English

"O" - refleksija umetnosti: O razstavi

Kibla, sreda, 28. 5. 2008, ob 20. uri - majski dogodek kuratorskega projekta Petre Kapš »O« - refleksija umetnosti: O razstavi.

Gostje: Meta Gabršček Prosenc, Polona Maher, Božidar Zrinski

Osrednja os pogovora je bila kritična osvetlitev fenomena razstave, kot se skozi prakso in teorijo manifestira danes, kot ga z distance gledamo in interpretiramo v včeraj ter projiciramo v prihodnje. Soočene so bile izkušnje, pogledi in stališča glede vprašanja, kaj danes predstavlja medij razstave, kdo ga oblikuje in uporablja. Ali razstava kot oblika prikazovanja v galerijskem (prezentančnem) prostoru še ustreza sodobni umetniški produkciji? Ali je kot prevladujoč kulturno pogojen vzorec še primerno sredstvo sedanjega trenutka? Prevprašani so bili postopki in metode snovanja in realizacije razstave ter osvetljene pobude, položaj in vloga razstave v umetnostnem sistemu ter družbi. Izpostavljena so bila razmerja med umetniškim delom, njegovo umestitvijo v razstavo ter percepcija v odnosu do interpretacije in kontekstualizacije kot sredstev za komunikacijo s publiko. Kako z razstavo reagirati na in sooblikovati realnost sodobne umetnosti, posameznika in družbe?

Ključni pojmi: razstava / umetniško delo / kurator / umetnik / prezentacija

Meta Gabršček Prosenc, muzejska svetnica, je diplomirana umetnostna zgodovinarka in sociologinja. V Umetnostni galeriji Maribor je najprej delovala kot kustodinja pedagoškega oddelka, zatem kot vodja Razstavnega salona Rotovž ter vodja muzejskega oddelka UGM, od leta 1993 in vse do upokojitve v lanskem letu kot njena direktorica. Je avtorica številnih tehtnih kritik in strokovnih besedil, s katerimi je pomembno prispevala  k raziskovanju, vrednotenju in promoviranju likovne umetnosti v Sloveniji in izven njenih meja. Njena bibliografija šteje več kot 500 besedil v katalogih, strokovnih revijah in dnevnem časopisju. Pripravila je številne razstave slovenskih in tujih umetnikov in je ustanoviteljica mednarodnega trienala Ekologija in umetnost. Na njeno pobudo je leta 1999 UGM pričela s sistematičnim zbiranjem slovenskega videa, bila je ustanovljena Video zbirka UGM.

Polona Maher je kiparka, ki jo je formirala pretežno italijanska  kultura, kjer je študirala. Živi in dela v Mariboru, deluje lokalno in mednarodno. Ukvarja se z risbo in skulpturo. Iz njenega dela so Šivanice, šivane skulpture iz papirja in blaga ter serija Kartoni v tehniki cut-out iz  lepenke, kovine in polipropilena.
Trenutno ima samostojno razstavo v Bologni (Galleria Studio G7 Ginevre Grigolo), v začetku naslednjega leta pa se bo samostojno predstavila v galeriji Equrna v Ljubljani. (www.polonamher.com)

Božidar Zrinski je diplomiral na oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani. Zaključil je tečaj za kustose v okviru programa Svet umetnosti, ki ga organizira Scca v Ljubljani. Leta 2000 in 2001 je sodeloval pri organizaciji Manifeste 3. Od leta 2001 je zaposlen kot kustos v Mednarodnem grafičnem likovnem centru. Organiziral je več skupinskih in samostojnih razstav, denimo Vladimir Makuc, Grafitarji, Jože Ciuha, Street Art, Artcoustics in Gospodična, vi ste lepi kot plakat! (skupaj z Meto Kordiš) Bil je koordinator 24., 25. in 26. mednarodnega grafičnega bienala v Ljubljani. Leta 2007 je bil skupaj z Lilijano Stepančič in Bredo Škrjanec sokustos 27. grafičnega bienala.
Trenutno pripravlja razstavo Petre Varl in Zore Stančič in s kolegico Bredo Škrjanec razstavo Raznolikosti grafike danes.


Kuratorski projekt »O« – refleksija umetnosti je usmerjen v premislek in raziskovanje aktualnih vprašanj ter tematik, ki jih zajema in naslavlja sodobna umetnost. Vzpodbujanje umetniske produkcije, njeno spremljanje, vzpostavljanje pomenskih, sistemskih, druzbeno politicnih kontekstov, preverjanje moznih modelov interpretacij, iskanje in ustvarjanje novih medijev ter okolij za distribucijo, posredovanje in cirkulacija informacij, razpiranje prostorov, v katerih se »dogaja« umetnost, analiza posameznih terminov ter konceptov umetnosti so področja in vprasanja, ki bodo vkljucena v projekt. Z vzpostavljanjem pogojev ter moznosti za odprtost (eksperimentalnost) vsakokratnega dogodka se isce pot za interdisciplinarni nacin obravnave in izvedbo; posamezne situacije in celoten projekt bo preplet umetniske in diskurzivne pojavnosti.
Kljucne besede: umetnost / umetnik / kurator / kritik / refleksija / interpretacija / diskusija / kontekst / o

V okviru projekta »O« – refleksija umetnosti bo v letu 2008 izveden niz desetih dogodkov.

Kuratorka: Petra Kapš

Fotografije


Dejavnosti


KIBLA PORTAL

KiBela
  - arhiv
  - tehnični podatki
  - sodelovanja

artKIT

KIBLA2LAB

Neformalno izobraževanje

Spremljevalni program

Sodelovanja in gostovanja

KIBAR

Za:misel

TOX

folio

Festivali


KIBLIX

MED

Festival ljubezni 2008-2012

Dnevi radovednosti 1997-2011

Ciklus (DA)(NE)S

Projekti, koprodukcije in mednarodna sodelovanja


Aktualni projekti

Koprodukcije

Zaključeni projekti

Naročilo obvestil

Poiščite nas na socialnih omrežjih:Nagrada e-odličnost 2008
MULTIMEDIJSKI CENTER KIBLA / Ulica kneza Koclja 9, 2000 Maribor, Slovenija, Evropa
telefon: 059 076 371 ali 059 076 372 / e-pošta: kibla@kibla.org