MULTIMEDIJSKI CENTER KIBLA — NARODNI DOM MARIBOR

Kontaktna oseba: Peter Tomaz Dobrila / peco@kibla.org

Multimedijski center KiberSRCeLab je nastal 5. 7. 1996 kot projekt sodelovanja med Zavodom za odprto druzbo Ljubljana in Narodnim domom Maribor. Konstituivna programa Zavoda za odprto druzbo, SRCe (Študentski informacijski center), ob delavnikih od 10. do 16. ure, pod vodstvom Alda Milohnièa in Cyber Cafe (Kiber kavarna), od 16. do 22. ure, pod vodstvom Mitja Dome, sta s podporo direktorja Narodnega doma Vladimirja Rukavine dobila prostor v pritlicju Narodnega doma, Kneza Koclja 9, kjer je pod vodstvom vodje projekta Petra Tomaza Dobrile nov mariborski prostor - interierzaradi omejenih financnih sredstev ga kot delo v nastajanju oblikujeta Borut Wenzel in Dejan Štampar - zacel pridobivati vsebino. Nas sponzor je Microsoft Slovenija. V osnovi je bil projekt koncipiran kot povezava med kavarnimi-citalnicami koncem 19. stoletja in kavarno-citalnico konca 20. stoletja, torej dveh fin-de-sieclov, ki sta pomebno zaznamovala duh in ideje prihajajocega obdobja. In ce je bilo pred stoletjem to industrijska in urbana era, na umetniskem podrocju pa modernizem, v naslednje tisocletje stopamo kot postindustrijska, posturbana, informacijska druzba, kar je eksplicitno dolocil tudi 2. mednarodni festival racunalniskih umetnosti, s katerim je KIBLA zacrtala tudi programsko usmeritev. V svoje delovanje inkorporira princip interaktivnosti - vzajemnosti, znacilen za nove medije; projekte skusamo izobrazevalno obogatiti. Znotraj to pomeni, da se odvijajo programi, ki presegajo tradicionalne zanre, enoznacnost medijev v njihovem zgodovinskem poslanstvu, druzbene konstelacije na bolj in manj posvecene. Navzven KIBLA temelji na odprtosti in sodelovanju.

Za oktober nacrtujemo 3. Mednarodni festival racunalniski umetnosti, konec decembra pa se nameravamo lotiti vecdnevnega projekta Vecpredstavnost Srednje in Vzhodne Evrope. Hkrati bodo potekale redne dejavnosti in programi, med njimi je tudi vkljucevanje v festival Lent '97, vec delavnic z izkljucno izobrazevalnimi vsebinami ter seveda lastna produkcija - zlozenke, vabila, domace spletne strani, med drugim za Umetnostno galerijo Maribor, revija TOKS - do informacijskega centra, ki bi povezal mariborske kulturne in izobrazevalne institucije v enovito bazo podatkov in deloval kot javni servis za pridobivanje in posredovanje potrebnih informacij o Mariboru in Sloveniji. KIBLA je projekt, delo v nastajanju, ki zdruzuje in povezuje razlicne medije kot podstati kreativnosti v svojevrstno multimedijalnost oziroma intermedijalnost. Ta ne pomeni racunalniskega termina, marvec emancipacijo medijev kot form, okvirjev za izpeljavo lastnih zamisli, vsebin in pomenov, ter demistifikacijo novih medijev kot marsikomu se velike enigme. V KIBLI je racunalnik zgolj eno od orodij, eden izmed medijev, enakovreden tako likovnemu, literarnemu, gledaliskemu, debatnemu, oblikovalskemu in, ce hocete, informacijskemu oziroma komunikacijskemu. Tudi informacija je lahko kreacija, enako je lahko brkljanje po svetovnem mreznem spletu kreativno. Postavili smo tudi informacijsko-komunikacijski sistem Narodnega doma.


Festivalski program

Razstava

Ponedeljek 21. aprila ob 16. uri:
Srednja turisticna sola (mentorici Romana Slavic in Masa Sega): raziskovalna naloga Mladi za napredek Maribora, Ulice Maribora 1 in Ulice Maribora 2 (predstavitev Gosposke in Zidovske ulice in njunega utripa skozi zgodovino).
Prva gimnazija (mentorica Blanka Pokersnik): raziskovalna naloga Po sledovih Plecnika (umetnostno—zgodovinski pristop s poskusom socioloske analize njegove percepcije danes). Sestavljena je iz dveh delov, biografsko—arhitekturnega in sociolosko—empiricnega.
Druga gimnazija (mentor Sasa Mikic): razstava Obsolske dejavnosti na II. gimnaziji (razstava aktivnosti sole v sliki in besedi, npr. English Student Theatre, Šolski casopis Borec, letna knjiga II. gimnazije). Drustvo popotnikov Vagant: Fotografije s poti

Predavanja z diapozitivi Drustva popotnikov Vagant:
21.aprila ob 20.00: Aljaz Arih — Indija med mitom in realnostjo
22.aprila ob 20.00: Marinka Jeric — Visje od kondorja
23.aprila ob 20.00: Slavko Gazvoda — S poti po Kambodzi
24.aprila ob 20.00: Dragan Potocnik — Butan— dezela viharnega zmaja
25.aprila ob 20.00: Tone Petek — S poti po Venezueli.

Debatni klub
torek, 22. aprila ob 17. uri:
Manja Klemencic — Eutanazija naj se legalizira - debato stila »free speeches« s sirso publiko

Predavanji v okviru Rock and roll univerze:
— v organizaciji Mladinskega kulturnega centra Maribor —
sreda, 23. aprila ob 16.00: Rajko Mursic — Etnoloski oris rock skupine,
cetrtek, 24. aprila ob 16.00: Gorazd Beranic — Pota slovenskega rocka v 90—tih — lokalne scene.

Literarni vecer iz cikla »Poslednji Petek«:
petek 25. aprila ob 20. uri: Gost literarnega kritika Mitje Candra bo pisatelj Marjan Tomsic, znan po svoji »potopisni« tematiki.

Glasba:
petek, 25.aprila ob 22. uri: Gimnazijski band »Reverb«.
sobota, 26.aprila ob 20. uri: Manc Kovacic: solo kontrabas