English

"O" - refleksija umetnosti: O zaprtosti - odprtosti prostorov za umetnost

Kibla, sreda, 29. oktober, ob 19. uri - oktobrska izvedba kuratorskega projekta Petre Kapš "O" - refleksija umetnosti: O zaprtosti - odprtosti prostorov za umetnost.

Gosta: Miha Horvat, Aleksandra Kostič

Od številnih povabljenih gostov, ki zaradi različnih razlogov niso sodelovali na oktobrski "O" - refleksiji umetnosti, sta Miha Horvat in Aleksandra Kostič skupaj s Petro Kapš in publiko razpravljala o temi, ki se razpira iz naslova O zaprtosti - odprtosti prostorov za umetnost.

V pretres so bila postavljena vprašanja o vzpostavljanju "prostorov" (kot fizičnih in simbolnih entitet) za predstavljanje in uresničevanje umetnosti (v tem okviru predvsem razstavni - predstavitveni dejavnosti namenjenih prostorov) - kdo in kako to počne ter zakaj, kakšne vizije so v ozadju teh procesov in usmeritev? Kako se umetnik in umetniško delo/dogodek znajde v tem okviru in pod vnaprej določenimi pogoji? Vprašanje razmerij med vsebino in organizacijo, tehnološko infrastrukturo in distribucijo umetnosti danes? Kakšna je vloga in status "okalnega - krajevnega" umetnostnih institucij v oblikovanju politik, strategij in programov? V kolikšni meri se te odzivajo na ponudbo umetnikov, pojavljanje specifičnih vsebin, aktualnost medijev in posameznih pristopov? Kakšno je razmerje do preteklega in obstoječega dogajanja v odnosu do lastnega prostora? S čim lahko določen prostor izžareva vzpodbudne impulze za umetniško produkcijo? Vprašanje distribucije umetnikov in umetniških projektov? Kakšne so želje, dejanskost in potrebe glede povezljivosti in sodelovanja med institucijami in njihovimi prostori?

Ključni pojmi: prostor / umetnostna institucija / umetnik / publika / javno / zasebno


Miha Horvat. BA iz "etnologije in kulturne antropologije" na FF Ljubljana . MAF iz "novih medijev" na Univerzi za uporabne umetnosti Dunaj . od 2006 podiplomski študij "filozofije in teorije vizualne kulture" na FHS Koper . od 2000 del naveze son:DA . od 2008 del "Fundacija son:DA".
http://sonda.kibla.org/

Aleksandra Kostič
Leta 1992 diplomirala iz umetnostne zgodovine na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Diplomsko nalogo Slikar Rudolf Kotnik, umetnostno-zgodovinska študija slovenskega slikarja informela 60. in začetnika doslednega modernega konstruiranja slike, je 1994 realizirala z veliko retrospektivo slovenskega slikarja Rudolfa Kotnika v Umetnostni galeriji v Mariboru in Moderni galeriji v Ljubljani kot kustosinja razstave. Delovne izkušnje je nabirala leta 1987 v ljubljanski galeriji ŠKUC in na ljubljanskem Radiu Študent, nato pa je delala v prodajni galeriji Hest. 1993 je bila programski vodja mariborske galerije Media Nox (MKC Maribor). Po Kotnikovi retrospektivi se je redno zaposlila v Umetnostni galeriji Maribor (1994 – 1998), kjer je tudi opravila strokovni izpit s področja varstva kulturne dediščine in pridobila članstvo pri mednarodni muzealski zvezi ICOM. V dobrih treh letih je objavila vrsto esejev, člankov in kataložnih tekstov ter
kot kustosinja izvedla številne projekte. V letih 1995, 1996 in 1997 je bila tud  organizatorica Mednarodnega festivala računalniške umetnosti ter ustanoviteljica in glavna urednica revije za sodobno kulturno dogajanje TOX – vodnik po devetdesetih (1995 -). Soustanoviteljica Multimedijskega centra Kibla, 1996 in Kulturno izobraževalnega društva KIBLA, 1998. Obiskovala je seminar in delavnico za mlade kustose v SCCA centru v Kijevu (1995). Umetniški vodja Kibele, prostora za umetnost od 1996 - . Leta 1998 je pridobila status svobodnega ustvarjalca na področju kulture in se podala na samostojno pot.

Kuratorski projekt "O" – refleksija umetnosti je usmerjen v premislek in raziskovanje aktualnih vprašanj ter tematik, ki jih zajema in naslavlja sodobna umetnost. Vzpodbujanje umetniške produkcije, njeno spremljanje, vzpostavljanje pomenskih, sistemskih, družbeno političnih kontekstov, preverjanje možnih modelov interpretacij, iskanje in ustvarjanje novih medijev ter okolij za distribucijo, posredovanje in cirkulacija informacij, razpiranje prostorov, v katerih se »dogaja«umetnost, analiza posameznih terminov ter konceptov umetnosti so področja in vprašanja, ki bodo vključen  v projekt. Z vzpostavljanjem pogojev ter možnosti za odprtost (eksperimentalnost) vsakokratnega dogodka se išče pot za interdisciplinarn  način obravnave in izvedbo;posamezne situacije in celoten projekt bo preplet umetniške in diskurzivne pojavnosti.

Ključne besede: umetnost / umetnik / kurator / kritik / refleksija / interpretacija / diskusija / kontekst / o

V okviru projekta "O"– refleksija umetnosti bo v letu 2008 izveden niz desetih dogodkov.

Fotografije


Dejavnosti


KIBLA PORTAL

KiBela
  - arhiv
  - tehnični podatki
  - sodelovanja

artKIT

KIBLA2LAB

Neformalno izobraževanje

Spremljevalni program

Sodelovanja in gostovanja

KIBAR

Za:misel

TOX

folio

Festivali


KIBLIX

MED

Festival ljubezni 2008-2012

Dnevi radovednosti 1997-2011

Ciklus (DA)(NE)S

Projekti, koprodukcije in mednarodna sodelovanja


Aktualni projekti

Koprodukcije

Zaključeni projekti

Naročilo obvestil

Poiščite nas na socialnih omrežjih:Nagrada e-odličnost 2008
MULTIMEDIJSKI CENTER KIBLA / Ulica kneza Koclja 9, 2000 Maribor, Slovenija, Evropa
telefon: 059 076 371 ali 059 076 372 / e-pošta: kibla@kibla.org