KINEMATOGRAFI MARIBOR — KINO UDARNIK

Kontaktna oseba: Damijan Vinter

Kinematografi Maribor so podjetje, ki ze leta skrbi za cim filmsko ponudbo v Mariboru. Z dolgoletno tradicijo in izkusnjami se tako dandanes ponasa s tremi oziroma stirimi kinodvoranami, v katerih se filmi predvajajo vsak dan s povprecno tremi projekcijami.
Tri dvorane (Partizan, Udarnik in Kinogledalisce) so namenjene samo predvajanju filmov, cetrta (Union) pa je vecnamenska, zato je tam predvajanje filmov prilagojeno ostalim kulturnim dejavnostim (koncerti, plesne prireditve ipd.). Kolektiv steje trenutno priblizno dvajset zaposlenih, ki opravljajo svoje naloge na razlicnih podrocjih (kino operaterji, blagajnicarke, biljeterke, delavci v gostinstvu, delavci v upravnih sluzbah).

V zadnjih nekaj letih belezi kinematografska dejavnost ponoven razcvet in tako se letno stevilo obiskovalcev kina pocasi bliza stevilki 300.000, kar je za nase mesto, ki ga predvsem v zadnjem casu pestijo hudi ekonomski problemi, vzpodbuden rezultat, ki prica o tem, da ima tudi drugo najvecje mesto v Sloveniji dovolj posluha za film — film kot obliko zabave oziroma druzabnega zivljenja in za film kot umetnost.
Priceli smo tudi intenzivno tehnicno posodabljanjati dvorane in rezultati so vidni. Kinogledalisce je pred dvema letoma dobilo novo podobo in sodobnejse ozvocenje, kino Udarnik pa je v lanskem letu zahvaljujoc prenovi postal ena najlepsih kino dvoran, ki v tem letu gosti tudi izbrane kinotecne filme. V prihodnje bodo kino obiskovalci ob dodatni gostinski ponudbi delezni tudi novih carov filmskih predstav.

Posebej na podrocju umetniskega, t.i. art programa, je opaziti v zadnjih treh letih povecano zanimanje in temu prilagojena oziroma bolje receno razsirjena je tudi programska ponudba. Kinematografi Maribor se ze nekaj let pridruzujejo ljubljanskemu mednarodnemu festivalu avtorskega filma FILM ART FEST in tako imajo Mariborcani vsako leto priloznost, da si ogledajo izbor filmov, ki v glavnem predstavljajo vsakoletni vrh umetniskega filmskega programa v Sloveniji.
Ob tem smo v letosnjem letu zaceli sodelovati tudi s Slovensko kinoteko in Univerzitetno knjiznico Maribor in mesto je bogatejse se za kinotecno ponudbo, ki pa se bo v prihodnosti razsirila tudi v okvire tematskih kinotecnih sklopov, zakljucenih avtorskih opusov in morebitnih gostovanj zanimivih filmskih ustvarjalcev.

Festivalu druzboslovja in humanistike »Dnevi radovednosti« namenjajo Kinematografi Maribor posebne filmske projekcije. V okviru vecernih predstav v ponedeljek, sredo in petek se bodo v kinu Udarnik zvrstili trije filmi s pisano etnolosko vsebino — vsak od njih posega v za nas manj znan ali celo eksoticen svet sosednjih celin.


Ponedeljek, 21.april ob 21.30
Mehiski film KOT VODA ZA COKOLADO (Como Agua Para Chocolate) vas bo popeljal v severno Mehiko, kjer boste z glavno junakinjo Tito prica nenavadnemu zivljenju, obogatenemu s kulinaricnimi skrivnostmi, razpetemu med tradicionalnostjo in samosvojostjo, med mirom in revolucijo, med idealom in stvarnostjo. To je eden najbolj nenavadnih filmov in vas bo s svojim sarmom in iskrenostjo nedvomno ocaral.

Sreda, 23.april ob 21.30
Novozelandska drama NEKOC SO BILI BOJEVNIKI (Once There Were Warriors) vas bo soocila s krutim vsakdanjikom Maorov, prvih naseljencev tega kontinenta, ki jim v svetu, preplavljenim z zahodno civilizacijo in vrednotami, preveckrat preostane samo beg v omamo, najsi bo to alkohol ali pa nasilje. Ob nedvomno eni najbolj presunljivih in sokantnih filmskih stvaritev zadnjih let ne boste mogli ostati ravnodusni.

Petek, 25.april ob 21.30
Na afriski kontinent pa vas bo popeljala presunljiva zgodba, posneta po romanu Alana Patona, kjer sin temnopoltega duhovnika po spletu okoliscin ubije mladega belega fanta, vnetega zagovornika pravic crncev. JOCI, LJUBLJENA DEZELA (Cry The Beloved Country) se ob prelepi fotografiji in glasbi ponasa tudi z dvema velikima igralskima imenoma — Jamesom Earlom Jonesom in Richardom Harrisom —, ki sta bila ze veckrat nominirana za Oskarja. Se ena dramaticna zgodba o prijateljstvu in razumevanju, postavljena v dezelo rasnega razlikovanja, ki popelje dva cloveka na pot bolecina, mascevanja in sprave.

Redni program:
Ob tem pa naj vas opozorimo tudi na Oskarjevega favorita film THE ENGLISH PATIENT, v katerem boste care Afrike spoznali skozi oci sestreljenega pilota in na pustolovski film PRIKAZEN IN SENCA, kjer se bosta s skrivnostno afrisko legendo spopadla Val Kilmer in Michael Douglas..