English

"O" - Refleksija umetnosti - O mariborski umetniški sceni


Sreda, 23.1.2008, ob 19. uri - prvi dogodek kuratorskega projekta Petre Kapš »O« - refleksija umetnosti - diskusija o  mariborski umetniški sceni.

Sprožilec diskusije je bila obravnava sintagme »mariborska umetniška scena« in z njo povezanih vprašanj: Kdo, kje in kako si, umetnik/ca v Mariboru? Kdo tvori »mariborsko umetniško sceno«? Ali obstaja in glede na kaj bi jo lahko prepoznali? Ali obstajajo osebne iniciative? Kaj se dogaja z umetniškimi projekti, ki ne dobijo podpore (finančne, simbolne, operativne) javnosti? Kdo vzpostavlja pogoje in kontekst, v katerem se predstavlja in distribuira umetniško produkcijo? V pogovoru so sodelovali aktivno delujoči umetniki, živeči in delujoči v Mariboru.
Ključni pojmi: umetnik / lokalno okolje / internacionalno okolje / osebne iniciative / identiteta

Kuratorski projekt »O« – refleksija umetnosti je usmerjen v premislek in raziskovanje aktualnih vprašanj ter tematik, ki jih zajema in naslavlja sodobna umetnost. Vzpodbujanje umetniške produkcije, njeno spremljanje, vzpostavljanje pomenskih, sistemskih, družbeno političnih kontekstov, preverjanje možnih modelov interpretacij, iskanje in ustvarjanje novih medijev ter okolij za distribucijo, posredovanje in cirkulacija informacij, razpiranje prostorov, v katerih se »dogaja« umetnost, analiza posameznih terminov ter konceptov umetnosti so področja in vprašanja, ki bodo vključena v projekt. Z vzpostavljanjem pogojev ter možnosti za odprtost (eksperimentalnost) vsakokratnega dogodka se išče pot za interdisciplinarni način obravnave in izvedbo; posamezne situacije in celoten projekt bo preplet umetniške in diskurzivne pojavnosti.
Ključne besede: umetnost / umetnik / kurator / kritik / refleksija / interpretacija / diskusija / kontekst / o

V okviru projekta »O« – refleksija umetnosti bo v letu 2008 izveden niz desetih dogodkov.

Kuratorka: Petra Kapš

Fotografije


Dejavnosti


KIBLA PORTAL

KiBela
  - arhiv
  - tehnični podatki
  - sodelovanja

artKIT

KIBLA2LAB

Neformalno izobraževanje

Spremljevalni program

Sodelovanja in gostovanja

KIBAR

Za:misel

TOX

folio

Festivali


KIBLIX

MED

Festival ljubezni 2008-2012

Dnevi radovednosti 1997-2011

Ciklus (DA)(NE)S

Projekti, koprodukcije in mednarodna sodelovanja


Aktualni projekti

Koprodukcije

Zaključeni projekti

Naročilo obvestil

Poiščite nas na socialnih omrežjih:Nagrada e-odličnost 2008
MULTIMEDIJSKI CENTER KIBLA / Ulica kneza Koclja 9, 2000 Maribor, Slovenija, Evropa
telefon: 059 076 371 ali 059 076 372 / e-pošta: kibla@kibla.org