov ter je pogosto na poziciji moči, s pooblastilom za klasifikacijo in možnostjo manipulacije – tudi umetniškega dela. Odprtost za tovrstna učinkovanja kritiko sili v nenehno samorefleksijo. Kako kritika danes vzpostavlja kontekst in teoretsko podporo umetnosti? Ali odseva oziroma zaobjema bistvene umetniške pojave; kaj nanjo vpliva; kje jo najdemo – v katerih medijih se pojavlja? Kateri kriteriji so ob presojanju »kakovostne, prodorne, prepričljive, dobre, slabe« umetniške produkcije, katera so relevantna vprašanja, ki se jih kritika dotika in kako? Katere teme izstopajo? Kako se kritiški aparat odziva na spremembe metodologije nastanka razstave?
Ključni pojmi: umetnostna kritika / likovna kritika / kritik / interpretacija / sodobna umetnost / mediji

Petja Grafenauer Krnc (1976) je neodvisna likovna kritičarka in kuratorica. Končuje doktorski študij Zgodovinske antropologije likovnega na ISH v Ljubljani ter dodiplomski študij Primerjalne književnosti in literarne teorije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. V letih 2006 in 2007 je bila urednica Redakcije za kulturo in humanistične vede na Radiu Študent. Kot kuratorica od leta 2007 sodeluje z Galerijo Ganes Pratt, vodi Seminar sodobne umetnosti na Famul Stuart, šoli uporabnih umetnosti in je sovoditeljica Laboratorija Sveta umetnosti pri SCCA-Ljubljana. Redno objavlja članke v časopisih, revijah in samostojnih publikacijah.

Rok Vevar (1973), kritik in publicist, je študiral primerjalno književnost na Filozofski fakulteti v Ljubljani in gledališko režijo na AGRFT. Kot publicist je objavljal za dnevne časopise (Delo, Večer, Finance) in za strokovne periodične publikacije (Lutka, Maska, Frakcija (Zagreb), Literatura, Dialogi, Deloskop), prispeval članke za gledališke liste in uredil kataloge več festivalov sodobnih scenskih umetnosti (Exodos, Ex Ponto, Gibanica). Sodeloval je v več strokovnih žirijah in bil eden od treh selektorjev Gibanice 2005 – 2. slovenskega plesnega festivala. Bil je član uredništva revije Maska, časopisa za sodobne scenske umetnosti (1998 – 2006) in revije Lutka (1994 – 1996). Kot dramaturg je sodeloval pri več projektih in bil večkrat član ekipe dramaturgov na dramaturških »coachingih« po Evropi. S Simono Semenič je zrežiral tri predstave. Vodi program Pre-glejevega laboratorija, v zadnjih dveh mesecih je v Krakovu in v Helsinkih vodil dve kritiški delavnici kot del Mobile Lab projekta.

Kuratorski projekt »O« – refleksija umetnosti je usmerjen v premislek in raziskovanje aktualnih vprašanj ter tematik, ki jih zajema in naslavlja sodobna umetnost. Vzpodbujanje umetniške produkcije, njeno spremljanje, vzpostavljanje pomenskih, sistemskih, družbeno političnih kontekstov, preverjanje možnih modelov interpretacij, iskanje in ustvarjanje novih medijev ter okolij za distribucijo, posredovanje in cirkulacija informacij, razpiranje prostorov, v katerih se »dogaja« umetnost, analiza posameznih terminov ter konceptov umetnosti so področja in vprašanja, ki bodo vključena v projekt. Z vzpostavljanjem pogojev ter možnosti za odprtost
(eksperimentalnost) vsakokratnega dogodka se išče pot za interdisciplinarni način obravnave in izvedbo; posamezne situacije in celoten projekt bo preplet umetniške in diskurzivne pojavnosti.
Kljucne besede: umetnost / umetnik / kurator / kritik / refleksija / interpretacija / diskusija / kontekst / o

V okviru projekta »O« – refleksija umetnosti bo v letu 2008 izveden niz desetih dogodkov.

Fotografije

Dejavnosti


KIBLA PORTAL

KiBela
  - arhiv
  - tehnični podatki
  - sodelovanja

artKIT

KIBLA2LAB

Neformalno izobraževanje

Spremljevalni program

Sodelovanja in gostovanja

KIBAR

Za:misel

TOX

folio

Festivali


KIBLIX

MED

Festival ljubezni 2008-2012

Dnevi radovednosti 1997-2011

Ciklus (DA)(NE)S

Projekti, koprodukcije in mednarodna sodelovanja


Aktualni projekti

Koprodukcije

Zaključeni projekti

Naročilo obvestil

Poiščite nas na socialnih omrežjih:Nagrada e-odličnost 2008
MULTIMEDIJSKI CENTER KIBLA / Ulica kneza Koclja 9, 2000 Maribor, Slovenija, Evropa
telefon: 059 076 371 ali 059 076 372 / e-pošta: kibla@kibla.org