Kibla logo

PRIJAVNICA
za sodelovanje na festivalu
URADNI NAZIV PRIJAVITELJA :
(ustanove,zveze,drustva,kluba,sole)
PREDSTAVITEV PRIJAVITELJA :
PREDSTAVITEV FESTIVALSKEGA PROJEKTA : 1.
2.
3.
TRAJANJE PREDSTAVITEV :
POTREBEN PROSTOR :
POTREBNA TEHNICNA SREDSTVA :
DRUGO :
KRAJ IN DATUM :
PRIJAVIL :